Donation och testamente

Donera och testamentera

Allt Folkhälsan gör i dag har kunnat skapas tack vare donationer och testamenten. Fortfarande är donationer och testamenten mycket viktiga för vårt arbete.

Ett pappershjärta på snöre

Folkhälsan tar emot donationer och testamenten, som ansluter sig till organisationens målsättning:

"Samfundet Folkhälsan i svenska Finland har till uppgift att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder ägnade att gynnsamt inverka på denna" (utdrag ur ändamålsparagrafen i Samfundet Folkhälsans stadgar).

Medlen används eller fonderas i enlighet med donatorns eller initiativtagarens vilja.

Varför stöda just Folkhälsan?

Vår verksamhet är anpassad till behoven i samhället. Vår anpassning beror på att människor som donerat medel till Folkhälsan har varit framsynta nog att inte alltför strikt låsa ändamålen för hur donationerna ska användas. I stället har donatorerna anförtrott Folkhälsan att enligt vår ändamålsparagraf förvalta donationer och testamenten så att de gör bästa tänkbara nytta vid rätt tidpunkt.

Så här gör du

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf förvaltar de donerade medlen och säkerställer att de används i enlighet med donatorns önskan.

Som bekant är de samhälleliga behoven föränderliga, vilket innebär att det vid tiden för donationen kan vara utmanande att ange ett användningsändamål som förväntas vara aktuellt även tiotal år framåt i tiden. Genom att donera medel till Folkhälsans verksamhet utan att öronmärka användningsändamålet för donationen, säkerställer man att medlen kan användas på ett sätt som motsvarar de aktuella behoven även långt fram i tiden.

Det är förstås även möjligt att avgränsa användningsändamålet t.ex. regionalt eller så att det stöder Folkhälsans verksamhet inom en specifik målgrupp (barn, seniorer etc.) om man så önskar.

En donation av fast egendom och ett testamente bör uppfylla vissa formkrav. Det kan vara skäl att rådfråga en jurist eller konsultera den egna banken.

Donationsmottagare: Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf (FO-nummer 0213681-7). 

Du är välkommen att kontakta oss för närmare information, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Information om vår verksamhet

Trots samhällets insatser för människors hälsa och välfärd behövs tredje sektorns organisationer för att ta nya initiativ, komplettera, utveckla och garantera redan existerande hälsofrämjande verksamhet. 

Donatorernas önskemål har lämnat tydliga spår i vår historia. I början av förra seklet, när barndödligheten ännu var stor, önskade många donatorer stöda Folkhälsans verksamhet bland barn, till exempel Folkhälsans barnavårdsinstitut och dess barnhem.

När samhället tog över rådgivningsverksamheten på 1940-talet, fokuserades donatorernas önskemål på förebyggandet av sjukdomar.

Fortfarande behövs pengar för att garantera de åtaganden Folkhälsan tagit sig an, men Folkhälsan ställs också inför nya utmaningar. Framför allt gäller det att stöda verksamheter där samhällets skyddsnät inte räcker till, till exempel stöd till barnfamiljer och insatser för den allt äldre befolkningen.

Donationerna leder till konkret verksamhet

Samfundet Folkhälsan skiljer sig från de finlandssvenska fonderna bland annat genom att organisationen inte i delar ut medel för olika ändamål, utan omsätter donationerna i konkret verksamhet. I dag kan Folkhälsan därför upprätthålla en bred verksamhet. Våra tyngdpunktsområden är hälsofrämjande verksamhet, vård, service och forskning.

Vår verksamhet finansieras, förutom av den avkastning förmögenheten ger, genom försäljning av tjänster till kommuner och enskilda personer, genom insamlingar samt via medel från olika penningkällor för speciella ändamål (Veikkaus, PAF Åland, fonder, stiftelser och företag).

Kontakta oss för mer information

  • Christer Holmström

   ekonomidirektör, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 589 8029

  • Kontakta
  • Johan Huldén

   t.f. förvaltningsdirektör, chefsjurist, dataskyddsombud, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 3657 418

  • Kontakta
  • Malin von Koskull

   verksamhetsledare, Nyland

  • tfn:
   044 788 1011

  • Kontakta
  • Ari-Pekka Toivari

   verksamhetsledare, Österbotten

  • tfn:
   050 301 1576

  • Ari-Pekka är verksamhetsledare för Folkhälsans förbund i Österbotten

   Visa mer
  • Kontakta
  • Niclas Forsström

   verksamhetsledare, Åland, vd

  • tfn:
   018 527 033

  • Verksamhetsledare, Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland samt vd, Allaktivitetshuset på Åland Ab

   Visa mer
  • Kontakta
  • Regina Strandberg

   verksamhetsledare, Åboland

  • tfn:
   040 732 3603

  • Regina är verksamhetsledare för Folkhälsans förbund i Åboland

   Visa mer
  • Kontakta