Grundexamen i idrott

Studera till idrottsledare på Solvalla & Norrvalla

Studera till idrottsledare på Solvalla och Norrvalla och få ett yrkeskunnande inom idrott, motion, hälsa och ledarskap.

Du kan söka till utbildningen kontinuerligt.
Mera information längre ned på sidan.

Bästa möjliga studieupplevelse

Vi fokuserar på att ge dig den bästa möjliga studieupplevelsen och inlärningsomgivningen/miljön. Utbildningen är planerad och upplagd enligt våra värderingar: ledarskap, gemenskap och rörelseglädje. Samt runt ditt individuella behov, kunskaper och förutsättningar.

Learning by doing

Under utbildningen kommer du lära dig mycket genom olika praktiska övningar. Utbildningen fokuserar på inlärning genom praktiska ledarskaps- och idrottsövningar samt inlärning i arbete.

Smidiga övergångar från Folkhälsans yrkesutbildning till Yrkeshögskolan Arcada

Samarbetet mellan Yrkeshögskolan Arcada och Folkhälsan tar ännu ett steg vidare. Från och med läsåret 2022–2023 kan du som avlägger grundexamen i idrott smidigt förbereda dig för högskolestudier genom att avlägga en valbar högskoleförberedande examensdel. Efter avlagd examen kan du söka in till utbildningsprogrammet för Idrottsinstruktör (YH) vid Arcada. Om du fått betyget god (eller högre) i examensdelen finns det möjlighet att antas direkt utan urvalsprov.

 

En mångsidig examen

Under studietiden betonas olika områden inom ledarskap och idrott inom följande områden:
- serviceproduktion inom idrott
- hälsofrämjande idrottsrådgivning
- träning och föreningsverksamhet

Studierna omfattar 180 kompetenspoäng
Utbildningen är uppbyggd runt:

 • Idrottsinstruktion
 • Motionsrådgivning
 • Arrangerande av evenemang
 • Företagssamhet och tjänstedesign
 • Pedagogik och ledarskap

Valbara examensdelar som studerande kan inrikta sig på

 • Simundervisning och simövervakning
 • Att leda gruppträningar
 • Att arbeta som tränare i en förening
 • Testning samt träningsplanering
 • Upplevelseidrott
 • Hälsofrämjande motionsrådgivning

Om studierna

Under studierna lär du dig grunderna inom ledarskap via de vanligaste idrottsgrenarna och hur du instruerar olika målgrupper i dessa. Du bekantar dig också med hur idrottsväsendet är organiserat i samhället och får en gedigen grund om människokroppens uppbyggnad och funktion.

Du kan också kombinera idrottsledarexamen med en studentexamen eller tidigare studier. Studietiden är 2-3 år för dig beroende på din bakgrund och omfattar 180 kompetenspoäng (kp) varav 30 kp är utbildning i arbete (arbetspraktik)

I studierna fokuserar vi på den studerandes individuella behov, tidigare kunskaper och förutsättningar. Arbetssättet är fall- och situationsinriktat, där du lär dig leda och instruera i autentiska situationer och genom inlärning ute i arbetslivet (= praktik).

Kursupplägget utgår från praktisk tillämpning. De gemensamma examensdelarna (= allmänbildande studier såsom språk, naturvetenskapliga ämnen, samhällskunskap) är i hög grad integrerade i den mera yrkesinriktade utbildningen.

I samband med studierna på Norrvalla har du goda möjligheter till egen träning i fotboll, friidrott, skidåkning och orientering. Träningarna på Norrvalla leds av sakkunniga tränare och sker under skoltid. Träningarna på Campus Norrvalla är gemensamma med Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium.

I samband med studierna på Solvalla har du goda möjligheter till självständig egen träning i våra mångsidiga idrottsutrymmen. Du kan alltså ta chansen att utvecklas i den egen idrottsgren samtidigt som du får en yrkesexamen. Solvalla Idrottsinstitut fungerar även som Finlands boxningsförbunds träningscentrum.

Studierna är kostnadsfria, men som studerande behöver du utöver normal idrottsutrustning för inne och utebruk också ha individuell utrustning för b.la. skididrott, isspel och friluftsliv, vilket kan medföra utgifter. På både Solvalla och Norrvalla erbjuder vi kostnadsfritt internatboende, inklusive måltider må-fre.

