Folkhälsan Swimrun 19.9.2020

Folkhälsan Swimrun 2020 går av stapeln lördagen den 19 september. Utmana dig själv med Folkhälsan Swimrun 2020 – en tuff tävling i en unik vildmarksmiljö – en upplevelse för livet! Det blir snart möjligt att anmäla sig till Swimrun 2020. Följ oss på insta och facebook för senaste nytt.

Resultat 2019

Folkhälsan Swimrun ordnas för sjunde året i rad den 19.9.2020 i Noux nationalpark i Esbo, Finland. Evenemanget ordnas i en vacker, omväxlande och utmanande finsk nationalparksmiljö.

Tävlingen genomförs i tvåpersoners lag. Paren springer tillsammans från sjö till sjö och simmar över sjöarna. Man kan välja mellan fyra olika sträckor och tre serier på varje sträcka: män, kvinnor och mixed. 

Ta med din kompis och anmäl er till Swimrun!


Bilder från Swimrun 2019
Foton av Janne Räsänen: Start and Vääräjärvi
Foton av Janne Räsänen: Kolmoislammit
Foton av Tero Koski

Inför tävlingen (2019)

Anmälningstiden för Folkhälsan Swimrun 2019 har börjat.
Vi har utrymme för sammanlagt 200 lag.

ÖtillÖ Merit Race, huvudklass (34 km löpning, 6 km simning):
Pris: 210 € / lag

Endurance (21,5 km löpning, 3,5 km simning)
Pris: 185 € / lag

Sprint by Keradur (12 km löpning, 2 km simning)
Pris: 160 € / lag

SuperSprint (8 km löpning, 1 km simning)
Pris: 80 € / person

I anmälningsavgiften ingår:
Dryck och mellanmål under tävlingen
Varm soppa efter målgången
Buffetmiddag för laget efter tävlingen
Strandbastu efter tävlingen
Folkhälsan Swimrun-souvenir
De tre första lagen i varje klass får pris

Sista möjighet att anmäla sig: anmälningstiden på nätet tar slut 18.9.2019 kl. 12.00. Senare anmälningar per mejl, ifall det finns utrymme för fler deltagare.

Informationstillfällen för tävlingsklasserna

Tävlingsinfo ordnas för alla deltagare
Tidtabell för informationstillfällena:
ÖtillÖ Merit Race: 09:00
Endurance: 10:00
Sprint: 11:00

Folkhälsan Swimrun är en ÖtillÖ-partner och våra tävlingsregler följer ÖtillÖ-reglerna. Vi rekommenderar att du läser tävlingens regler noggrannt.

1. Organisation

1.1. Tävlingsorganisation
Folkhälsan Swimrun arrangeras av Folkhälsan
Folkhälsan Sport Ab: Nouxvägen 82, 02820 Esbo, Finland
Tävlingsledare: Mats Almqvist, Solvalla.Swimrun@folkhalsan.fi, +358 405713422
Tävlingens jury: Mats Almqvist (tävlingsledare), Heikki Kiili (tävlingsrutten), Håkan Johansson (tävlingskontoret)

2. Krav för att delta

2.1 För att delta i FOLKHÄLSAN SWIMRUN krävs ett lag med två simkunniga personer som fyllt 18 år. Yngre deltagare behöver tillstånd av tävlingens jury.

2.2 Varje enskild deltagare måste ha en giltig swimrun-försäkring.
2.3 Anmälningen går inte att annulera. Tävlingsorganisationen betalar inte tillbaka anmälningsavgiften. Ifall av skada som uppstått före tävlingen kan juryn besluta att anmälningsavgiften betalas tillbaka, för detta krävs läkarintyg.
2.4 Det är tillåtet att byta ut en lagmedlem mot en person av samma kön som den utbytta.
2.5. Det är inte tillåtet för en deltagare att sälja rätten till deltagande vidare.

3. Tävlingsrutten

3.1 Tävlingsrutten
3.1.1 Tävlingsrutten är tydligt markerad
3.1.2 Deltagarna måste följa den markerade rutten
3.1.3 Deltagare som inte följer den markerade rutten blir diskvalificerade
3.2 Vattenstationer
3.2.1 Ett flertal vatten- / matstationer finns längs med tävlingsrutten
3.3 Första hjälpen-stationer
3.3.1 Ett flertal första hjälpen-stationer finns längs med rutten för deltagare som behöver hjälp under tävlingen
3.3.2 Sjukvårdspersonal och utrustning finns på plats i båtar och på land.

