AKK, kommunikationsstöd, appar och specialpedagogiskt material

AKK: Material och kurser inom AKK, IKT och specialpedagogik

Vill ni lära er mera om hur ni i barngruppen kan använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och pekplattor för att stöda inlärning, samspel och språk? Eller hitta material och inspiration för att använda bildstöd och appar i vardagen?

E-posta oss

Om oss

Vi på Språk och samspel träffar gärna dig och dina kolleger och handleder er i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), specialpedagogik och informations- och kommunikationsteknik (IKT), datorstöd och appar. 

Du kan beställa vårt nyhetsbrev här.


Med stöd av Veikkaus intäkter har vi möjlighet att utveckla material inom AKK och specialpedagogisk IKT. Allt material på webbsidan är gratis och du får gärna ladda ner det och anpassa det till ditt/ert behov. En del material är licensfritt som vem som helst kan ladda ner, men i vissa fall kan det behövas specifika program för att kunna öppna materialet. Vi tar gärna emot feedback samt önskemål på nytt material ni behöver via formuläret nedan.

Aktuella föreläsningar och kurser

Aktuella kurser, workshops och föreläsningar hittar du nedan. Vi ordnar föreläsningar för föräldrar och professionella samt kurser för hela familjen. Om du klickar på en kurs får du fram mer detaljerad information. Om ingenting visas i listningen, finns det just nu inga kurser insatta.

Material

Allt material är gratis att ladda ner men flera behöver ett specifikt program för att kunna öppnas. Du hittar vårt material under flikarna nedan.

Här hittar du Startstigen samt material för Dagis- och Kommunikationsstigen. Här finns även materialet till Bildsnack samt material för kommunikationsträning. En del av materialet är licensfritt medan annat, exempelvis Dagis- och Kommunikationsstigen är gjort med InPrint 3, Widgit Online eller Widgit Go SE.

Klicka här för att gå till materialdatabanken

Här hittar du material som har gjorts med gratislicens, främst ARASAAC-bilder som kan öppnas i Microsoft Powerpoint eller som pdf.

Klicka här för att gå till materialdatabanken

 

Det här materialet har gjorts med Widgit Online. För att öppna filerna behöver du vara inloggad på webbsidan www.widgitonline.com

Klicka här för att gå till materialdatabanken

Det här materialet har gjorts med programmet InPrint 3. För att öppna filerna behöver du en licens för programmet.

Klicka här för att gå till materialdatabanken

SymWriter 2 är ett ordbehandlingsprogram där Widgitsymboler används. För att öppna detta material behöver du ha SymWriter2 installerat på din dator.

Klicka här för att gå till materialdatabanken

Widgit Go är en app för iPad/iPhone som använder Widgitsymboler och för att öppna detta material behöver du ha installerat den appen på din pekplatta.

Klicka här för att gå till materialdatabanken

Här hittar du Folkhälsans applistor:

Appar för iOS

Appar för Android

Övrigt

Aktuella kurser, workshops och föreläsningar hittar du ovan. Vi ordnar föreläsningar för föräldrar och professionella samt kurser för hela familjen.

Tag gärna kontakt med oss ifall du har idéer om en workshop kring kommunikationsstöd, appar, IKT eller specialpedagogik.

Tack vare understöd av STEA/Veikkaus utvecklar vi kommunikationsstöd och specialpedagogiskt material som vi gärna delar med oss. Allt material är gratis och får gärna spridas (vissa behöver licens för att öppnas). Ifall du vill länka till vårt material på din webbsida, önskar vi att du lägger länken till sidan www.folkhalsan.fi/visuellt eftersom vi uppdaterar materialet i moodle efter hand med tanke på den feedback vi får.

Vi ordnar träffar, workshopar och gruppverksamhet inom AKK och specialpedagogisk IKT (se Aktuella föreläsningar och kurser). Vi kan även erbjuda informativ handledning för olika verksamheter. Ta gärna kontakt för mer information!

Bliss är ett grafiskt språk som används som ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt och som stöd för läs- och skrivinlärning.

Bliss-verksamheten i Finland går under namnet Bliss-porten, som utvecklar Bliss-språket i Finland och är med i det internationella bliss-arbetet. Bliss-porten ordnar också kurser och träffar kring Bliss.

Bliss-porten koordineras av Folkhälsan. Söker du utbildare, kontakta visuellt@folkhalsan.fi.

Vi har varann-musikvideon

Till låten Vi har varann finns tilläggsmaterial, ett symbolstöd, som gör det enklare att ta till sig både orden och sångens budskap. Materialet hittar du här.

Kontakt

  • Michaela Holm

   Sakkunnig i AKK, talterapeut

  • tfn:
   044 788 3604

  • Kontakta
  • Siv-Britt Häggman

   sakkunnig inom specialpedagogisk AKK och IKT

  • tfn:
   050 540 0265

  • Kontakta
  • Johan Palmén

   sakkunnig inom specialpedagogisk AKK och IKT

  • tfn:
   044 788 3776

  • Visa mer
  • Kontakta