Babysim

Anmäl er nu till våra grupper

Ni kan anmäla er till en grupp genast efter att er baby är född, men börja simma tidigast då babyn är 3 månader och väger minst 5 kg. Babysimgrupperna är för barn upp till två år.

Anmälan öppen till våra babysimgrupper 

I babysimgruppen reserverar vi plats för babyn och två vuxna. För familjer som har flera barn ordnar vi syskongrupper och då är platsen reserverad för babyn och syskon under sju år och två vuxna. Vi ordnar också grupper för äldre barn. Vi bekräftar er plats i gruppen efter anmälningen. Välkomna med i vårt trygga babysim!

Sommarens telefontider 

Babysimkontoret svarar i telefon ännu den 19.6.2024 och följande gång 29.7.2024. Vi har ingen telefontid mellan 20.6-28.7.2024 men du kan alltid skicka epost till oss, babysim@folkhalsan.fi

 

Vi har varit väldigt nöjda med allt. Vår dotter älskar att simma och därför känns det alltid som veckans höjdpunkt när vi får komma och simma.

 

Ge ett presentkort till babysim som gåva

Med den här gåvan får familjen uppleva babysimmets underbara värld under ledning av våra proffsiga instruktörer. Vattenvana och vattensäkerhet ger också färdighet för framtida siminlärning.

Mera information om babysim och om vårt presentkort får du genom att kontakta kontoret på tfn 09 315 5532 eller skicka e-post via kontakta oss-knappen nere på sidan.

Presentkort för babysim. På bilden simmar en glad baby tillsammans med sin förälder.

 

Vi har simmat i 3 olika simhallar, Mellersta Esbo, Mattby och Kyrkslätt. Vi har fått vara i grupper med olika instruktörer och alla har varit sakkunniga, hjälpsamma och beaktat bra våra barn och deras behov.


Babysim Åland

Vill din familj delta i babysim på Åland? Gå in på denna sida för mera information!

Anmäl dig till babysim

Välj region för att visa grupper nära dig. Genom att klicka på en grupp får du upp mer information om gruppen. Du kan anmäla din familj till den grupp som passar er bäst. Vi kontaktar dig inom 1-3 vardagar och bekräftar gruppsituationen. Om du har problem med anmälningen, vänligen ta kontakt med babysimkontoret babysim@folkhalsan.fi så hjälper vi dig med din anmälan.

Rekommenderat av Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund

 Alla våra simställen klassas som säkra babysimställen av Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund (på finska).

Viktigt att veta

Här hittar du grundläggande information kring våra arrangemang, priser, fakturering, viktiga datum m.m.

Simstunden är 30 minuter och det är utbildade baby- och familjesiminstruktörer som handleder familjerna. Alla våra grupper är tvåspråkiga (svenska och finska).

Vår verksamhet är fortlöpande och du kan anmäla din familj och börja simma mitt under pågående termin. Ni kan också anmäla er till kommande terminer. Efter att vi har tagit emot din anmälan, kontaktar vi dig och bekräftar startdatumet. Samtidigt ger vi den information som ni behöver innan ni deltar i simmet första gången.

Faktureringen sker månatligen och ni kan ersätta två tillfälliga fakturerade frånvaron per kalendermånad i våra ersättande grupper.

 Våren 2024

Avslutningsdatumen är preliminära och förändringar kan ske.

Korsholm: 9.1.-15.6

Östanlid: 14.1-16.6

Brunakärr: 8.1-16.6 (förmiddagen simmar 28.3 )

Kampen: 14.126.5.

Östra Centrum: 13.1-26.5

Nordsjö: 13.1-16.6

Alberga: 10.116.6 (simmar 28.3)

Mellersta Esbos simhall 12.1-1.6

Mattby: 9.1-28.5

Kyrkslätt: 13.1-9.6

Håkansböle: 13.1-25.5 OBS! Inget sim 11.5

Ekenäs: 13.1-25.5

Lovisa: 13.1-25.5

Inget sim 28.3 17.00 framåt, vi simmar igen 2.4 (gäller alla simhallar om ej annat angivits ovan)

Inget sim 30.4-1.5 (alla simhallar)

Hösten 2024

Datumen är preliminära och förändringar kan ske.

