Idrottens skolläger

Riksomfattande akademiläger för unga idrottare

Idrottens skolläger (Yläkoululeiritys) erbjuder riksomfattande akademiläger för dig i årskurs 7–9 som vill ta nästa steg i idrottskarriären.

Pris

275 € för läger måndag–torsdag. I priset ingår logi med fullpension+kvällsmål, grenträning, allmän fysträning, livshantering och stöd i skolgången under lägret. Du anmäler dig alltid för ett år åt gången. Tilläggsdygn 60 €. Faktura skickas per e-post efter respektive läger.

 

I samband med anmälan till verksamheten faktureras en anmälningsavgift  som är 240 €. För varje läger idrottaren deltar i dras en del av denna summa bort från lägeravgiften så att det går jämt ut med lägren för säsongen. Exempel, om det ingår fyra läger i verksamheten dras 60 € bort för varje läger.


Om deltagaren utan giltig orsak inte deltar så lämnar 60 € som reservationsavgift kvar hos Folkhälsan och om deltagaren lämnar bort med giltig dras avgiften på 60 €  bort från följande läger.

 

Idrottens skolläger är riksomfattande akademiläger som beställts av Finlands olympiska kommitté. Lägren ordnas vid Norrvalla tillsammans med Vasaregionens Idrottsakademi, Vörå Idrottsgymnasium och grenförbunden SFI, FSO och FSS. Lägren riktar sig till dig som vill utvecklas som idrottare. Vi har verksamhet i fotboll, friidrott, orientering och skidåkning.  

Våra kommande läger

Genom att klicka på lägren får du upp mer detaljerad information.

9 st. i

Frågor och svar

Lägren består av följande områden:

Personlig utveckling - Huvudmålsättningen med lägren är att ge individuellt och professionellt stöd och inspiration för att möjliggöra en framgångsrik idrottskarriär.

Professionell grenträning och allmän fysträning - Grenträning görs en gång per dag och allmän fysträning/test/återhämtningsträning görs en gång per dag. Mellan lägren erbjuds även stöd i träningsupplägget. Testning och uppföljning är också en viktig del av verksamheten.

Skolgång i form av läxläsning - Görs med stöd av personal, 2 x 45 min. undervisning/dag

Livshantering - För att skapa balans och framgång. Vi går igenom kost, sömn, mentalträning, attityder, självbild, självkänsla, självförtroende, målsättningar, fysträning m.m. i medeltal 45 min/dag.

Beroende på gren så ordnar vi 4-5 läger per år. Se mer info genom att gå in på anmälningen till respektive gren.

 

 

Du anmäler dig alltid för ett år åt gången, om du får förhinder till något läger ska du anmäla det 2 veckor innan respektive läger, trots att du inte dyker upp på läger debiteras en grundavgift på 60 €/läger. Ansökningstiden för följande verksamhetsår går ut 3 veckor innan första lägret.  Ansökan ska innehålla motivering om vad som gör att du vill komma på läger och en uppskattning på vad och hur mycket du har tränat tidigare. Vi erbjuder läger inom grenarna friidrott, fotboll, orientering och skidåkning.

Regler för idrottens skolläger

Idrottens skollägerverksamheten hos Folkhälsan bygger på fem huvudteman vilka är; grenträning, allmän fysiskträning, skolgång, livshantering och gemensam kvällsaktivitet. För att förverkliga dessa huvudteman behöver idrottarna följa spelreglerna för verksamheten.

Deltagarna ska respektera sina medidrottare, personal och tränare genom vänligt bemötande och bidra till en positiv uppbyggande idrottslig snäll atmosfär.

Under lägrets gång ordnas många aktiviteter med många deltagare. För att lägren ska lyckas så bra och smidigt som möjligt är det viktigt att de utsatta tiderna hålls. Mellan varven är det trångt med utrymmesbokningar och i många fall görs justeringar i programmet, idrottarna ska följa programmet som senast skickats ut. Det är obligatoriskt att delta i alla programpunkter, om inte annat överenskommits med koordinatorn eller tränaren på lägret.

Sömn är en viktig del av idrottarens utveckling och under lägren då belastningen är hög är det extra viktigt med återhämtning och sömn. Under kvällstid och nattetid leder och övervakar våra idrottsledarstuderanden idrottarna. Deltagarna ska vara på sina rum senast kl. 22 och att det är tystnad senast kl. 22.30. Det är viktigt att idrottarna följer idrottsledare studerandes anvisningar samt respekterar rumskompisar och övriga hotellgäster.

Om idrottaren blir sjuk eller skadad och inte kan delta eller avbryta lägret behöver infon skickas per e-post till joakim.traskelin@folkhalsan.fi . Om sjukdom eller skada uppkommer under lägret eller dagen innan lägrets start behöver infon därtill skickas som WhatsAPP-meddelande, SMS eller ringa till 050 585 0782 samt till norrvalla.reception@folkhalsan.fi.

Under lägret ordnas 2x45 min läxläsning/dag, som det är obligatorisk närvaro i. Idrottaren har i ansvar att i god tid före lägren komma överens med ämneslärare vad som kommer att gås igenom när idrottaren är frånvarande från skolan och ha läxor i samband med läxläsning. Idrottaren behöver ha godkänd skolfrånvaro under lägrets gång. Under lägret ges också kortare läxor i livshanteringsboken som idrottarna bör ha gjort till följande läger. 

Idrottarna behöver hålla sig inom Norrvallas område under lägrets gång om inte annat överenskommits med koordinator eller tränare.

Antidopning och etik är en del av innehållet i idrottens skolläger och idrottaren får lära sig mer om den under lägrens gång. Idrottaren förbinder sig till att följa dopings- och etiska regler uppgjorda av SUEK www.suek.fi. Tobak- och alkoholprodukter, snus och droger hör inte till en hälsosam livsstil för idrottare och är alla strängt förbjudna under lägren.

Om deltagarna inte följer reglerna för lägret tas detta i första hand upp med idrottaren i fråga och tillsammans med lägerledningen strävar vi till att lösa det. Vid behov kontaktas föräldrar och idrottarna kan tvingas avbryta lägret om den har brutit mot reglerna eller alternativt andra lösningar som kan bidra till att reglerna följs.

Kontakt

  • Joakim Träskelin

   Idrottsproducent Norrvalla

  • tfn:
   050 585 0782

  • Jobbar på Norrvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

   Visa mer
  • Kontakta