Jobba på Folkhälsan

Jobba på Folkhälsan

Folkhälsan är den största svenskspråkiga social- och hälsovårdsorganisationen i Finland. Hos oss arbetar omkring 1 300 personer i många olika uppgifter. Folkhälsan producerar tjänster inom social- och hälsovård, t.ex. inom äldreomsorg och barnskydd. Folkhälsans forskningscentrum sysselsätter ungefär 200 personer i olika uppgifter. Vi har också många anställda som jobbar med sakkunniguppgifter inom den hälsofrämjande verksamheten.

Bilder från oss som jobbar på Folkhälsan

Folkhälsan

Folkhälsan är en organisation som ständigt utvecklas, vilket gör att vi ständigt söker nya medarbetare.

De jobb som är lediga just nu hittar du under lediga jobb.

I södra Finland har vi en personalpool, som du kan anmäla dig till om du är intresserad av kortare inhopp och vikariat. Du kan fylla i din ansökan via annonsen som heter Personalpoolen.

Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation, som grundades 1921. Vi har ungefär 1 300 anställda och närmare 19 000 medlemmar i våra lokala Folkhälsanföreningar runt om i landet. Folkhälsan arbetar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.

Läs mer om Folkhälsan här

Jobba på Folkhälsan i sommar

-

Läs mer

Folkhälsans tre värden kompetens, engagemang och omsorg genomsyrar hela organisationen på alla nivåer.

Kompetens

Vår kompetens inger förtroende. Vi visar vår kompetens genom att arbeta målmedvetet och kostnadseffektivt. Vi är nyskapande och empatiska i vår vardag.

Engagemang

Vårt engagemang påverkar samhället. Vi bidrar alla till att Folkhälsan är en föregångare. Vi tar ansvar för människor och tror på framtiden.

Omsorg

Omsorg innebär att vi respekterar människovärdet. Vi ser människan som en helhet och bemöter alla individuellt. Vi samarbetar och uppmuntrar till aktiv växelverkan.

Folkhälsan – två steg före

Visionen ger riktningen framåt och framhåller vikten av att Folkhälsan är en föregångare. Visionen kan ses som stjärnan som leder organisationen på vägen, men också som ett mått på ambitionsnivån för Folkhälsans verksamhet.

Visionen för serviceproduktion är att fungera innovativt och skapa nytt. Folkhälsan prioriterar nischade kunskapskrävande produkter och nya vårdkoncept, vilka tillsammans ger ett försprång i relationen till andra producenter av vård och omsorg.

Visionen ger också ett stöd för fortsatta satsningar på hälsofrämjande verksamhet. Ett steg före syftar på förebyggande insatser (prevention), två steg före lyfter fram vikten av mångsidig hälsofrämjande verksamhet (promotion).

Inom forskningen ställer visionen krav på internationell framgång. Ett steg före kunde betyda framgångsrik forskning i Finland, medan två steg före innebär förväntningar på att Folkhälsans forskning är konkurrenskraftig med toppforskning i världen.

Folkhälsan deltar regelbundet i undersökningen Finlands bästa arbetsplatser för att mäta arbetsvälmåendet. I undersökningen hösten 2015 placerade vi oss bland de fem bästa i kategorin för stora organisationer.

De anställdas helhetsbedömning av sin arbetsplats med konstaterandet ”allt sammantaget skulle jag säga att detta är en mycket bra arbetsplats” låg på 84 procent.

Läs om våra lediga jobb och om hur vi jobbar. 

De gemensamma ritklinjerna för hur vi arbetar och hur vår verksamhet ser ut har samlats i olika policyer.

Vi har följande policyer:

 • Medarbetar- och ledarskapspolicy
 • Miljöpolicy
 • Responspolicy
 • Riskhanteringspolicy
 • Språkpolicy
 • Kommunikationspolicy

Kontaktuppgifter

Folkhälsans kommunikationsavdelning sköter Folkhälsans allmänna information på koncernnivå, men också information som rör organisationens enskilda enheter i hela Svenskfinland. På vår press och media-sida hittar du vårt pressarkiv, länk till bildbank samt kontaktuppgifter till sakkunniga och ansvariga för bolagen.

