Bli vår kollega!

Vill du känna att ditt jobb är viktigt, varje dag? Folkhälsan är en familjevänlig arbetsplats och en hälsofrämjande organisation med lång historia – men samtidigt en organisation som ständigt utvecklas.

Läs mer

Händelser

Folkhälsan

Vill du känna att ditt jobb är viktigt, varje dag? Välkommen till Folkhälsan! Vi är en familjevänlig arbetsplats och en hälsofrämjande organisation med lång historia.

Folkhälsan är en organisation som ständigt utvecklas, vilket gör att vi ständigt söker nya medarbetare.

De jobb som är lediga just nu hittar du under lediga jobb.

Vi har en personalpool som du kan anmäla dig till om du är intresserad av kortare inhopp och vikariat. Du kan fylla i din ansökan via annonser som innehåller orden personalpoolen och/eller inhoppare.

Folkhälsan är en mångsidig, modern, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden.

Vi har ungefär 1 300 anställda och närmare 19 000 medlemmar i våra lokala Folkhälsanföreningar runt om i landet. Folkhälsan arbetar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.

Läs mera om Folkhälsan här.