4. Utrustning

4.1 Allmänt om utrustningen
4.1.1 Alla lag måste bära med sig sin utrustning från start till mål. Diskvalificering följer om all utrustning inte är med när laget går i mål. All utrustning inkluderande mellanmål och motsvarande måste märkas med deltagarens namn, lagets namn eller tävlingsnummer.
4.2.1 Obligatorisk utrustning per lag 1 st. vattentätt förpackat första hjälpen-bandage / lag
2 st. våtdräkter, en per person. Planerade för vattentemperaturer mellan 12-15°C.
2 st. visselpipor, en per person.
1 st. kompass eller GPS-klocka / lag
1 st. räddningsfilt / lag
2 st. Muggar, en per person. Det finns inte engångsmuggar på serviceställena.
4.2.2 Per deltagare i de individuella klasserna
1 st. vattentätt förpackat första hjälpen-bandage 
1 st. räddningsfilt
1 st. våtdräkt planerad för rådande vattentemperatur 
1 st. kompass eller GPS-klocka 
1 st. visselpipa
1 st. Dolme eller övrigt flythjälpmedel
1 mugg. Det finns inte engångsmuggar vid servicestationerna.
4.3 Obligatorisk utrustning som arrangören förser deltagarna med
Nummervästar (måste vara synliga från start till mål)
Kartor
Tidtagningschip (vi debiterar 100 € / chip som inte återlämnas)
Badmössor (måste vara synliga på alla simetapper)
4.4 Rekommenderad utrustning
4.4.1 Draglina
4.4.2 Vätskeryggsäck
4.5 Kontroll av utrustning
Vi kommer att genomföra slumpmässiga utrustningskontroller före och efter tävlingen. OBS! Lag som inte har med sig den obligatoriska utrustningen riskerar att diskvalificeras.

4.6 Förbjuden utrustning
4.6.1 Flythjälpmedel större än:
4.6.1.1. 40 cm x 30 cm x 15 cm (gäller ÖtillÖ Merit race)
4.6.1.2. 100 cm x 60 x 15 cm. (gäller Endurance, Sprint and SuperSprint)
4.6.2 Att dekorera våtdräkterna med färg eller målarfärg som kan hamna i vattnet är förbjudet och leder till direkt diskvalificering.
4.6.3 Simfenor med över 15 cm långa fenor är INTE tillåtna. Fenan mäts från tån till fenans yttersta punkt.

5. Tidtagning

5.1 Tidtagning
5.1.1 Tiden mäts från start till mållinjen.
5.1.2 Laget måste passera alla tidskontroller tillsammans och gå i mål tillsammans
5.2 Tidsgränser
5.2.1 Längs med rutten finns det kontrollpunkter som lagen måste passera inom en viss tid för att få fortsätta tävlingen.
5.2.2 Närmare information om tidsgränserna publiceras dagen innan tävlingen.

6 Deltagarnas ansvar

6.1 Allmänt
6.1.1 Deltagarna måste känna till och följa reglerna.
6.1.2 Deltagarna bör respektera övriga deltagare, arrangörerna, åskådarna och den lokala befolkningen.
6.1.3 Deltagarna får inte ta till otillåtna medel för att nå framgång i tävlingen.
6.1.4 All form av dopning är förbjuden. Folkhälsan Swimrun följer de gällande riktlinjerna fastslagna av FCEI, Finlands centrum för etik inom idrotten. Vi förutsätter att alla deltagare känner till och följer reglerna och riktlinjerna.
6.1.5 Deltagarna är förpliktade att hjälpa till i nödfall om arrangören ber om hjälp.
6.2 Före tävlingen
6.2.1 Deltagarna får träna på och bekanta sig med tävlingsrutten före tävlingen, men måste respektera den lokala befolkningen och reglerna för allemansrätten. Vi skickar via e-post till deltagarna riktlinjer gällande träningen i den känsliga miljön. Riktlinjerna måste respekteras
6.3 Under tävlingens gång
6.3.1 Deltagandet i Folkhälsan Swimrun är på egen risk och arrangören tar inte ansvar för olyckor under tävlingen.
6.3.2 Lagen är skyldiga att hjälpa andra lag som råkat ut för skador eller behöver första hjälp.
6.3.3 Ett lag som avbrutit tävlingen bör omgående meddela det till arrangören. 

