Folkhälsa

Programmet för folkhälsoforskning

Folkhälsoforskningsprogrammet inkluderar projekt om hälsofrämjande genom hela livsloppet, projekt har fokus på hälsa och sjukdom ur ett livsloppsperspektiv samt inom socialgerontologi.

Barn på gården klättrar i klätterställningen.

Kontakt

  • Johan Eriksson

   Programchef

  • tfn:
   040 501 6595

  • Kontakta