Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik - mera ute!

Utemiljöer kan användas på ett mångsidigt sätt som lärmiljö inom olika ämnen och färdigheter. Här hittar du material och tips på övningar som lämpar sig för olika stadier från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Undervisning ute sporrar elever till att röra på sig mer och mångsidigare. Det stöder den sociala utvecklingen och påverkar positivt på koncentrationen. Kreativitet och problemlösningsförmåga gynnas av utemiljöer. Elever övar sina samarbetsfärdigheter i autentiska miljöer som i sin tur har positiva effekter på gruppdynamiken. Till naturens hälsofrämjande effekter hör t.ex. lägre stressnivå och stärkt immunförsva som påverkar både elever och personal som tar del av utomhuspedagogiken. Dessutom gynnas återhämtningen av att vistas i naturen.

Folkhälsan jobbar lokalt med utomhuspedagogik utgående från ett hälsofrämjande perspektiv på olika håll i Svenskfinland. Verksamheten tar fasta på upplevelser, positiva och stärkande erfarenheter genom fysiska och mentala övningar och aktiviteter. Verksamheten tar fasta på att agera på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.  

Material för småbarnspedagogiken & årskurserna 1-6

Här hittar du mateial för yngre barn och elever

Här får du stöd för planering av årstidsvis verksamhet. Plocka med dig tips enligt årstid. I temahelheterna finns en struktur med en inledningsövning, därefter följer olika aktiviteter som anknyter till temat. Avslutningsvis en övning som binder ihop helheten. Alla övningar kan användas skilt och modifieras enligt egen grupp.

Vinter
Vår
Sommar
Höst

Det finns fyra årstidsvisa Naturkraft BUU-sagor om professor Wilda Wide som löser naturens mysterier och Lillharens sagostig som passar för barmarkstider. Sagorna är skrivna för att inspirera till lek och gemenskap i naturen och är uppdelade i 10 delar för att kunna placeras ut längs en stig. Du kan lyssna på ljudspåret eller skriva ut sagoaffischerna. BUU-Sagorna är ett samarbete med Svenska Yle. Sagorna har sin grund i positiv psykologi, narrativt tänkande samt tar fasta på allemansrätten, stöder självkännedom, empati, kognitiv utveckling, socialt samspel och resiliens.

Förutom sagostigarna har Hoppa På materialet en egen aktivitetsstig som tar fasta på att uppleva naturen på olika sätt som fristående uppgifter eller som en helhet på en stig. Upplev, experimentera, lek, chilla, skapa och upptäck naturen på ett mångsidigt sätt. Materialet är trespråkigt (sve, fi, eng)

 • Skriv ut affischerna
 • Sagorna och aktivitetsstigen kan med fördel användas i verksamheten med barnen, generationsöverskridande i samband med tillfällen för vårdnadshavare.
 • Varje del i sagan ger tips på naturaktiviteter kopplat till sagan
 • Använd sagorna som grund för att diskutera känslor, mod, jämlikhet, moral, allemansrätten och mycket mer
 • Passar från 5 år

Vårsaga

Professor Wilda Wide och mysteriet med våren som försvann 

Sommarsaga

Professor Wilda Wide och legenden om drakelden 

Höstsaga

Professor Wilda Wide och mysteriet med de färglösa löven

Vintersaga

Professor Wilda Wide och Vinterkungens slott 

Lillharens äventyr

Hoppa på stig

Färdiga tvåspråkiga kort med 8 medryckande lekar att skriva ut.

 • Följ instruktionerna på de 4 dubbelsidiga korten och lek olika rörelselekar tillsammans.
 • Korten kan förvaras i väskan som tas på utfärder för att användas vid lämplig tidpunkt
 • Lägg korten på maken och låt barnen välja lek
 • Kan tillämpas till olika åldrar.

Kort med 8 utelekar

Populära kortmaterialet med 16 bilder att skriva ut och klippa. Med korten får ni tillsammans göra olika uppdrag i naturen som stöder barnets motoriska, sociala och kognitiva färdigheter samt tränar språkliga färdigheter och samarbete. Finns även som symbolstött material.

 • Ta med korten på promenaden för att göra den mera intressant, för att hålla upp värmen eller under förflyttningar
 • Sätt korten i en påse/korg, låt barnen dra ett kort i taget för att utföra uppgifterna individuellt eller tillsammans
 • Hitta på egna uppdrag och laga nya kort med dem.
 • Använd materialet som en bingobricka och låt barnen utföra uppgifter tillsammans på ett visst område.
 • Kan tillämpas till olika åldrar

Naturäventyr

Populära kortmaterialet med 32 bilder att skriva ut och klippa korten. Utforska naturen genom att bli en naturdetektiv. Uppdragen stöder barnets motoriska, sociala och kognitiva färdigheter samt tränar språkliga färdigheter, samarbete, kreativitet och problemlösning.

 • Ta med korten på utfärden, passar bra med temat vårtecken, småkryp, former
 • Sätt korten i en påse/korg varifrån baren får dra ett eller flera kort i taget för att utföra uppdragen individuellt eller i grupp
 • Samla naturmaterialen till ett konstverk eller bygg något som temat handlar om.
 • Hitta på berättelser kring materialen eller konstverken, fota. Skriv om dem då ni kommer in
 • Har ni luppar kan ni ta med dem och utforska det ni hittar. 
 • Kan tillämpas till olika åldrar

Naturdetektiv 1

Naturdetektiv 2

Utesalar-konceptet innehåller material för sex stycken rum, eller evenemangspunkter, med tre aktiviteter i varje rum, som inspirerar dig att se din närmiljö med nya ögon. Eller vad säger du om naturens livesändning i vardagsrummet eller att ta på dig fantasikikarna i laboratoriet.

