Välkommen till

Folkhälsans mottagning i Pargas

Vi som jobbar på Folkhälsans mottagning i Pargas är ett mångprofessionellt team som erbjuder vård- och terapitjänster samt ordnar förebyggande verksamhet. Vårt arbete grundar sig på evidensbaserade metoder som vi anpassar enligt behov och situation. För oss är respektfullt bemötande viktigt och vi är måna om att hitta de metoder som fungerar i just din situation.

Ungdomsmottagningen - för dig som är ung och dina föräldrar 

Oro, ångest, nedstämdhet, panikkänslor, bekymmer – smått eller stort – vi finns här för dig! Du kan komma ensam och tillsammans med dina föräldrar. Du som förälder kan också kontakta oss på grund av oro kring ditt barn. Till ungdomsmottagningen i Pargas är unga som är 13 år eller äldre välkomna. Det finns också möjlighet till distanssamtal.  

Mottagningen för barn, unga och familjer 

Vårt mångprofessionella team erbjuder olika slags vård- och terapitjänster, som vi anpassar till familjens behov och situation.Vi vill hitta de sätt som fungerar för just dig. Inom talterapin jobbar tre talterapeuter med barn, unga och vuxna. Vi gör utredningar, terapiperioder och handledningar. I ergoterapin stöder vi barnet att kunna fungera så självständigt som möjligt i sin vardag. Vi övar vardagliga färdigheter som påklädning och matsituationer, men också färdigheter som behövs i lek och lärande. Vi kan också erbjuda neuropsykiatrisk kartläggning. 

Ergoterapeuter

  • Ergoterapeut, Åboland

   Pia Forsman

  • 044 788 3742
  • Pia arbetar som ergoterapeut vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Åboland.

  • Kontakta

Talterapeuter

  • Talterapeut, Åboland

   Fredrika Wahrman

  • 044 788 5966
  • Fredrika arbetar som talterapeut vid mottagningen för barn, unga och familjer i Åboland.

  • Kontakta
  • talterapeut, Åboland

   Johanna Lindblom

  • 044 788 1012
  • Johanna har Pargas och Åbo som arbetsområde.

  • Kontakta
  • Talterapeut, Åboland

   Sara Rusi

  • 044 488 3055
  • Sara jobbar som talterapeut vid mottagningen för barn, unga och familjer i Åboland.

  • Kontakta

Psykologer och psykiater

  • Psykolog, Åboland

   Therese Kullberg

  • Therese jobbar på mottagningen för unga och unga vuxna i Åbo och Pargas.

  • Psykolog, Åboland

   Sabina Westerbäck

  • Sabina jobbar vid mottagningen för unga och unga vuxna i Åbo och Pargas.

  • Psykolog, Åboland

   Mira Öhman

  • Mira jobbar vid mottagningen för unga och unga vuxna i Åbo och Pargas.

  • Psykiater

   Christina Fortelius

  • 044 788 3640 (telefontid)
  • Christina Fortelius är specialiserad läkare inom ungdomspsykiatri och psykoterapeut. Christinas ungdomspsykiatritjänster är undersökningar, konsultationer och psykiatrisk medicinsk rådgivning. Hon har bred erfarenhet inom ungdomspsykiatrins olika områden som bland annat depression, ångest, neuropsykiatriska tillstånd och svåra psykiska kriser. Christina talar svenska, finska och engelska och tar emot unga i åldern 12-25 år.

Kontakt

  • Petra Boman

   Enhetschef, Åbo och Pargas

  • tfn:
   044 757 8831

  • Neuropsykolog vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Åboland. Petra är främst inriktad på barns och ungas utveckling och inlärning, neuropsykiatriska beteendediagnoser, familjearbete och samarbete med daghem och skolor. Petra är specialiserad inom neuropsykologi. Språk: svenska, finska, engelska

   Visa mer
  • Kontakta