Jämställdhet i skolan

Jämställdhet i skolan

Från 1.1.2017 ska alla inom den grundläggande utbildningen ha en operativ jämställdhetsplan. Vi erbjuder stöd och inspiration för att integrera jämställdhet i hela skolans verksamhet.

Vi bemöter ofta omedvetet barn och unga olika, beroende på om vi uppfattar dem som flickor eller pojkar. I skolorna är könsnormerna fortfarande ofta stereotypa och eleverna ges olika förutsättningar beroende på sitt kön.

Jämställdhetsplanen är en bra möjlighet för att synliggöra könsnormerna och jobba strukturerat med jämställdhet i de olika ämnena, i skolmiljön, materialet och bemötandet, både med eleverna och inom personalen. Folkhälsan kommer att ordna utbildningar i hur man skriver planer för jämställdhet, likabehandling och mobbningsförebyggande i Österbotten och södra Finland.

Material

I det här materialet hittar du praktiska modeller och mycket teoretiskt kunskap om ett systematiskt, normkritiskt tillvägagångssätt i arbetet mot sexuella trakasserier och könsmobbning.

Ladda ner materialet

Kontakt

  • Sara Sundell

   Sakkunnig i jämställdhet och jämlikhet

  • tfn:
   050 514 1818

  • Saras arbetspunkt finns i Nyland.

   Visa mer
  • Kontakta