Yrkesexamen i idrott & träning

Motionsrådgivare och Auktoriserad Personlig Tränare

På Solvalla idrottsinstitut i Esbo kan du avlägga Yrkesexamen i Idrott & träning och bli Motionsrådgivare. Samtidigt går det att avlägga Auktoriserad Personlig Tränare -examen.

Folkhälsans instruktör visar hur man tränar rätt i ett gym

Pris

Totalt 2200 euro
Du betalar en anmälningsavgift på 250 euro samt 3 x terminsavgift på 650 euro.
Undervisningen samt studiematerialen ingår i detta pris.

På Solvalla finns det möjlighet till kost och logi mot extra ersättning.

Bli expert inom träning, hälsa och välmående!

På Solvalla idrottsinstitut kan du avlägga Yrkesexamen i idrott & träning och bli motionsrådgivare och Auktoriserad Personlig Tränare samtidigt. Folkhälsan är den enda utbildningsanstalten som erbjuder denna möjlighet på svenska. 

Folkhälsans utbildningshelhet är professionellt uppbyggd och helheten utvecklas hela tiden.

Utbildningen tar 1,5 år i anspråk och är uppbyggd som flerformsstudier. Närstudietillfällen hålls ca 1 gång per månad och däremellan utför du distansstudier i olika former.

Studerandevalet sker på basen av ansökan och eventuellt intervju. Anmälan görs via länken längre ned på denna sida.

Minimikrav för utbildningen är avklarad Grundskola men ju mera tidigare studie-erfarenhet du har desto lättare har du att klara av dessa studier. Även kännedom från idrotts/må bra -världen samt egen mångsidig träningsbakgrund underlättar studierna.

Det viktigaste är att den sökande känner varmt för att kunna hjälpa andra människor gällande välmående och träning.

Vid behov ber Folkhälsan dig att lämna in betyg, intyg eller CV efter anmälningen.

För vem? 
Utbildningen är för dig som saknar en yrkesutbildningsexamen, har behov av omskolning eller inte har möjlighet att studera heltid.

Studierna genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier så att en ungefärlig timfördelning är 50 % - 50 %. Närstudierna sker fyra dagar, oftast torsdag-söndag ca en gång i månaden.

Vad ingår i utbildningen? 
Du läser bl.a. ämnen som anatomi, fysiologi, kost samt didaktik. Noggrannare termininnehåll: se nedan

Examensdelarna är

 • Arbete i en verksamhetsmiljö för idrott, 30 kp
 • Främjande av fysiska aktiviteter för vuxna, 60 kp
 • Individuell instruktion i motion, 30 kp
 • Verksamhet som företagare inom motionsbranschen, 30 kp

Du kan söka erkännande av kunnande för högst 25kp för tidigare visat kunnande i studiehelheterna.

Strukturskiss 
Strukturen för deltidsprogrammet är att uppnå målet med examen på tre (3) terminer. Men alla följer sin egen PUK (Personlig Utvecklingsplan för Kunnandet).

Mer info


Smidig övergång från Folkhälsans yrkesutbildning till Yrkeshögskolan Arcada
Samarbetet mellan Yrkeshögskolan Arcada och Folkhälsan tar ännu ett steg vidare.

Från och med läsåret 2024 - 2025 kan du som avlägger Yrkesexamen i idrott och träning med kunskapsområde idrott smidigt förbereda dig för högskolestudier genom att avlägga examensdelen ”Med sikte på högskolestudier” omfattande 15 kompetenspoäng och innehållande modersmål, engelska samt lärandekompetens.

Denna examensdel bör avläggas med vitsordet minst ”goda insikter” för att en smidig övergång skall kunna förverkligas.
God innebär minst vitsordet 3 i skalan 0 - 5.

En student som avklarat examensdelen och en eventuell professionsspecifik del med de på förhand fastslagna vitsorden antas till Arcada utan urvalsprov, förutsatt att hen angett utbildningen vid Arcada som första ansökningsmål i samband med gemensamma ansökan till högskolestudier.

För antagning till Idrottsinstruktörsstudierna krävs inte prestationer utöver tidigare nämnda.

För antagning till utbildningen inom Fysioterapi krävs ett professionsspecifikt studieavsnitt i anatomi som produceras av Arcada. Detta studieavsnitt bör av avklaras med minst vitsord 4.