6.3.4 Det är strängt förbjudet att lämna skräp i naturen. Lag som bryter mot förbudet blir diskvalificerade.

6.3.5 På grund av säkerhetsskäl är det FÖRBJUDET att använda draglina under de första löpetapperna i samtliga klasser.

7. Regler

7.1 Tävlingens jury
7.1.1 Tävlingens jury består av tävlingsledaren och två personer ur arrangörens organisation.
7.1.2 Det här gör tävlingens jury:
– Ser till att reglerna följs
– Besluter om hur protester utfaller
– Besluter om diskvalificering
– Besluter om förändringar på tävlingsrutten och regelförändringar
7.1.3 Minst två jurymedlemmar krävs för att juryn skall vara beslutför.
7.1.4 Tävlingens jury har rätt att använda “sunt förnuft” för att avgöra en situation som det inte finns klara regler för.
7.1.5 Ett beslut av tävlingens jury är slutgiltigt.
7.2 Protester
7.2.1 Protester måste vara skriftliga och lämnas till arrangören inom en timme efter målgång.
7.2.2 En protest måste inkludera:
– Tid och plats
– Lagets tävlingsnummer och bäda lagmedlemmarnas underskrifter.
– Tävlingsnumret eller namnet på laget som protesten riktas mot.
– Orsaken eller orsakerna för protesten.
– (om möjligt) namnge ett vittne eller lagnumret på vittnet.

7.2.3 Protester som inte fyller kriterierna uppräcknade i punkt 7.2.2 avslås.
7.2.4 Tävlingens jury informerar sitt beslut till de inblandade så fort som möjligt.
7.3 Diskvalificeringar
Lag som inte följer reglerna diskvalificeras omedelbart.
7.4 Utomstående hjälp
Att ta emot hjälp av personer som inte tillhör arrangörens organisation är förbjudet. Varje lag måste för egen kraft ta sig från start till mål.

8. Säkerhet

8.1 Almänna säkerhetsregler

8.1.1 Tävlingens arrangör måste göra en riskanalys och på basen av den vidta de åtgärder som krävs för att minimera riskerna. Både för deltagarna och tävlingens personal.
8.1.2 Tävlingens arrangör måste se till att det finns tillräckligt med säkerhetspersonal på plats och säkerhetsutrustning tillhanda under simetapperna.
8.1.3 Lagets båda medlemmar måste vara inom 10 meter från varandra från start till mål.
8.1.4 Arrangören kan förbjuda ett lag att fortsätta tävlingen om tävlingens jury anser att lagets medlemmar är för trötta eller deras fysiska tillstånd är sådant att en fortsättning innebär för stora risker.

9. Media och sponsorer

9.1 Sponsormärken

Det är tillåtet för lagen att ha sponsormärken på tävlingsutrustningen.
9.2 Nummervästar och tidtagningschip
Nummervästarna måste vara synliga genom hela tävlingen. Nummervästarna får inte modifieras på något sätt och måste bäras från start till mål. Folkhälsan Swimrun är en miljövänlig tävling och vi återanvänder nummervästarna. Vi ber er lämna tillbaka västarna i för ändamålet märkta korgar på tävlingsområdet.
9.3 Rättigheter: fotografering och video
Deltagarna tillåter arrangören att använda foto- och videomaterial från tävlingen utan ersättning i sin marknadsföring, i pressmaterial och på sin webbplats.
9.3.1 Alla lag fotograferas före tävlingen av säkerhetsskäl och för marknadsföringsändamål.

10. Godkännande av reglerna

Genom att delta i tävlingen godkänner varje enskild lagmedlen tävlingens regler i sin helhet.

11. Bildrättigheter

Arrangören reserverar rättigheterna till allt bildmaterial från tävlingen. Kommersiellt bruk av bildmaterial utan arrangörens tillstånd leder till rättsliga åtgärder.

2019 kommer rutten att vara den samma som 2018. Eftersom naturen i Noux nationalpark ständigt förändras, så gör vi möjligtvis i ett senare skede små förandringar längs med rutten för att skydda hotade växt- eller djurarter. Den officiella tävlingskartan publiceras i början av hösten 2019.

Distanser och klasser 2019:

Sprint by Keradur:
Löpning 12 km, simning 2,4 km. Stigning: 675 m*

Endurance
Löpning 21 km, simning 3,4 km. Stigning: 500 m*

ÖtillÖ Merit Race
Löpning 33 km, simning 5,8 km*

Super Sprint
Total längd: 8 km
Löpning: 7 km
Simning: 1 km
Längsta simetappen: 450 m (3 etapper)
Längsta löpsträckan: 2,8 km

Super Sprint-tävlingen är en utmärkt första kontakt med swimrun för alla som är intresserade eller bara nyfikna. Super Spriint-tävlingen består av 7 km löpning och cirka 1 km simning och passar för vem som helst med lite erfarenhet av stiglöpning och simning. Inget lag behövs i Super Sprint – alla anmäler sig som enskilda deltagare. Det är ändå fritt fram att komma överens med en kompis om att följas åt genom tävlingen.

