Handledning i hemmet

Handledning i hemmet

Familjer med barn med olika utmaningar i till exempel utveckling, kommunikation, inlärning, sociala förmågor, känsloliv, beteende eller uppmärksamhet vill ofta få konkret handledning i hemmet.

Ett barn spolar toaletten och ser på de symbolstöden på väggarna som berättar om hur man gör det.

Handledning riktar sig till familjer med barn med särskilda svårigheter och behov. Handledarna kan vara barnskötare, sjukskötare, ergoterapeut, socionom eller neuropsykiatrisk coach. Målet är att tillsammans hitta lösningar och strukturer som stöder samvaron i familjen, dagis eller skola och lösningar på de utmaningar vardagen för med sig i familjen, utgående från familjens behov.

Handledarna ingår i ett mångprofessionellt team, vars specialkunnande är barn med bland annat kontakt- och kommunikations-, inlärnings- eller beteendesvårigheter och frågor kring barnets utveckling, självkänsla och självständighet.

Handledningsbesöket är ca 90 min. Vi ger handledning på både finska och svenska, men också vid behov på engelska.

Om ni är fundersamma över om verksamheten skulle svara på familjens behov, kan ni börja med att komma på ett kostnadsfritt Första möte för att ge uttryck för er oro eller för era tankar.