Grupp von Bonsdorff

Socialgerontologi

Socialgerontologi undersöker aktuella ämnen inom äldre populationer och syftar till att stärka forskningen särskilt inom området för aktivt och hälsosamt åldrande. Programmet inkluderar både kvantitativa och kvalitativa data och beaktar olika boendemiljöer, med särskild tonvikt på äldreboenden.

Forskningsprogrammet inom socialgerontologi fokuserar på tvärvetenskaplig forskning om aktivt och hälsosamt åldrande och genomför både kvalitativa och kvantitativa studier. Forskningsämnena inkluderar till exempel socialt deltagande och aktörskap, fysisk och mental funktionsförmåga, resiliens, skörhet och åldrande i arbetslivet.

Mikaela von Bonsdorff, Anna Lahti, Sini Siltanen, Sini Stenroth, Helena Levonmaa och Ann-Louise Sirén

En central del av programmet är studien BoAktiv, ett projekt om seniorboende som en avgörande faktor för ett hälsosamt och aktivt åldrande. Den kvantitativa delen av BoAktiv omfattar en enkätunderökning som genomfördes 2018 och 2020. Över 330 personer som bor i Folkhälsans seniorbostäder deltog i enkäten med frågor om hälsa, funktionsförmåga, social delaktighet, aktivt åldrande och känsla av gemenskap. Den kvalitativa delen av BoAktiv-studien omfattar djupintervjuer om livskvalitet i samband med seniorboende och om vad hälsosamt åldrande innebär. Resultaten av studien håller för närvarande på att rapporteras.

Dataskyddsmeddelande för studien BoAktiv kan du läsa här
Suomenkielinen tietosuojailmoitus löytyy täältä

Förutom studien BoAktiv har gruppen ett nära samarbete inom Folkhälsan och med nationella och utländska universitet.

Läs mera

Mikaela von Bonsdorff, biträdande professor i gerontologi och folkhälsa

Sini Siltanen, PhD, postdoktoral forskare

Markus Haapanen, MD, forskare

Anna Lahti, MSc, doktorand

Ann-Louise Siren, MSc, doktorand

Sini Stenroth, MSc, doktorand

Helena Levonmaa, MSc, doktorand

Jenny Ray, forskningsassistent

Early growth, stress, and socioeconomic factors as predictors of the rate of multimorbidity accumulation across the life course: a longitudinal birth cohort study.
Haapanen MJ, Vetrano DL, Mikkola TM, Calderon-Larranaga A, Dekhtyar S, Kajantie E, Eriksson JG, von Bonsdorff MB. Lancet Healthy Longevity. 2023.

Association between resilience and frailty in older age: Findings from the Helsinki Birth Cohort Study.
Stenroth SM, Pynnönen K, Haapanen MJ, Vuoskoski P, Mikkola TM, Eriksson JG, von Bonsdorff MB. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2023. 

Active aging in senior housing residents and community-dwelling older adults: a comparative study in Finland.
Siltanen S, Keskinen K, Lahti AM, Rantanen T, von Bonsdorff MB. Journal of Aging and Health, in press. 2023.

Social Participation Considered as Meaningful in old age− the Perceptions of Senior Housing Residents in Finland.
Sirén AL, Seppänen M, & von Bonsdorff MB. Ageing International. 2023.

Mental, physical and social functioning in independently living senior house residents and community-dwelling older adults.
Lahti AM, Mikkola TM, Salonen M, Wasenius N, Sarvimäki A, Eriksson JG, von Bonsdorff MB. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021. 

Body composition in late midlife as a predictor of accelerated age-associated deficit accumulation from late midlife into old age: a longitudinal birth cohort study.
Haapanen MJ, Mikkola TM, Kortelainen L, Jylhävä J, Wasenius NS, Kajantie E, Eriksson JG, von Bonsdorff MB. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences. 2022.

Early life factors as predictors of age-associated deficit accumulation across 17 years from midlife to old age.
Haapanen MJ, Jylhävä J, Kortelainen L, Mikkola TM, Salonen M, Wasenius N, Kajantie E, Eriksson JG, von Bonsdorff MB. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences. 2022.

Folkhälsans seniorboende och aktivt åldrande – BoAktiv-studien.
Lahti AM, Simonsen N, Seppänen M, Finne M, Sarvimäki A, von Bonsdorff MB. Gerontologia. 2019.

Childhood adversities and home atmosphere as determinants of physical and mental functioning.
von Bonsdorff MB, Kokko K, Salonen M, von Bonsdorff ME, Poranen-Clark T, Alastalo H, Kajantie E, Osmond C, Eriksson JG. Age and Ageing. 2019.

Professor Timo Strandberg, Helsingfors universitet

Professor Marjaana Seppänen, Helsingfors universitet

Professor (emerita) Anneli Sarvimäki, Äldreinstitutet, Helsingfors

Professor Taina Rantanen, Jyväskylä universitet

Docent Juulia Jylhävä, Karolinska Institutet

Professor Dorly Deeg, Amsterdam UMC

Biträdande professor Merja Rantakokko, Jyväskylä universitet

Professor Anu Sirén, Tammerfors universitet

Samfundet Folkhälsan

Jyväskylä universitet

Jan Magnus Janssons fond

Medicinska Understödsföreningen Liv & Hälsa

Juho Vainion Säätiö

Kontakt

  • Mikaela von Bonsdorff

   Biträdande professor i gerontologi och folkhälsa

  • tfn:
   +358 40 034 2692

  • Kontakta
  • Sini Siltanen

   PhD, postdoktoral forskare

  • tfn:
   +358 44 788 3762

  • Kontakta