Vi har tidtagning för alla deltagare, men i Super Sprint finns det inga tävlingsklasser. Dolme eller övrigt flythjälpmedel är obligatorisk utrustning i Super Sprint.

Vi erbjuder kostnadsfria träningspass under våren och sensommaren för den som vill bekanta sig med tävlingsrutten.

ÖVRIG INFORMATION:
Stigarna är tekniskt krävande: rötter, branta stigningar och hala partier. Håll ögonen öppna!

Lag som anmält sig bakom denna länk.

 

Preliminär tidtabell, lördag 21 september:

08:00 Tävlingskontoret öppnar
08:30 - 11:00 Fotografering av lagen.

08:00–08:50 Efteranmälningar för ÖtillÖ Merit Race. Endast på tävlingskontoret.

09:05–09:30 Informationstillfälle: ÖtillÖ Merit Race
10:00 ÖtillÖ Merit Race start

08:00 - 09:50 Efteranmälningar för Sprint by Keradur och Super Sprint, endast vid tävlingskontoret.
10:05 - 10:30 Sprint by Keradur och Super Sprint informationstillfälle.
11:00 Sprint by Keradur och Super Sprint startar.

08:00 - 10:50 Efteranmälningar för Endurance, endast till tävlingskontoret.
Endurance informationstillfälle: 10:05 - 11:30
11:45 Endurance startar.

Prisceremonier, tidtabellen för detta kommer senare.

15:00–19:00 Varm middagsbuffet på restaurang Villa Solvalla

14:00–19:30 Strandbasturna står till deltagarnas förfogande

(Equipment // Urustning)
Alla lag måste ha med sig:
1 st. vattentätt förpackat första hjälpen – bandage / lag
2 st. våtdräkter, en per person. Planerade för vattentemperaturer mellan 12-15°C .
2 st. visselpipor, en per person.
1 st. kompass eller GPS-klocka / lag
1 st. räddningsfilt / lag
2 st. Muggar, en per person. Det finns inte engångsmuggar på serviceställena.

Vi rekommenderar dessutom en vätskeryggsäck och en hopfällbar bägare eller flaska / lag
Solvalla Swimrun förser lagen med:
Nummervästar. Måste vara synliga från start till mål.
Ruttkartor
Tidtagningschip
Badmössor. Måste användas på alla simetapper.
Simglasögon
Handpaddel
Draglina
Vattenflaska / hopfällbar bägare

(Förbjuden utrustning:)
Flythjälpmedel vars storlek överskrider 100 x 60 cm
Våtdräkter med målarfärg eller annan färg som kan hamna i vattnet.
Lag som startat men av någon orsak inte vill fullfölja måste så snabbt som möjligt anmäla till tävlingskontoret att man avbrutit tävlingen.
Slumpmässiga kontroller av utrustning efter målgång.


(More detailed information about the equipment // Detaljerad information gällande utrustningen:)
Våtdräkt
Det finns många olika typer av våtdräkter. Vår partner Head Swimming erbjuder våtdräkter som är planerade specifikt för swimrun. Swimrun-våtdräkter har vanligtvis draglås både på fram- och baksidan, vilket gör det enkelt att ta av överdelen om det blir varmt under löpetapperna. De flesta swimrun-våtdräkterna har även en visselpipa fäst i draglåset.
Traditionell våtdräkt går också att använda, men var beredd på att vänja dig med löpning i en sådan.
Folkhälsan Swimrun har inga specifika krav på typen av våtdräkt som används i tävlingen. Vi rekommenderar ändå att du väljer en våtdräkt som känns bekväm att simma i då vattentemperaturen är 11-15 °C. Våtdräkten kan ha korta eller långa ärmar.
Läs mer om swimrun-våtdräkter på sidan Varuste.net online store.

(Race Bibs // Nummervästen)
Det är obligatoriskt att använda Folkhälsan Swimrun-nummervästen under hela tävlingen. Vi vill att tävlingen har gröna värden och respekterar naturen och vi strävar till att återanvända nummervästarna nästa år. Hjälp oss att nå vår målsättning genom att lämna tillbaka nummervästen efter att du kommit i mål.
Badmössa
Folkhälsan Swimrun förser dig med en badmössa för tävlingen. Du får behålla den. För att du skall kunna hålla dig varm, så kan du ha en egen badmössa under den obligatoriska tävlingsmössan.

