Yrkesexamen i massage - utbildad massör

Studera till massör på Norrvalla & Solvalla

Är du intresserad av att jobba inom rehabilitering och idrott, vill jobba nära människan och är serviceinriktad?  Då är massörsstudierna och -yrket något för dig!

Tilläggsansökan till heltidsstudier är öppen och pågår 1.6-5.8.2024, ansökan via Studieinfo.

Info om deltidsprogrammet hittas nere på sidan samt på Studieinfo

Studieupplevelse

Vi fokuserar på att ge dig bästa möjliga studieförutsättningar och -upplevelser genom studier i olika inlärningsmiljöer som är yrkesanpassade, en välplanerad studieplan och ett kunnigt lärarteam.

Learning by doing

Inlärningen är mångsidig genom teoretiskt och praktiskt arbete under handledning, praktiska övningssituationer med och utan patienter, projektarbeten och inlärning på arbetsplatser.

 

Smidiga övergångar från Folkhälsans yrkesutbildning till Yrkeshögskolan Arcada

Samarbetet mellan Yrkeshögskolan Arcada och Folkhälsan tar ännu ett steg vidare. Från och med läsåret 2022–2023 kan du som avlägger yrkesexamen i massage smidigt förbereda dig för högskolestudier genom att avlägga en valbar högskoleförberedande examensdel. Efter avlagd examen kan du söka in till utbildningsprogrammet för Fysioterapeut (YH) vid Arcada. Om du fått betyget god (eller högre) i examensdelen finns det möjlighet att antas direkt utan urvalsprov.

 

Kortkurser

Klicka på en kurs om du vill få fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser planerade.

Studier för specialyrkesexamen

Information om Specialyrkesexamen i massage 2020-2022

Allmänt:          

Specialyrkesexamen i massage innebär fördjupat kunnande/specialisering, för att lyckas väl i utbildnings- och examensprogrammet behövs arbetserfarenhet från arbetsuppgifter med patienter och att du är aktiv i arbetslivet inom branschen.

Målgrupp:       

För dig som jobbar som utbildad massör i eget företag eller annans tjänst, för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården, i första hand inom fysioterapi eller för dig som har motsvarande kunskaper, färdigheter och arbetserfarenhet från tidigare.

Genomförande:

Genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier, med betoning på distansstudier samt utbildning genom arbete på arbetsplatsen, även arbete med idrottare/idrottslag och tränare/träningsteam är en viktig del i utbildningen.

Planeringen utgår från att en väsentlig del av inlärningen sker i arbetsprocessen med dina patienter på din arbetsplats eller i ditt företag.

Du kan individuellt planera för att avlägga hela examen eller delar av examen.

Strukturen:     

Specialyrkesexamen i massage (477101) utgår från tre (3) kompetensområden:

1.      Kompetensområdet för idrottsmassage (3134) som leder till yrkesbenämningen: Idrottsmassör (SYE) (30073)

2.      Kompetensområdet för lymfmassage (3133) som leder till yrkesbenämningen: Lymfmassör (SYE) 30072)

3.      Kompetensområdet för massage (3132) som leder till yrkesbenämningen: Massör (SYE) (30071)

Länk till examensgrunderna:

Omfattning:   

180kp (kompetenspoäng)

För att nå hela examen utgår planeringen från en tidsomfattning av 3 – 4terminer, för samtliga studerande görs en personligplan för utvecklandet av kunnandet (PUK) som innehåller den individuella studieplanen (PSP).

Uppbyggnad: 

Hela examen utgår från att du väljer ett (1) kompetensområde som består av:

1.      En (1) obligatorisk examensdel – 45kp

2.      Tre (3) valbara examensdelar – 135kp

Valbara examensdelar delas in i kategorier:

a)      kategori 1 – härifrån väljs två eller samtliga tre valbara examensdelar, kategorin inriktas på kompetensområdet du valt.

b)     kategori 2 – härifrån väljs en valbar examensdel OM enbart två valts från kategori 1, kategorin inriktas på de övriga kompetensområdena.

Examen:  

När samtliga examensdelar (obligatoriska+valbara) är avklarade genom godkända yrkesprov (4st) nås hela examen och yrkesbenämningen som anges i strukturen.