Du kan välja det innehåll i materialet som inspirerar dig och din grupp. Förutom de färdiga aktiviteterna kan du också hitta på egna.

Utesalar anpassat beaktar personer som har någon form av funktionsvariation

Materialet tar fasta på naturkontakt, återhämtning, rörelse, kreativitet, samarbete, miljömedvetenhet, naturens hälsofrämjande faktorer.

 • Sätt upp olika uterum på daghemsgården
 • Lägg rummen på marken och låt barnen välja vilket rum de vill hoppa in i
 • Skapa egna rum, vilka aktiviteter kunde passa era barn?
 • Utesalar kan med fördel användas både i verksamheten med barnen och generationsöverskridande i samband med tillfällen för vårdnadshavare.

Utesalar-rum (pdf)
Utesalar-rum, tomma (pdf)
Utesalar, eget rum, tomt (pdf)
Utesalar-anpassat

Målet med spelet är att inspirera grupper att ta sig ut i skogen eller parken, röra på sig, uppleva naturen och ha det roligt tillsammans. UTmanad är ingen vanlig naturstig, utan ett spel som kan kombineras på många olika sätt. Man kan välja att spela bingo med hälsotema, svara på frågor om hälsa, göra rörelseövningar, göra gruppaktiviteter eller uppleva naturen med olika sinnen. Därför kan man ha glädje av spelet länge. I framtiden kommer Folkhälsan vid behov att trycka nytt inspirerande innehåll för ytterligare variation. Tanken är att alla åldersgrupper ska kunna gå ut och röra på sig på ett roligt och uppfriskande sätt i naturen. Uteliv är en aktivitet som är livslång och gratis. Att vi mår bra av att vistas i naturen är självklart för många, men också forskning visar att naturvistelse har lugnande, stärkande och läkande effekter på människan.

UTmanad-spelet

Ta del av Utesalar, Lillharens sagostig eller Hoppa på stigen genom Seppo-spelet.

Material för årskurserna 7-9 & andra stadiet

Här hittar du material och inspiration

Populära kortmaterialet med 16 bilder att skriva ut och klippa. Med korten får ni tillsammans göra olika uppdrag i naturen som stöder barnets motoriska, sociala och kognitiva färdigheter samt tränar språkliga färdigheter och samarbete. Finns även som symbolstött material.

 • Ta med korten på promenaden för att göra den mera intressant, för att hålla upp värmen eller under förflyttningar
 • Sätt korten i en påse/korg, låt barnen dra ett kort i taget för att utföra uppgifterna individuellt eller tillsammans
 • Hitta på egna uppdrag och laga nya kort med dem.
 • Använd materialet som en bingobricka och låt barnen utföra uppgifter tillsammans på ett visst område.
 • Kan tillämpas till olika åldrar

Naturäventyr

Populära kortmaterialet med 32 bilder att skriva ut och klippa korten. Utforska naturen genom att bli en naturdetektiv. Uppdragen stöder barnets motoriska, sociala och kognitiva färdigheter samt tränar språkliga färdigheter, samarbete, kreativitet och problemlösning.

 

 • Ta med korten på utfärden, passar bra med temat vårtecken, småkryp, former
 • Sätt korten i en påse/korg varifrån baren får dra ett eller flera kort i taget för att utföra uppdragen individuellt eller i grupp
 • Samla naturmaterialen till ett konstverk eller bygg något som temat handlar om.
 • Hitta på berättelser kring materialen eller konstverken, fota. Skriv om dem då ni kommer in
 • Har ni luppar kan ni ta med dem och utforska det ni hittar. 
 • Kan tillämpas till olika åldrar

Naturdetektiv 1

Naturdetektiv 2

Utesalar-konceptet innehåller material för sex stycken rum, eller evenemangspunkter, med tre aktiviteter i varje rum, som inspirerar dig att se din närmiljö med nya ögon. Eller vad säger du om naturens livesändning i vardagsrummet eller att ta på dig fantasikikarna i laboratoriet.

Du kan välja det innehåll i materialet som inspirerar dig och din grupp. Förutom de färdiga aktiviteterna kan du också hitta på egna.

Utesalar anpassat beaktar personer som har någon form av funktionsvariation

Materialet tar fasta på naturkontakt, återhämtning, rörelse, kreativitet, samarbete, miljömedvetenhet, naturens hälsofrämjande faktorer.

 • Sätt upp olika uterum på daghemsgården
 • Lägg rummen på marken och låt barnen välja vilket rum de vill hoppa in i
 • Skapa egna rum, vilka aktiviteter kunde passa era barn?
 • Utesalar kan med fördel användas både i verksamheten med barnen och generationsöverskridande i samband med tillfällen för vårdnadshavare.

Utesalar-rum (pdf)
Utesalar-rum, tomma (pdf)
Utesalar, eget rum, tomt (pdf)
Ifyllbar evenemangsaffisch (pdf)
Utesalar-reklamaffisch (pdf)
Utesalar-anpassat

Kontakt

  • Gun Hoikkala

   Hälsofrämjande för barn och ungdomar i Åboland

  • tfn:
   050 539 4879

  • Kontakta
  • Patrik Berghäll

   Sakkunnig inom friluftsliv och utomhuspedagogik

  • tfn:
   050 599 3757

  • Kontakta
  • Nea Törnwall

   Sakkunnig i natur och hälsa

  • tfn:
   044 788 3778

  • Kontakta