GPS-klocka eller kompass
Alla lag måste ha med sig GPS-klocka eller kompass, det är en säkerhetsfråga. Om laget av någon orsak tappar bort sig från rutten måste ni kunna hitta tillbaka. Vår samarbetspartner Garmin erbjuder GPS-klockor som är perfekta för swimrun. Till exempel Fenix5 Multisport-klockan ger möjligheten att använda karta.
Läs mer om Fenix5 Multisport-klockan här:
Första hjälpen-utrustning
Alla lag måste under tävlingen ha med sig:
1 st. vattentätt förpackat första hjälpen – bandage / lag
2 st. visselpipor, en per person.
1 st. räddningsfilt / lag
Vi kommer att genomföra slumpmässiga utrustningskontroller före och efter tävlingen. Lag som inte har med sig den obligatoriska utrustningen riskerar att bli diskvalificerade.

Skor
Under en swimrun-tävling byter du inte utrustning – du simmar med löparskor och löper i våtdräkt. Det är därför viktigt att välja skor som är lätta, flyter och torkar snabbt. Dessutom ska skorna vara åtsittande för att inte lossna när du simmar. Försäkra dig även om att skorna har yttersula med bra grepp på stenar och klippor. Urvalet på löparskor är stort – läs mer här:
(Optional equipment // Frivillig utrustning)
Simglasögon
De flesta lagen använder simglasögon i swimrun-tävlingar, men många väljer även att tävla utan simglasögon. Trots att simglasögon skyddar ögonen och förbättrar synförmågan i och under vatten, så måste de också bäras med från start till mål. Folkhälsan Swimrun rekommenderar simglasögon som är lämpliga för öppet vatten.
Läs mer om olika alternativ:

Handpaddel
Det finns handpaddlar för swimrun-idrottare av alla nivåer, det gäller att välja rätt storlek och typ. Handpaddel kan användas för att förbättra tekniken och ge mer kraft under simetapperna.
Läs mer om handpaddlar:
Dolme (pull buoy)
Dolme är ett flythjälmedel för simträning tillverkat av skumgummi eller hårdplast och har formen av en åtta. Dolmen placeras mellan låren eller vristerna för att stöda kroppen utan att sparka med fötterna. Meningen är att kunna simma med armarna och vila höften och benen under simetapperna.
Läs mer om dolmar:
Draglina
Draglinans syfte är att kunna bogsera en svagare simmare under simetapparna eller hjälpa en svagare löpare uppför tunga stigningar. Många väljer ändå att tävla utan draglina.

2019 kommer rutten att vara samma som 2018. Några små förändringar görs i stigningen vid Swinghill-skidbacken som är en del av Endurance- och ÖtillÖ Merit Race-rutterna.

Kartor att ladda ned

Alla rutter och tidtabell (PDF)
Alla rutter (JPG)
Tidtabellen (JPG)
Endurance (PDF)
Endurance (JPG)
Sprint och Super Sprint (PDF)
Sprint och Super Sprint (JPG)

Fredag 20 september 2019: 13.00-21.30 (bekräfta deltagande, plocka upp tävlingsutrustningen på Solvalla Arena).
Lördag 21 september 2019: 08.00-20.00.
Före tävlingen är tävlingskontoret öppet måndag till fredag 08.30-16.00 (GMT+2).
Observera att vi inte delar ut tävlingsutrustning före fredagen 20.9. kl.13.00.

Bekräfta deltagandet på tävlingskontoret 21 september senast kl. 08.50.

Gällande bekräftelsen att delta:
Bekräfta deltagande på tävlingskontoret: fredag kl.13.00-21.30, eller lördag kl. 08.00-08.50.

Deltagande kan även bekräftas via mejl: swimrun@folkhalsan.fi

Alla lag som bekräftat sitt deltagande via mejl bör vara närvarande på lördagen senast 15 minuter innan informationstillfället för deras tävlingsklass börjar.

Då deltagandet är bekräftat får laget karta, badmössor och tävlingsvästar.

Obetalda anmälningsavgifter måste erläggas på tävlingskontoret senast kl.08.50 lördagen 21 september.

Vi rekommenderar att deltagarna som betalat anmälningsavgiften i förväg tar med sig kvitto / tävlingsbiljett.

Efteranmälning på tävlingskontoret: lördag 21.9, senast kl.08.50.

Pris för efteranmälning:

Sprint by Keradur 165 €
Super Sprint 95 €
Endurance 196 € 
ÖtillÖ Merit Race, 230 € 


Observera att efteranmälning är möjlig endast ifall det finns utrymme för fler deltagare.

Bastu och omklädningsrum

Strandbasturna är öppna för deltagarna efter tävlingen kl. 1400-19.30.