Korsholm: 6.8–13.12 (Inget sim 6.12)

Östanlid: 1.9–15.12

Brunakärr: 5.8–15.12 (Inget sim 6.12)

Kampen: 8.9–15.12

Östra Centrum: 17.8–15.12

Nordsjö: 17.8–15.12

Alberga: 14.8–5.12

Mellersta Esbos simhall: 16.8–14.12 (Inget sim 6.12)

Mattby: 13.8–14.12

Kyrkslätt: 17.8–15.12

Håkansböle: 17.8–14.12

Ekenäs: 7.9–14.12

Lovisa: 17.8–14.12

Inget sim 6.12

 

OBS! Du kan alltid kolla en enskild grupps datum genom att söka upp din egen kurs i kurslistan och kolla datumen i kursbeskrivningen längst ner. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Brunakärr
Korsholm
Vörå
Östanlid
Håkansböle
Östracentrum
Nordsjö
Kampen
Alberga
Mattby
Esbocentrum
Lovisa
Ekenäs
Kyrkslätt

För tillfället ordnas infotillfällen för familjer som skall börja babysimmet virtuellt via Teams. Välkommen!

Tider:                     

Klicka på länken för att komma med på infotillfället, ingen förhandsanmälan behövs.

Under infotillfället får du gärna hålla din mikrofon avstängd då du inte själv pratar. Vi svarar gärna på frågor och dem kan du skriva i chatten.

Välkommen!

31.7.2024

16.30 – 17.15 på finska    Join the meeting now

17.15 – 18.00 på svenska Join the meeting now

6.8.2024

16.30 – 17.15 på finska    Join the meeting now

17.15 – 18.00 på svenska Join the meeting now

15.8.2024

16.30 – 17.15 på finska    Join the meeting now

17.15 – 18.00 på svenska Join the meeting now

21.8.2024

16.30 – 17.15 på finska    Join the meeting now

17.15 – 18.00 på svenska Join the meeting now

4.9.2024

16.30 – 17.15 på finska    Join the meeting now

17.15 – 18.00 på svenska Join the meeting now 

Åldersgränser Nyland
Babysim: 3 månader - 2 år (simmet tar slut när barnet fyller 2 år)
Syskonsim: 3 månader - 2 år + syskon under 7 år (simmet tar slut när yngsta barnet fyller 2 år och för syskon när de fyller 7 år)
Familjesim, över 1 åringar: 1 år - 5 år + möjliga äldre syskon under 7 år (simmet tar slut när barnet fyller 5 år och för syskon när de fyller 7 år)

Åldersgränser Korsholm, Jakobstad och Vörå
Babysim: 3 månader - 2 år (simmet tar slut när barnet fyller 2 år)
Syskonsim, syskongrupp: 3 månader - 2 år + syskon under 7 år (simmet tar slut när yngsta barnet fyller 2 år och för syskon när de fyller 7 år)
Familjesim, över 1 åringar: 1 år - 3 år + möjliga äldre syskon under 7 år (simmet tar slut när barnet fyller 3 år och för syskon när de fyller 7 år)

OBS! Simmet upphör inte automatiskt utan man måste alltid säga upp platsen till babysimkontoret, även när gruppens åldersgräns kommer emot.

Betalningen för babysimmet sker månatligen. Fakturan skickas per post eller som e-faktura.
Månadspriset varierar beroende på hur många gånger i månaden det arrangeras babysim.

För tillfällig frånvaro återbetalas ingen avgift: Avgiften återbetalas endast i de fall:
- ni är borta minst fyra (4) veckor efter varandra p.g.a. sjukdom
- hela familjen som simmar i syskongrupperna är borta fyra(4) veckor efter varandra p.g.a. sjukdom
- slutar under en pågående faktureringsperiod. Uppsägningstiden är 3 veckor.

Prislista Nyland 2024

Sim med ett barn + 2 vuxna 23,50 €/gång
Sim med ett barn + syskon under 7 år + 2 vuxna 26,50 €/gång

Prislista Korsholm, Östanlid och Norrvalla 2024

Sim med ett barn + 2 vuxna 20,50 €/gång
Sim med ett barn + syskon under 7 år + 2 vuxna 23,50 €/gång

Faktureringen för babysimmet sker en gång i månaden. Månadspriset varierar beroende på hur många gånger i månaden det arrangeras babysim. Fakturan kan beställas som e-faktura (Folkhälsans Förbund).

