Familjerådgivning

Familjerådgivning

Familjerådgivningen finns till för dig och din familj i olika problemsituationer eller när du upplever att vardagen inte fungerar.

Familjerådgivningen erbjuder sakkunnighjälp i svårigheter som hör till familjelivet. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor och medling i familjefrågor är en lagstadgad verksamhet för kommunen (socialvårdslagen och äktenskapslagen).

Några vuxna dukar bordet med såväl tallrikar som nappflaska,