Omklädninsgrum i Solvalla Arena och i gamla huvudbyggnaden. Omklädningsrummen i Solvalla Arena är reserverade för swimrun-deltagare (låsbara skåp i omklädningsrummen. Fungerar med 1-euromynt).
Även i gamla huvudbyggnaden finns omklädningsrum för deltagarna. Byggnaden ligger intill Haltia Nature Center. Omklädningsrummen är i lås under tävlingen (kläder kan lämnas här).
Det är även möjligt att lämna personliga ägodelar på receptionen i Solvalla Arena.

Måltider
Varm soppa serveras efter målgång. Vi bjuder dessutom alla deltagande lag på en varm buffetmåltid efter tävlingen, kl.14.00-20.00.

Information om specialdiet per mejl till swimrun@folhalsan.fi

Servicestationer

Vi har sammanlagt fem servicestationer längs med tävlingsrutten (1 på sprintrutten, 3 på Endurance-rutten och 5 på ÖtillÖ Merit Race-rutten).

På servicestationerna serverar vi:
En fullständig förteckning över drycker och mellanmål publiceras under vecka 38.

Deltagarna i ÖtillÖ Merit Race kan ta med sig egen mat och dryck till servicestation 2. Den finns på start- och målområdet där rutten passerar ungefär 14 km in i tävlingen.

Prisceremoni
Prisceremonin äger rum intill målområdet 30 minuter efter att de första tre lagen i varje klass har kommit i mål.

Fotografering och media
Före start fotograferas varje lag på grund av säkerhetsorsaker. Fotografierna kan användas av Folkhälsan Swimrun i marknadsföringssyfte (tävlingsregler, punkt 17)

Vi kommer att genomföra slumpmässiga kontroller av utrustning både före start och efter målgång (tävlingsregler, punkt 8).

Under försommaren och sommmaren ordnar vi träningspass där var och en kan bekanta sig med Folkhälsan Swimruns tävlingsrutter och terrängen.

Träningarna ordnas vanligtvis i juni och augusti. Vi ordnar ungefär fem träningspass med varierande teman varje år.

Träningspassens datum hittar du redan nu på våra nyhets- och Facebook-sidor.

Swimrun och Solvalla

2014: Solvalla Swimrun är den första swimrun-tävlingen som arrangeras i Finland. 16 lag delar i fulldistanstävlingen, den första tävlingens enda distans. 2014 blir Solvalla Swimrun en ÖtillÖ Partner-tävling

2015: Deltagarantalet fördubblas. Sprinttävlingen med för första gången.

2016: Cirka 70 lag delar i Solvalla Swimrun.

2017: Premiär för Solvalla Swimrun Endurance. 96 lag deltar. Alla ÖtillÖ Partner-tävlingar blir ÖtillÖ Merit-tävlingar –  även Solvalla Swimrun

Solvalla är ett nationellt idrottsinstitut i Noux, Esbo, vid Noux Långträsk. Den orörda naturen i Noux nationalpark är en säregen och unik vildmarksmiljö i södra Finland. Solvalla ligger cirka 35 km från Helsingfors centrum och 17 km från Esbo centrum.

Idrottsinstruktör och massageterapeut hör till utbildningsprogrammen som Solvalla erbjuder. Utbildningen är motiverande och ger ypperliga möjligheter till att hitta sysselsättning inom idrotts-, hälso- och välmåendebranschen. Eller för att jobba med ungdoms- och fritidsaktiviteter.

Solvalla idrottsinstitut erbjuder mångsidiga möjligheter för sport och idrott. Bland annat en idrottshall, en fotbollsplan, ett gym, en spinningstudio, en dansstudio, faciliteter för boxning, två strandbastur och inkvartering (eller: boende) för cirka 100 gäster.
Vi ordnar även ledda aktiviteter. Till exempel klättring inomhus, kanotpaddling och en mängd idrottsrelaterade aktiviteter för grupper.
Vi kan erbjuda mångsidiga aktivteter och faciliteter för möten och träning till idrottslag, företag, skolor och daghem.

Vi på Folkhälsan Swimrun är tacksamma för den orörda naturen i Noux som ger oss möjligheten att arrangera tävlingen i en unik och vacker omgivning. Vi vill erbjuda en grön tävling och främja hållbarhet för att kunna fortsätta att arrangera tävlingar i många år framöver.
Så här skyddar vi den unika miljön:
Vi samlar alla tävlingsvästar efter tävlingen för att återanvända dem i framtida tävlingar. Var vänlig och återlämna din väst efter tävlingen.
Det är förbjudet att lämna skräp eller utrustning efter sig på tävlingsrutten. Allt som du tar med dig måste antingen bäras med till målet eller placeras i avfallsbehållarna vid servicestationerna.
Deltagare som avsiktligt lämnar skräp i skogen kan bli diskvalificerade
Vanligtvis används det enorma mängder av engångsbägare på idrottstävlingar, vilket belastar miljön. Precis som de övriga ÖtillÖ Merit Race-arrangörerna så vill vi minimera mängden engångsbägare som används under tävlingen. Därför uppmuntrar vi alla deltagare att ta med sig egna bägare och / eller flaskor till Folkhälsan Swimrun.