Utbildningsstart:       

 

Ansökan:         

Sker via Studieinfo.

 

Krav för antagning:
Sökande kallas till intervju efter att ha lämnat in giltig ansökan, intervjun verifierar de kriterier som anges under rubrikerna allmänt samt målgrupp, vid behov genomförs individuella tester.

Att inget i de examensspecifika kraven på hälsotillståndet som Utbildningsstyrelsen utfärdat stämmer in på dig, kraven finns presenterade på webbsidan för ansökningar.

Kostnad:          

350€/termin + kurslitteratur.

Kompetensområde som erbjuds:

Följande examensdelar erbjuds inom kompetensområdet:

300423 Muskelvård för idrottare, 45kp – obligatorisk examensdel.

300428 Arbete i ett träningsteam för idrottare, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300427 Främjande av funktionsförmågan hos patienter med smärta i nedre extremiteten, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300424 Främjande av funktionsförmågan hos patienter med smärta i övre extremiteten, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300674 Arbete som arbetsplatshandledare, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300426 Främjande och upprätthållande av vätskecirkulationen i kroppen med mekaniska behandlingar, 45kp – valbar examensdel, kategori 2.

Framtidsplaner:

Att kontinuerligt utveckla kursinnehåll inom de övriga kompetensområdena för att inom överskådlig tid för att kunna erbjuda också de två övriga kompetensområdena inom specialyrkesexamen i massage.

Följande område som kommer att erbjudas är kompetensområdet för lymfmassage (3133)Info till samtliga studerande

En mångsidig examen

Ger möjlighet att jobba som egen företagare eller i annans tjänst, studierna fokuserar på att utveckla specialkunnande inom följande kärnområden:

 • Planera och genomföra massagebehandling av en patient även med hjälp av stödande tilläggsbehandlingar samt att utvärdera sitt arbete.
 • Instruera patienten i egenvård av problem i stöd- och rörelseorganen och att förebygga så att problem inte uppstår samt i hälsosamma levnadsvanor.
 • Företagsmässig verksamhet.

Studierna omfattar 150 kompetenspoäng och är uppbyggd enligt:

Obligatoriska examensdelar (100kp):

 • Främjande av hälsan och funktionsförmågan hos patienter med problem i stöd- och rörelseorganen, 70kp (201040)
 • Arbete som företagare inom social- och hälsovårdsbranschen, 30kp (201455)

Valbara examensdelar som du kan inrikta dig på, två väljs (25+25kp):

 • Förebyggande av folksjukdomar, 25kp (201042)
 • Främjande av rörlighet i extremiteterna, 25kp (201457)
 • Upprätthållande och främjande av vätskecirkulationen i kroppen, 25kp (201456)

 

För studierna och examen sammanställs en Personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) där dina individuella behov, tidigare examen och/eller erfarenhet beaktas.

I studierna är stort fokus på anatomi, fr.a. skelett-, led- och muskelanatomi men även olika former av behandlingstekniker, undersökningsmetodiker och instruktioner har en central roll i studierna där fokus är att människan är i centrum.

Perioder av Inlärning i arbete (arbetspraktik) är en viktig del av studierna, dessa sker på arbetsplatser inom branschen och på skolans klinik.

Mer information finns på Studieinfo.

 

Norrvalla betonas närstudier, en normal studievecka består av närstudier må-to och distansstudier fre.

Studierna kan inledas vid två separata tidpunkter 11.3.2024 (se mera info under ”ansökan”) eller 14.8.2024.

Information om kontinuerlig ansökan till yrkesexamen i massage:
Ansökan till årskurs 24-25 öppnar 1.11.2023, se mera info under fliken ”ansökan” och ”lämplighetstest”


Solvalla genomförs studier som flerformsstudier och är ett ”hybridupplägg” mellan utbildningsenheterna Solvalla idrottsinstitut i Esbo och campus Norrvalla i Vörå.

Hybridupplägget innebär att närstudietillfällen alterneras mellan Solvalla i Esbo och Norrvalla i Vörå och hålls ca 1g/månad (ca.4st/termin).
Studiestrukturen ger dig möjlighet att arbeta ca 50% vid sidan av studierna.
Perioderna ”Utbildning på arbetsplatsen” (arbetspraktik) genomförs i eller i närheten av din hemkommun.

