Nätverksträffar

Nätverksträffar

Folkhälsan upprätthåller nätverk för professionella och frivilliga. Syftet med Folkhälsans nätverksträffar är att lyfta upp aktuella teman inom ditt yrkes- och frivilligområde.

Med våra verksamheter vill vi inspirera dig att arbeta med hälsa och välmående under hela verksamhetsåret.

Flera personer sitter kring ett bord fyllt med papper, pennor och post it-lappar.

Träffarna ger dig också en ypperlig möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer med andra. Välj en region för att se vilka nätverk som ordnas nära dig. Om du klickar på en nätverksträff får du mera information. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Vi ordnar just nu

Välj region för att se vad som ordnas nära dig. Klicka på en av kurserna för att få mer detaljerad information.

Våra nätverk

Här hittar du information om våra olika nätverk.

Folkhälsan upprätthåller nätverk för lärare. På träffarna lyfter vi aktuella teman inom skolans värld. Vi har också möjlighet att utbyta idéer och tankar, lära av varandra och sprida egna erfarenheter. Träffarna riktar sig till lärare i alla stadier. Vi strävar till att ses en gång per termin. Träffen är avgiftsfri och vi bjuder på lunch och kaffe. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

Tränarnätverket riktar sig till alla tränare, ledare och styrelsemedlemmar inom föreningsidrott, både inom lag- och individuell idrott. Det övergripande målet för nätverket är att tillsammans stöda barnens idrottsutveckling och vilja att fortsätta med sitt fritidsintresse. Nätverksträffarna ger deltagarna grenöverskridande erfarenhetsutbyte, info om aktuella frågor inom trygg idrott för barn och unga samt möjlighet att diskutera utmaningar, behov och möjligheter inom idrotten. Träffarna är avgiftsfria. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

Folkhälsans skolkuratornätverk riktar sig till skolkuratorer inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Vi ordnar avgiftsfria nätverksträffar där aktuella teman lyfts upp.  Träffen ger också möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter med andra i samma yrkesgrupp. Via nätverket får du information om aktuella material och evenemang på Folkhälsan som berör skolkuratorer.

2024 ordnas den fysiska nätverksträffen i Tammerfors, info om den publiceras på våren.  För mera information och anmälan ta kontakt med Tove Ajalin eller Maria Lingonblad, kontaktuppgifter finns på sidan www.folkhalsan.fi/tryggarelationer

Skolcoachnätverk: (detta saknas i nuläget och behöver läggas till som ett nytt nätverk)

Detta nätverk riktar sig till skolcoacher och andra som jobbar i ett liknande uppdrag på skolan. Nätverket används som kanal för marknadsföring och information, bl.a. gällande aktuella fortbildningar, material och evenemang. Via nätverket vill vi också erbjuda en möjlighet att träffa och dela erfarenheter med andra som jobbar med liknande arbetsuppgifter.

För mera information ta kontakt med Tove Ajalin eller Maria Lingonblad, kontaktuppgifter finns på sidan www.folkhalsan.fi/tryggarelationer

Nätverket riktar sig till utbildade FHille- guider. Träffarna är avgiftsfria och vi träffas 2- 3 gånger per läsår. Nätverksträffarna sker regionsvis, i norra Österbotten, södra Österbotten, Åboland och huvudstadsregionen. Träffarna är till för att ge kraft, inspiration, utbyta tankar och erfarenheter. Vi tar upp teman som bl a positivt samspel, föräldrakontakt, mångkulturalitet. Dessutom får du också aktuell information från Folkhälsan som berör hälsofrämjande och familjer. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

På Trappanforum träffas personer som är utbildade i Trappan-modellen. Målsättningen är att upprätthålla kunnandet, ta del av aktuell forskning och få ny kunskap inom det våldsförebyggande arbetet samt få handledning för egna aktuella Trappancase. Trappanforum ordnas i huvudstadsregionen 1-2 ggr/ år. Träffarna är avgiftsfria. 

 

Våra nätverk

Länkar till kontaktuppgifter hittar du när du klickar på de olika nätverken.

Folkhälsan upprätthåller nätverk för dig som arbetar inom småbarnspedagogiken. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra från småbarnspedagogiken. Syftet med träffarna är att lyfta upp aktuella teman och sprida goda metoder. Temat och deltagarna på träffarna kan variera från gång till gång. Träffen är avgiftsfri och vi bjuder på lunch och kaffe. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

Nätverket riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer) som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer, främst inom mödra- och barnrådgivningen. Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig något aktuellt tema. Träffarna är avgiftsfria och vi bjuder på lunch och kaffe. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

Nätverket för svenskspråkiga familjeterapeuter ordnas tillsammans med Finlands familjeterapiförening. Nätverket riktar sig till utbildade familjeterapeuter, som arbetar på svenska. Nätverket träffas för att informera om aktuella frågor inom familjeterapins område, informera om familjeterapitjänster på svenska och för att upprätthålla och stärka kontakten till forskning och praktik inom nordisk familjeterapi. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

Nätverken riktar sig till socialarbetare, socialhandledare, familjehandledare, familjerådgivningspersonal, familjearbetare och andra yrkeskategorier inom barnskydd, social service och förebygggande verksamhet inom det sociala området, med fokus på barn och familjer. Målsättningen är att informera om aktuella frågor, dela erfarenheter och sprida kunskap om aktuell forskning inom området. Nätverksträffarna bidar till att utveckla Folkhälsans verksamheten för utsatta grupper. Träffarna är avgiftsfria och sker regionvis i norra Österbotten, Vasaregionen, Åboland, Östra Nyland, huvudstadsregionen och Västra Nyland. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

Nätverksträffar ordnas för personal från kommuner, församlingar och organisationer som jobbar med närståendevård. Träffarna ordnas regionvis 1-2 gånger per år i Österbotten, Åboland och Nyland. Syftet är att aktörer som arbetar för att stöda närståendevårdare ska få inspiration av varandra och ny kunskap samt diskutera och utbyta information. Träffarna har resulterat i verksamhet både lokalt och regionalt. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

  • Tove Ajalin

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   044 788 6285

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta