Pausgymnastik

Rörelseverktyg för daghem och skolor

Det är roligt att röra på sig! För att skapa en rörelseglädjerik vardag och uppmuntra till spontan rörelse kan du använda våra pausrörelsekort och Friskis & Svettis Röris/Mini-Röris .

Två barn utanför daghemmet leker med rockringar.

Hjälp med att motverka stillasittande

Du kan använda rörelseverktygen för pausgympa eller ett gympapass under skol-/daghemsdagen och på det sättet motverka alltför långvarigt stillasittande.

Rörelseprogrammen Röris (barn 6–10 år) och Mini-Röris (barn 3–6 år) har utarbetats av Friskis & Svettis i Sverige. Folkhälsan har fått rättigheter att utbilda Röris- och Mini-Rörisinspiratörer i Svenskfinland. Vi håller inspirationstillfällen för skol- och daghemspersonal.

När man gör Röris och Mini-Röris är tanken att det ska vara enkelt att genomföra till exempel utomhus eller i ett klassrum. På inspirationsdagen blir det först ett teoripass kring barn och fysisk aktivitet. Därefter övar vi praktiskt det förkoreograferade rörelseprogrammet. Målet med det är ge ny energi och pulshöjning, men också träning av motorik, kroppsmedvetenhet och koncentration. I Rörisverktyget ingår en cd med musik och instruktioner och enbart musik (utan instruktioner). Dessutom finns en plansch där alla rörelser är illustrerade. Det allra nyaste Röris7-verktyget kan dessutom laddas ner direkt från nätet.

Folkhälsans pausrörelsekort kan skrivas ut och användas fritt.

Välj din region för att se kurser och utbildningar

Välj region för att se kurser som ordnas nära dig. Om du klickar på en kurs får du fram mer detaljerad information. Om inga områden visas finns det just nu inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna som anges längst ned på sidan.

Frågor och svar

Samla gärna ihop intresserade deltagare bland skol- och eftispersonalen i er skola och grannskolorna. Ta kontakt med oss på Folkhälsan så kommer vi till er och inspirerar i Röris. Inspirationstillfället är ungefär 2 ½ timmar långt.

Den som har deltagit i ett Röris-/Mini-Röris-inspirationstillfälle kan köpa programmen.

Kontakt

  • Anna-Lena Blusi

   sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa

  • tfn:
   050 542 8176

  • Anna-Lenas arbetspunkt finns i Österbotten.

   Visa mer
  • Kontakta