Obs! Vi fakturerar för alla gånger vi ordnat, oberoende om ni har varit på plats eller inte. För tillfällig frånvaro återbetalas alltså ingen avgift. Avgiften återbetalas endast om:

 • ni är borta minst fyra (4) veckor efter varandra p.g.a. sjukdom.
 • alla syskon som simmar i samma syskongrupp är sjuka fyra (4) på varandra följande veckor.
 • ni slutar under en pågående faktureringsperiod. Uppsägningstiden är 3 veckor.

 Övriga priser hittas under respektive kurs.

Ifall ni inte kan delta i er egen simtur kan ni ersätta den missade gången i en annan grupp. Du kan boka ersättande tur för två missade gånger per kalendermånad.

Du bokar själv ersättande tur här. På samma ställe kan du hantera dina bokade turer. För att logga in behöver du ert kundnummer (finns på räkningen) och yngsta barnets födelsedatum samt datumet på frånvaron. Använd gärna kalendern för att välja datum.

Då du loggat in ser du de ersättande turerna du kan boka. Du får en bekräftelse per epost för turen du bokat. I meddelandet hittar du info om simstället.

Kom alltid ihåg att skriva upp frånvarodatumen, du behöver dem då du bokar ersättande tur! Du behöver inte meddela oss om enstaka frånvaron.

Du kan hantera dina ersättande turer under ”hantera ersättande turer”. Välj ”avboka” eller ”boka om”. Du kan avboka en tur fram till 12 timmar före simturen.

Du kan boka en ersättande tur en månad på förhand och 2 månader efter frånvaron. Då du loggar in ser du alltid simturerna en månad framåt.

Obs! Du kan inte ersätta en simtur som krediterats från er räkning.

 

Kontakta kontoret. Uppsägningstiden är tre veckor.

Bästa babysimmare,

Den 25.5.2018 upphörde personuppgiftslagen och den ersattes av EU:s allmänna dataskyddsförordning. I likhet med tidigare behandlar vi dina personuppgifter enligt gällande lag och god praxis så att vi smidigt kan betjäna dig utan att känsliga uppgifter sprids. All vår behandling av dina kunduppgifter är en direkt följd av ditt kundförhållande med oss och vi behandlar enbart uppgifter som är relevanta för kundförhållandet.

För vår kurs- och gruppverksamhet innebär det att ledare har tillgång till dina kontaktuppgifter och annan information som ansluter sig till kursen, och bevarar dem på ett sätt som tar hänsyn till uppgifternas natur och de omständigheter under vilka verksamheten äger rum.

Vi värnar om din rätt till dina uppgifter och att de är korrekta. Ytterligare information hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar åt oss hittar du genom att klicka här.

Frågor och svar

Informationen under frågor och svar är riktgivande, lokala avvikelser kan förekomma. Babysim-arrangören på din ort svarar gärna på frågor om det är något du undrar över.

Ni kan anmäla er så fort babyn är född.

Jo, det kan ni med fördel göra. Ni kan också börja simma i en alternativ grupp och flytta över till den önskade gruppen då det blir en ledig plats i den.

Informationstillfällen är öppna för alla som är intresserade av babysim. 
Ingen förhandsanmälan.

Simning är också bra för barn med särskilda behov och de har förtur till vårt babysim om det är kö.

Vi rekommenderar att babyn inte har en blöja men det är tillåtet.

Ni betalar för platsen i gruppen. Frånvaron kan ni gå och ersätta i ersättande grupper. Vid långvariga sjukfrånvaron ber vi er kontakta kontoret.

Vi ordnar regelbundet informationstillfällen för nya simmare. Alternativt kan du be att få infomaterial om babysim till din e-post eller hemskickat per post.

Kontakt

  • Babysimkontoret

   Nyland, Korsholm, Vörå, Jakobstad

  • tfn:
   09 315 5532 kl. 9-12, måndagar, onsdagar och fredagar fr.o.m. 15.8.2022

  • Kontakta
  • Babysim Åland

  • tfn:
   018 527 046

  • Kontakta