Familjeterapi

Familjeterapi

Familjeterapi kan vara till hjälp för att öppna upp relationer som gått i lås. Det kan handla om relationer mellan föräldrarna, mellan föräldrar och barn och mellan barnen. I terapin försöker vi hitta en väg till bättre kommunikation.

Två föräldrar håller varandra i handen.

Familjerelationerna förändras över tid: det är småbarnstid, tonårsutveckling och barn som flyttar ut. Också föräldrarnas inbördes förhållande förändras både som föräldrar och som par.

Ibland kan förändringarna vara svåra att hantera och relationerna kan bli ansträngda.

Våra familjeterapeuter hjälper att lösa olika slag av konflikter i familjen och antingen kan hela familjen eller några familjemedlemmar delta. Också en enskild familjemedlem kan få familjeterapi för att hitta nya vägar i relationerna.

Ett besök hos en familjeterapeut är vanligtvis 90 minuter långt.