Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik - MeraUte!

I och med den nya läroplanen uppmanas skolorna i dag att röra på sig i nya inlärningsmiljöer. Folkhälsan arbetar aktivt med utomhuspedagogik i Åboland.

Tre barn är på utflykt i skogen med en vuxen.

Syftet med utomhuspedagogisk verksamhet är att eleverna rör på sig, lär sig mer om sin näromgivning, lär sig att samarbeta bättre med sina skolkamrater, lär sig om naturen och grundläggande vildmarksteknik. Syftet är också att eleverna lär sig om naturens hälsofrämjande möjligheter. Barn lär sig för livet att naturen är en miljö för återhämtning och förbättrad kondition.

I utomhuspedagogiken flyttar skolan ut undervisningen till en ny miljö, där undervisningen är i fokus. Vi planerar, genomför och utvärderar dagen tillsammans med skolans personal.

Kontakt

  • Gun Hoikkala

   Hälsofrämjande för barn och ungdomar i Åboland

  • tfn:
   050 539 4879

  • Kontakta
  • Mari-Sofi Johansson

   Sim- och aktivitetskoordinator i Åboland

  • tfn:
   040 843 3713

  • Mari-Sofis arbetspunkt finns i Åboland.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Patrik Berghäll

   Sakkunnig inom friluftsliv och utomhuspedagogik

  • tfn:
   050 599 3757

  • Kontakta