Kontaktuppgifter

Folkhälsans kontaktuppgifter

Växel +358 9 315 000, vardagar kl. 8.00–16.00

Officiell post till kansliet: kansli@folkhalsan.fi 
Obs! På denna e-postadress hanterar vi inte avbokningar utan endast allmänna förfrågningar.

Här kan du ge fritt formulerad respons på Folkhälsans verksamhet.