Neuropsykologisk kartläggning

Neuropsykologisk kartläggning

Är du orolig över ditt barns utveckling eller inlärning, uppmärksamhet, gestaltning eller förmåga att fungera socialt på ett åldersenligt sätt? Vill du på hitta redskap för att stöda ditt barn på bästa sätt?

Barnet gör uppgifter på pekplattan med stöd av terapeuten.

I en neuropsykologisk utredning kartlägger vi barnets utveckling och inlärning genom att undersöka barnets neurokognitiva styrkor och utmaningar i förhållande till åldersnivån. Vi tittar bland annat på uppmärksamhet och exekutiva funktioner, språkliga, sensomotoriska och visuospatiala funktioner, minne och sociala funktioner. I utredningen kan man få svar på orsaken eller svårighetsgraden till eventuella inlärningssvårigheter.

Den neuropsykologiska utredningen ger också svar på om barnet har ett neuropsykiatriskt funktionshinder såsom ADHD eller autism. Man kan också se och följa med om neurologiska sjukdomar och hjärnskador har påverkat barnets inlärnings- och funktionsförmåga. Utredningen ger därför verktyg för att vid behov fastställa en diagnos, att sammanställa pedagogiska åtgärdsförslag och att bedöma eventuella habiliteringsbehov och vid behov även andra hjälpmedel