Behöver jag en försäkring för att delta i Swimrun?
Vi rekommenderar att du har en giltig försäkring som täcker möjliga olyckor under tävlingen. Du kan antingen kontakta ditt eget försäkringsbolag och se över din försäkring, eller så kan du teckna en ÖtillÖ Swimrun-försäkring. Alla som deltar i Folkhälsan Swimrun har rätt att teckna ÖtillÖ Swimrun-försäkringen. Den är med andra ord inte begränsad endast till Merit Race-deltagarna.
Läs mer om ÖtillÖ Swimrun-försäkringen.

Vilken typ av våtdräkt skall jag använda?
Du kan välja fritt typen av våtdräkt som du använder i Folhälsan Swimrun. Vi rekommenderar ändå att du använder en dräkt som känns bekväm då temperaturen på vattnet är 10-14 °C.
Våtdräkten kan ha långa eller korta ärmar.
Vår samarbetspartner, Head Swimming, erbjuder våtdräkter som är planerade för Swimrum.
Läs mer om våtdräkter och övrig Swimrun-utrustning:

Var hittar jag information om tävlingsrutten?
All information beträffande Folkhälsan Svimrun-tävlingsrutterna hittar du på sidan ”Information om tävlingsrutten”. Årets rutter publiceras i juni 2019. I och med att Folkhälsan Swimrun arrangeras i Noux nationalpark är det ändä möjligt att tävlingsrutten förändras ifall det finns risk för att hotade växter eller övrigt naturliv tar skada längs med den planerade tävlinsrutten. Även exceptionellt kallt vatten kan leda till att rutten förändras. Vi gör vårt yttersta för att hålla dig uppdaterad gällande möjliga förändringar.

Får jag testa banorna?
Under försommaren och sommaren ordnar vi träningspass där var och en kan bekanta sig med Folkhälsan Swimruns tävlingsrutter och terrängen. Träningarna ordnas vanligtvis i juni och augusti. Vi ordnar ungefär fem träningspass med varierande teman varje år. Träningspassens datum hittar du redan nu på våra nyhets- och Facebook-sidor.

Hurdan mat och dryck erbjuder servicestationerna?
Maten och dryckerna som servicestationerna erbjuder under Swimrun 2019 publiceras i september 2019. Du hittar all information på vår webbplats.

Är det tillåtet att ta med sig egen mat och dryck till servicestationerna?
Lagen som deltar i Folkhälsan Swimrun ÖtillÖ Merit Race är tillåtna att lämna in egna mellanmål och drycker till servicestation 2, som finns på Solvalla idrottsplan. Alla enskilda förpackningar eller föremål som lämnas till station 2 bör vara märkta med deltagarens namn och gärna vara i ett separat kärl eller motsvarande. Maten och drycken kan tas till servicestationen efter tävlingens infrormationstillfälle.
Kan jag annulera min anmälan?
Du kan annulera din anmälan och flytta deltagandet till följande år. Återbetalning av anmälningsavgiften är möjlig endast mot ett läkarintyg som fastställer att du inte kan delta på grund av sjukdom eller skada. Om du vill anmäla dig men är osäker på om du har möjlighet att delta, så rekommenderar vi ÖtillÖ Swimrun-försäkringen. Den täcker alla Folkhälsan Swimrun-distanser.

Får jag byta namn på mitt lag, eller byta ut en eller båda deltagarna i laget?
Det är lätt att byta lagets namn eller deltagare i laget. Du behöver bara skicka oss ett mejl innehållande förändringarna.

När går anmälningstiden ut?
Du kan anmäla dig på nätet fram till 20 september 2019. Efter det måste du kontakta oss direkt för att kolla om det finns lediga platser.
Måste mitt lag vara på plats kl. 08.50 på tävlingsdagen?
Lagen bör vara på plats senast 15 minuter innan informationstillfället för deras tävlingsklass börjar. På så sätt undviker vi långa köer vid utrustningsstationen och försäkrar oss om att alla är närvarande vid informationstillfället.
Ifall du hämtat din utrustning redan på fredagen 20 september räcker det med att du är på plats när informationstillfället börjar. Kom ihåg att informationstillfället är obligatoriskt för alla deltagande lag.