Efterfrågan på utbildad arbetskraft inom idrott och välmående ökar hela tiden. Befolkningens åldersstruktur förändras, vilket kräver satsningar på arbetsförmåga och hälsa, samtidigt ökar också behovet av att arbeta med barn och unga. Inom dessa sektorer finns goda arbetsmöjligheter.

Urvalsprov till Grundexamen i idrott/Idrottsledare Solvalla idrottsinstitut*

Urvalsprov på Solvalla idrottsinstitut ordnas 12.-13.5.2022.


Funktionsförmåga: Kroppskontroll, koordination & ledarskap
- Kroppskontroll och rytmik
• Ett test där kroppskontrollen, förmågan att röra sig till musik och kreativiteten testas
• 1-2 stegserier i rytm till musik
• Allmän kroppkontroll
• Handstående mot vägg

- Bollspel
• Färdighetsbana där en del av de vanligaste bollspelen testas
• Test av spelfärdigheter och förmåga

- Fystest (Beep-test)
• Ett test där den fysiska funktionsförmågan testas

- Instruktionsövning
• Som uppgift att planera och instruera (ca 3 min/man) tex: en lek, ett spel, en tävling eller en färdighetsövning enligt en utlottad rubrik:

- styrka
- snabbhet
- koordination
- att hoppa
- att kasta
- att springa
- flexibilitet och rörlighet
- att snurra
- att balansera

Social kompetens och uttryckningsförmåga: Vilja och kunskap för växelverkan och förmågan att uttrycka sig själv på olika sätt
- Intervju
• Individuell intervju
- Gruppuppgift
• En gruppdiskussion med gemensamt tema, där man utvärderar växelverkan och förmågan att uttrycka sig muntligt
- Materialbaserad uppsats
• En kort uppsats som skrivs på basen av ett material. Mäter läsförståelse och förmågan att uttrycka sig i skrift

* Vi förbehåller oss rätten till förändringar i urvalsprovets uppbyggnad

 

 

Ansökan

Du söker till Solvalla genom att kontakta skolan:

Kontakt: Jonna Danielsson, Studiesekreterare, jonna.danielsson@folkhalsan.fi, 044 488 3040

Du söker till Norrvalla genom att fylla i den här blanketten 

 

Följande har blivit antagna till Grundexamen i idrott på Solvalla idrottsinsitut via gemensamma ansökan:

Broman Alexandra
Byona Beni
Hyttinen Jonna
Kinnunen Oscar
Kokkola Elvira
Kuusimurto Kuutti
Lundell Elias
Nylund Ebbe
O'Brien Simon
Pylkki Akseli
Sittnikow Diana
Sivonen Iiro
Stenbacka Benjamin

Vi gratulerar till studieplatsen och påminner om att platsen skall tas emot senast 30.6.2022.

Följande har blivit antagna till Grundexamen i idrott på Norrvalla via gemensamma ansökan:

Sarajlija, Una
Ena, Julia Linda Alice
Mannil, Nellie Hanna Nathalie
Metsola, Joa Mikael
Nyman, Jenny Ester Maria
Wärn, Lovisa Wilma Sofia
Kronlund, Emma Sofia Linnea
Teirfolk, Nico Alex
Lindgård, Elin Anna Sofia
Eriksson, Elin Maria
Alkhabeer, Mustafa Muaad Shakir

Vi gratulerar till studieplatsen och påminner om att platsen skall tas emot senast 30.6.2022.

Kontakt

  • Peggy Kusénius

   Rektor och enhetschef, Solvalla

  • tfn:
   044 788 1040

  • Kontakta
  • Sara Riska

   Utbildningschef

  • tfn:
   040 912 9475

  • Kontakta
  • Jonna Danielsson

   Studiesekreterare och fakturering

  • tfn:
   044 488 3040

  • Jonna ansvarar för fakturering inom Folkhälsan Utbildning Ab

   Visa mer
  • Kontakta
  • Sofia Brännäs

   utbildningskoordinator, Norrvalla

  • tfn:
   044 788 1024

  • Kontakta
  • Anna Pensar-Kuivamäki

   Rektor och enhetschef, Norrvalla

  • tfn:
   050 577 2548

  • Kontakta