Information om kontinuerlig ansökan till yrkesexamen i massage:

Ansökan till deltidsstudier är stängd.


Genom utbildnings- och examensprogrammet Yrkesexamen i massage beräknas du nå examen enligt följande:
Norrvalla: två terminer (100% studietakt under 1 studieår)

Solvalla: fyra terminer (ca.50% studietakt under 2 studieår)

Examen nås genom att utföra ett separat yrkesprov för varje examensdel som ingår i studie- och examensplanen.

Efter uppnådd examen tilldelas du yrkesbenämningen Utbildad massör som du kan registrera i tillstånds- och tillsynsverket Valviras register över de personer som har examen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Mer information finns på Studieinfo.

Ansökan till heltidsstudier, årskurs 24-25 är öppen. Det finns möjlighet att inleda studierna redan under vårterminen 2024 genom att avlägga examensdelen 2.2, Arbete som företagare inom social- och hälsovårdsbranschen och nå 30 kompetenspoäng. På förfrågningar svarar Stefan Lillvik, stefan.lillvik@folkhalsan.fi, tfn. 0500 160812.

Ansökan om studieplats sker genom kontinuerlig ansökan på Studieinfo, du länkas direkt till informations- och ansökningssidan via länken högst upp på denna sida.

Du är behörig att ansöka om studieplats till Yrkesexamen i massage utan tidigare examen från yrkesutbildning, gymnasium eller arbetserfarenhet inom branschen, du bör vara 18-år eller äldre.

Ansökan om studieplats bör vara inlämnad senast 5.8.2024.

Till din ansökan bifogar du ett betyg, antingen från grundläggande utbildningen (avgångs-betyg från högstadiet), examensbetyg från yrkesutbildning eller betyg från gymnasium.
Även ”hälsoblanketten” och blanketten för ”personlig intervju” bifogas till ansökan, dessa blanketter hittar du via denna länk.

Till blanketterna

Mer information och ansökan finns på Studieinfo.

Lämplighetstest 1, heltidsstudier: hålls 6.3.24 för dig som önskar inleda studierna 11.3.2024.
Lämplighetstest 2, heltidsstudier: hålls 8.8.24 för dig som önskar inleda studierna 14.8.2024.

En förutsättning att nå studieplats är deltagande i urvalsprovet.

Undervisning- och examensspråk är svenska, är ditt första språk något annat är B2-nivå enligt Europeiska referensramen för språk (GERS) den önskvärda nivån i svenska.
Vid behov ordnas separat språktest.

Urvalsprovets delområden

- teoriprov
- personlig intervju

Instuderingslitteratur för teoriprovet hittar du via länken här nedanför:

Instuderingsmaterial och blanketter

Mer information finns på Studieinfo.

Examensspecifika krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga inom:

Yrkesexamen i massage (OPH-1934-2018)
Specialyrkesexamen i massage (OPH-1935-2018)

En omständighet som hänför sig till en sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande kan dock inte den antas som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan genomföra utbildningsrelaterade praktiska uppgifter vid en läroanstalt, på en arbetsplats eller i en annan lärmiljö, om kraven på säkerhet vid examina som avses i 81§ (531/2017) så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.

Hinder för antagning som studerande kan vara:

• en pågående obehandlad psykos eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga och som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• missbruk eller beroende av berusningsmedel.

 

Yrkesexamen i massage, utbildad massör:
Björklund, Andrea
Florio Silvester Giovanna
Forsman Elin
Kamaehtep Aree
Nordberg Alexander
Pahlman Artur
Östman Jessica

Kontakt

  • Stefan Lillvik

   Linjechef, lärare, Norrvalla och Solvalla

  • tfn:
   050 016 0812

  • Kontakta
  • David Fred

   Lärare, Norrvalla och Solvalla

  • tfn:
   044 788 3761

  • Kontakta
  • Niina Fred

   Lärare, Norrvalla och Solvalla

  • tfn:
   044 788 3783

  • Yrkesexamen i massage

   Visa mer
  • Kontakta