När kan jag hämta min utrustning?
Vi delar ut utrustningen för Folkhälsan Swimrun på fredagen 20 september kl. 13-20 och på lördagen 21 september ända fram till att tävlingsklassens informationstillfälle börjar. Efter att informationstillfället för den specifika tävlingsklassen har börjat delar vi inte längre ut utrustning.
Vilken utrustning är obligatorisk på Folkhälsan Swimrun?
Följande utrustning måste laget ha med sig på Folkhälsan Swimrun:
2 st. våtdräkter, en per person. Planerade för vattentemperaturer mellan 12-15°C .
2 st. visselpipor, en per person.
1 st. vattentätt förpackat första hjälpen-bandage / lag
1 st. kompass eller GPS-klocka / lag
NYTT FÖR I ÅR! 1 st. räddningsfilt / lag
OBS! Vi kommer att genomföra slumpmässiga utrustningskontroller. Lag som inte bär med sig den obligatoriska utrustningen riskerar att bli diskvalificerade.
Obligatorisk utrustning som förses av Folkhälsan Swimrun:
Nummervästar. Måste vara synliga från start till mål.
Ruttkartor
Tidtagningschip
Badmössor. Måste användas på alla simetapper.
Rekommenderad utrustning:
Vätskeryggsäck, hopfällbar bägare eller flaska.

Information och frågor:

Tävlingsledare Mats Almqvist:

förnamn.släktnamn@folkhalsan.fi

Telefon: +358447578885

 

Folkhälsan Swimrun arrangeras på Solvalla Idrotssinstitut.
Adress: Nouxvägen 82, 02820 Esbo.

Kollektivtrafik

Du kan ta närtåget från flyplatsen till Hoplax-station. I Hoplax byter du till ett närtåg som stannar i Esbo cetntrum. Från Esbo centrum kommer du ända fram till Solvalla idrottsinstitut med bussarna 245 / 245A /245 K.
Läs mer on kollektivtrafiken i huvudstadsregionen: www.hsl.fi eller www.reittiopas.fi

97 procent av deltagarna i Folkhälsan Swimrun är mycket nöjda med tävlingen och rekommenderar Folkhälsan Swimrun till sina vänner!

“Tusen tack till teamet som arrangerar denna fantastiska, välplanerade och ypperligt genomförda tävling – och för det vänliga mottagandet. En kram efter mållinjen är mer än vad en utmattad deltagare kunde önska sig, den kramen betydde verkligen mycket.”
Dominik
“Naturen är enastående och rutten som ni planerat var ypperlig. Växlingarna från simning till löpning och längden på etapperna var välplanerade och balanserade. Rutten var väl utmärkt och bojarna som markerade starten och slutet på simetapperna var lätta att se. Omöjligt att hamna vilse.”
ÖtillÖ Merit Race-deltagare 2016
“Vi bara älskade er tävling! Den var extremt väl arrangerad och stämningen var vänlig. Vi uppskattade också hur väl ni skötte kommunikationen med oss före tävlingen och att ni fanns där vid målgången för att ta emot oss. Tävlingen var tuff men kul, rutten vacker och välmärkt och simetapperna var magiska! Strandbastun vid sjön och buffén var rena rama guldet. Nästan så att vi inte ville åka bort! 5 av 5 möjliga stjärnor ger vi er!
Endurance-deltagare 2017
“Fina löpstigar, fin atmosfär och ypperliga arrangemang”
Folkhälsan Swimrun-deltagare 2016
“Fina löpstigar, fin atmosfär och ypperliga arrangemang” Tävlingen var verkligt utmanande, betydligt tuffare än Stockholm Swimrun och Amfibiemannen i Sverige, men inte omöjlig för den som inte räds kallt vatten.”

Vi erbjuder inkvartering (boende) på Solvalla idrottsinstitut. Dubbelrum: 45 € / person, enkelrum: 62 € /person. Frukost ingår i priset. Vi erbjuder även rum med 3-5 bäddplatser. Kontakta oss gällande inkvartering (boende).

Tävlingsledare: Mats Almqvist
Telefon: +358447578885
E-post: swimrun@folkhalsan.fi

Ruttansvarig: Heikki Kiili
e-post: förnamn.släktnamn@folkhalsan.fi
Telefon:+358 50 5901275

Nämnda personer hör även till tävlingens jury, till vilken möjliga protester skall inlämnas. Protestavgiften är 50 €. Avgiften återbetalas ifall protesten godkänns.

Bilder från Folkhälsan swimrun

Ta kontakt

  • Mats Almqvist

   Race Director för Folkhälsan Swimrun

  • tfn:
   044 757 8885

  • Idrottsproducent vid Folkhälsans idrottsinstitut på Solvalla

   Visa mer
  • Kontakta