Folkhälsans mottagning i Åbo

Folkhälsans mottagning i Åbo

Vi som jobbar på Folkhälsans mottagning i Åbo är ett mångprofessionellt team som erbjuder vård- och terapitjänster samt ordnar förebyggande verksamhet. Vårt arbete grundar sig på evidensbaserade metoder som vi anpassar enligt behov och situation. För oss är respektfullt bemötande viktigt och vi är måna om att hitta de metoder som fungerar i just din situation.

Ungdomsmottagningen - för dig som är ung och dina föräldrar

Oro, ångest, nedstämdhet, panikkänslor, bekymmer – smått eller stort – vi finns här för dig! Du kan komma ensam och tillsammans med dina föräldrar. Du som förälder kan också kontakta oss på grund av oro kring ditt barn. Till ungdomsmottagningen i Åbo är unga som är 13 år eller äldre välkomna. Det finns också möjlighet till distanssamtal.

Mottagningen för barn, unga och familjer

Vårt mångprofessionella team erbjuder olika slags vård- och terapitjänster, som vi anpassar till familjens behov och situation. Vi vill hitta de sätt som fungerar för just dig. Inom talterapin jobbar tre talterapeuter med barn, unga och vuxna. Vi gör utredningar, terapiperioder och handledningar. I ergoterapin stöder vi barnet att kunna fungera så självständigt som möjligt i sin vardag. Vi övar vardagliga färdigheter som påklädning och matsituationer, men också färdigheter som behövs i lek och lärande. Vi kan också erbjuda neuropsykiatrisk kartläggning.

Aktuellt: Kurser, träffar, föreläsningar och nätverk

Talterapeuter

  • Talterapeut, Åboland

   Fredrika Wahrman

  • 044 788 5966
  • Jag erbjuder talterapi på svenska för barnklienter. Jag träffar barnen på mottagningen eller i barnets närmiljö, d.v.s. i hemmet, i daghemmet eller i skolan. I talterapin ger jag barnet tid att berätta och låter barnet ha en aktiv roll under lek och i samtal. Jag strävar efter ett lågaffektivt arbetssätt och visuellt stöd finns tillgängligt under terapistunderna. Viktigt i jobbet är bemötandet av barnet, så att terapistunderna känns trygga och att barnet känner att hen lyckas under terapistunderna. Det bästa med jobbet är att se glädjen hos barnen då de lärt sig något nytt.

  • Kontakta
  • Talterapeut, Åboland

   Johanna Lindblom

  • 044 788 1012
  • Jag jobbar som talterapeut för barn på svenska. Oftast träffar jag barnen i daghemmet eller skolan, men ibland också på mottagningen. Det viktigaste i mitt jobb är att vara lyhörd och att lyssna till och ta i beaktande både barnens och föräldrarnas behov och önskemål. Det jag mest uppskattar i mitt jobb är att se glädjen då barnet lyckas eller lär sig något nytt, och att få se och höra att det barnet lärt sig underlättar och har betydelse i vardagen.

  • Kontakta
  • Talterapeut, Åboland

   Sara Rusi

  • 044 488 3055
  • Jag jobbar som talterapeut med barn på svenska och finska. Vi jobbar via lek och spel enligt barnets intresse. Främst jobbar jag i skolor och på daghem, men också på mottagningen och hemma hos klienterna. För mig är det viktigt att alla barn har ett sätt att kommunicera i sin vardag, och att barnen blir sedda och hörda och får sina åsikter framförda. Det bästa med mitt jobb är att få vara tillsammans med barnen och se glädjen då de har roligt och lyckas med något som vi övat på.

  • Kontakta

Psykologer och psykiater

  • Psykolog, Åboland

   Therese Kullberg

  • Psykolog, Åboland

   Sabina Westerbäck

  • Psykolog, Åboland

   Mira Öhman

  • Psykiater

   Christina Fortelius

  • 044 788 3640 (telefontid)
  • Christina Fortelius är specialiserad läkare inom ungdomspsykiatri och psykoterapeut. Christinas ungdomspsykiatritjänster är undersökningar, konsultationer och psykiatrisk medicinsk rådgivning. Hon har bred erfarenhet inom ungdomspsykiatrins olika områden som bland annat depression, ångest, neuropsykiatriska tillstånd och svåra psykiska kriser. Christina talar svenska, finska och engelska och tar emot unga i åldern 12-25 år.

Kontakt

  • Petra Boman

   Enhetschef, Åbo och Pargas

  • tfn:
   044 757 8831

  • Till mitt mångsidiga arbete som neuropsykolog hör neuropsykologiska utredningar, habilitering, och handledning. Jag samarbetar mycket med föräldrar och hemmet, daghem och skola och drar grupper för barn, unga och föräldrar. I mitt arbete vill jag möta dig just där du är, lära känna dig och den vardag du lever i. Jag arbetar i Åboland och på svenska, finska och engelska. Vi kan träffas på någon av våra mottagningar i Åbo eller i Pargas eller enligt behov i din egen hemmiljö, i skolan eller på daghemmet. Vi kan också mötas på distans.

   Visa mer
  • Kontakta