Kommande PT-utbildningar

Klicka på en kurs om du vill få fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan eller som anges på kursen.

1 st. i

Utbildningens upplägg

Under Termin 1 fokuserar vi inlärningen på anatomi samt fysiologi. Vi går igenom skelettet samt kroppens olika leder, vi talar om hur våra muskler är uppbyggda, sammandrar sig samt vilka olika rörelser de får till stånd. På träningssidan har vi fokus på muskelkonditionsträning i gymförhållanden men talar förstås också om uthållighetsträning. Vi går igenom muskelvård samt du lär dig grunderna för att granska en persons hållning.
Vi går igenom träningsplaneringen på den nivå att du kan planera en träningshelhet för en period på upp till ca 6 månader.
Du blir inkörd i alla de olika examenskraven och får grundkunskapen till att börja jobba med dem.
I slutet av terminen hålls ett prov inriktad på Personlig tränarhelheten. Provet omfattar ett skriftligt prov gällande anatomi och fysiologi, ett träningsplaneringsprov, ett praktiskt prov gällande rörelsetolknings samt ett gällande instruktion.

Under Termin 2 lär du dig flera olika, med tanke på yrkesexamen samt Personliga tränarhelheten, flera kompletterande studiedelar.

Konditionstestningsdelen innehåller så kallade fälttest med vilka Motionsrådgivare och Personliga tränare kan mäta sina kunders olika konditionsegenskaper. Vi går igenom olika gång- och löptest, cykelergometertest, muskelkonditions- samt rörlighetstest, kroppssammansättningsmätningar samt förstås blodtrycks- och pulsmätning samt därtill även laktatmätning. Utbildningshelheten innehåller förstås även teori kring dessa teman.

Dessa inlärda kunskaper är sådana vilka bör användas i två olika examensarbeten, så det hålls inget specifikt prov kring konditionstest.

Kostutbildningsdelen innehåller bekantgöring med grunderna in kost samt idrottskost. Det gås igenom bl.a. energiämnen, spårämnen, fytokemikalier och dessas inverkan på hälsa och motion.

Utbildningsdelen är teoribetonad men innehåller även praktiska grupparbeten.

Dessa inlärda kunskaper är sådana vilka bör användas i två olika examensarbeten, så det hålls inget specifikt prov kring kost.

Under terminen avläggs även examensdelen Verksamhet som företagare inom motionsbranschen. Du lär dig grunderna i att starta eget företag, känna till olika företagsformer samt marknadsföring.

Under denna termin är huvudfokus på fördjupad insikt i hur människan producerar rörelse det vill säga funktionell anatomi. Efter att djupare kunskap om kroppen blivit bekant går relativt brett igenom olika allmänna skadetyper i människokroppen. Som tredje stora helhet går vi igenom muskelfasciornas betydles i människokroppen samt deras inverkan på olika tillstånd i kroppen.
Vi fortsätter att tala om livsstilförändringsprocesser, funktionell träning och grenanalyser. Som nytt område bekantar vi oss med hjärnans funktion, sömnens betydelse samt stress.
I slutändan ”paketerar” vi ihop utbildningshelheten genom att tala om folksjukdomar och förstås Motionsrådgivarens/ Personliga tränarens roll i samhället som ett ”må bra” proffs.

Utbildare & övrig information

Stefan Westerback, idrottsinstruktör, utbildad massör, institutofficer med idrottsspecialicering, FISAF PT. Stefan har jobbat heltid inom idrottssektorn över 35 år och dels tränat tusentals personer inom olika grenar och dels vårdat hundratals personer före, under och efter olika skadetillstånd i kroppen. Stefan innehar specialkunskap inom bland annat anatomi, tolkning av hållning och rörelse samt korrigering av dessa.

 • Olli Ilander, LVM

Motionsrådgivare YE               
Ahlstedt Cecilia
Ingves Nina
Lindholm Alexandra
Nordberg Matilda
Norrmén Elisabeth
Nylund Vendela
Sandvik Ida
Sjöholm Alina
Villanen Jenni
Wikstedt Cecilia

Kontakt

  • Stefan Westerback

   PT-manager

  • tfn:
   040 0536961

  • Kontakta