Kunskap

Kunskap, forskning och utbildning

Folkhälsan har i över 100 år samlat och förmedlat kunskap till en bred målgrupp. Vi driver ett eget forskningscentrum och har egna utbildningsenheter samtidigt som vi samarbetar med andra organisationer för att producera hälsofrämjande material.