Presskontakt
Kommunikationsdirektör Camilla Westerlund, tfn 050 374 8239

Officiell post till kansliet: kansli@folkhalsan.fi 
Obs! På denna e-postadress hanterar vi inte avbokningar utan endast allmänna förfrågningar.

De olika enheterna inom Folkhälsan tar helst emot fakturor som e-fakturor. De elektroniska faktureringsadresserna är följande:

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. (FO-nummer 0213681-7)
EDI/OVT-kod 003702136817
Operatör BAWCFI22

Folkhälsan Välfärd Ab (FO-nummer 1801682-8) 
EDI/OVT-kod 003718016828 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab (FO-nummer 1652112-6) 
EDI/OVT-kod 003716521126 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsan Utbildning Ab (FO-nummer 2334857-9) 
EDI/OVT-kod 003723348579 
Operatör BAWCFI22

Solvalla Sport Ab (FO-nummer 1558352-8) 
EDI/OVT-kod 003715583528 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans förbund r.f. (FO-nummer 1749939-7) 
EDI/OVT-kod 003717499397 
Operatör BAWCFI22

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland (FO-nummer 0205061-8) 
EDI/OVT-kod 003702050618 
Operatör BAWCFI22

Fastighets- och bostadsbolag

Fastighets Ab Folkhälsans Seniorhus i Helsingfors (FO-nummer 0977989-0)
EDI/OVT-kod 003709779890
Operatör BAWCFI22

Fastighets Ab Mjölbolstad (FO-nummer 0212740-0) 
EDI/OVT-kod 003702127400 
Operatör BAWCFI22

Fastighets Ab Ulfsberg (FO-nummer 0213873-2) 
EDI/OVT-kod 003702138732 
Operatör BAWCFI22

Bostads Ab Folkhälsan Seniora i Ekenäs (FO-nummer 1700129-6) 
EDI/OVT-kod 003717001296 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans Fab Smedsby Gård (FO-nummer 1599846-7) 
EDI/OVT-kod 003715998467 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Vanda (FO-nummer 1968070-4) 
EDI/OVT-kod 003719680704 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Mariehamn (FO-nummer 1711802-1) 
EDI/OVT-kod 003717118021 
Operatör BAWCFI22

Bostads Ab Majblomman i Helsingfors (FO-nummer 1895262-4) 
EDI/OVT-kod 003718952624 
Operatör BAWCFI22

Majblommans Parkering Ab (FO-nummer 1967514-7) 
EDI/OVT-kod 003719675147 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Vasa (FO-nummer 2120996-2) 
EDI/OVT-kod 003721209962 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Esbo (FO-nummer 2167501-5)
EDI/OVT-kod 003721675015Operatör BAWCFI22

 

Bab Folkhälsanhuset i Pargas (FO-nummer 2223359-3)
EDI/OVT-kod 003722233593
Operatör BAWCFI22

Övriga

Inez och Julius Polins fond (FO-nummer 0117726-2)
EDI/OVT-kod 003701177262
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans forskningsstiftelse-Kansant.tutkimus (FO-nummer 1573484-0) 
EDI/OVT-kod 003715734840 
Operatör BAWCFI22

Stiftelsen Breidablick sommarhem för skolbarn (FO-nummer 0873063-0)
EDI/OVT-kod 003708730630 
Operatör BAWCFI22

Stiftelsen Silviahemmet r.s. (FO-nummer 1598827-7) 
EDI/OVT-kod 003715988277 
Operatör BAWCFI22

Svenska Semesterförbundet i Finland r.f (FO-nummer 0252198-5) 
EDI/OVT-kod 003702521985 
Operatör BAWCFI22

Kontakt

  • Cecilia Ehrnrooth

   HR-chef

  • tfn:
   050 331 0244

  • Kontakta
  • Personalpoolen

   Rekrytering

  • tfn:
   050 541 7730

  • Linda och Ylva ansvarar för Personalpoolen och rekrytering inom Folkhälsans serviceproducerande bolag.

   Visa mer
  • Kontakta