Psykofysisk fysioterapi

Psykofysisk fysioterapi

Psykofysisk fysioterapi fokuserar på samspelet mellan kropp och sinne samt på hur kroppen reagerar på känslor med fysiologiska symtom.

Inom psykofysisk fysioterapi arbetar man med kropp och sinne som en helhet. Kroppen påverkar sinnet, samtidigt som känslor och tankar reflekteras i vårt sätt att röra oss och i upplevelsen av den egna kroppen.

Inom den psykofysiska fysioterapin kan man arbeta till exempel med

  • kroppskännedom och kroppsmedvetenhet
  • andning
  • hållning
  • rörelsemönster
  • närvaro
  • trygghet
  • avslappning
  • självreglering
  • övningar som stärker samspel med andra människor

Med hjälp av olika kroppsliga övningar kan klienten öka sin medvetenhet om den egna kroppen och dess reaktioner, samt hitta egna resurser som kan vara till hjälp vid olika fysiska symtom. Klienten kan hitta möjligheter till förändring och utveckling i den situation där hen just nu befinner sig.

Psykofysisk fysioterapi passar ofta bra vid t.ex. utmattningssyndrom, stressrelaterade besvär, smärtproblematik, ångest, lindrig depression, spänningar och sömnstörningar.