Folkhälsans rehabilitering i Jakobstad

Välkommen till vår rehabilitering i Jakobstad!

Folkhälsans rehabilitering i Jakobstad erbjuder ergoterapi, fysioterapi, bassängterapi och talterapi för barn, unga och vuxna. Vi har gym- och bassänggrupper samt skräddarsydda företagspaket.

Skicka e-post

Vi jobbar på vår mottagning i Jakobstad och gör hem-, skol- och daghemsbesök samt företagsbesök enligt önskemål. Vi rör oss i Vörå, Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo, Kronoby och Karleby.

Kontakta vår enhetschef Åsa Lindroos-Lönnbäck om du vill veta mera:

Plats: Rehabilitering Jakobstad
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: asa.lindroos-lonnback@folkhalsan.fi
Telefon: 044 066 5649

Läs mera

Folkhälsans tre värden kompetens, engagemang och omsorg genomsyrar hela organisationen på alla nivåer.

Kompetens

Vår kompetens inger förtroende. Vi visar vår kompetens genom att arbeta målmedvetet och kostnadseffektivt. Vi är nyskapande och empatiska i vår vardag.

Engagemang

Vårt engagemang påverkar samhället. Vi bidrar alla till att Folkhälsan är en föregångare. Vi tar ansvar för människor och tror på framtiden.

Omsorg

Omsorg innebär att vi respekterar människovärdet. Vi ser människan som en helhet och bemöter alla individuellt. Vi samarbetar och uppmuntrar till aktiv växelverkan.

Våra ergoterapeuter

  • ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

   Minna Söderlund (mammaledig)

  • 044 788 1051
  • Jag arbetar främst med barn och unga och mitt arbetsfält sträcker sig mellan Karleby och Jakobstad. Terapin sker i den egna vardagsmiljön – antingen i hemmet, på daghemmet eller i skolan och tillsammans med klienten tränar vi upp olika typer av färdigheter – det kan handla om att stärka penngreppet, att utföra olika vardagssysslor, att öva upp sin koncentrationsförmåga eller stärka sin egen kroppsuppfattning. Alla har individuella behov och därför blir även terapin anpassad efter varje enskild klient. Jag tycker om när terapin är ”gömd” i leken och att barnet helt plötsligt har kommit vidare i utvecklingen utan att ha varit medveten om att man jobbat med en specifik utmaning under lekens gång. Nätverket runt varje klient är viktigt; föräldrar, skolpersonal, andra terapeuter och så vidare. Jag trivs när jag får träffa och jobba med alla dessa människor, men det allra bästa är förstås att se barnen utvecklas. Som terapeut är jag omtänksam, lugn och har bra tålamod. Det är också bra att kunna vara flexibel och kreativ, eftersom man behöver kunna byta vinkel ibland, om man märker att en övning inte fungerar. I framtiden hoppas jag kunna kombinera mera friluftsliv och ergoterapi, eftersom jag vet att naturen gör gott. Vid behov kan jag även pröva ut olika hjälpmedel för att underlätta vardagen för klienten. Mina arbetsspråk är svenska och finska och jag jobbar främst i Jakobstadsnejden ,Kronoby och Karleby

  • Nordisk friluftsliv
   GAS/ICF dokumentering

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

   Victoria Lassander-Sandin

  • 044 788 3682
  • Jag utexaminerades som ergoterapeut 2011 och som SI-terapeut 2020. Jag arbetar med klienter i alla åldrar, men den största klientgruppen är barn. Vi tränar färdigheter som behövs för att klara sig så bra som möjligt i sin vardag. Det är ett väldigt flexibelt jobb och jag tycker om att arbeta multiprofessionellt för att tillsammans med andra terapeuter, föräldrar och lärare hitta en gemensam målsättning för varje klient. Jag besöker ofta mina klienter på daghem, skolor eller hemma hos dem, men tar även emot klienter på Östanlid. SI-klienter tas emot på mottagningarna i Jakobstad och Karleby. I min roll som terapeut är jag ofta personlig – jag vill att klienterna ska veta vem jag är och att det ska vara roligt att träffa mig. Mina arbetsspråk är svenska, engelska och finska, och jag rör mig i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby ,Oravais, Kronoby och Karleby.

  • Neurologi
   Kinestetiikan peruskurssi
   Malike - toimintavälinekoulutus
   Neuropsykiatri
   Att möta barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser
   Sensomotorik
   Sensomotorisk pedagog

   SI terapeut
   Självkänsla och beteende hos barn
   Barns självkänsla
   Skolpsykologi - Träning av sociala färdigheter hos barn
   Övriga
   Tecken som stöd (AKK)
   Första hjälp vid självmordsfara
   GAS/ICF dokumentering

  • Kontakta
  • ergoterapeut

   Manda Kulla

  • 044 788 6008
  • Glädje i terapin är viktigt för mig – det ska vara roligt att komma på ergoterapi! Därför anpassas terapin efter klientens personlighet och egna intressen så att de aktiviteter vi gör tillsammans känns som en naturlig del av vardagen. Jag arbetar på svenska, finska och engelska, och främst i Jakobstad, men jag rör mig även i kommunerna runtomkring. Mina klienter är till största del barn i dagis- och skolåldern och terapin kan ske antingen i klientens egen vardagsmiljö eller på Folkhälsans mottagning på Östanlid. Jag tar även emot vuxna klienter. I min roll som ergoterapeut är jag bra på att se individen och lyfta fram klientens styrkor. Man får vara kreativ och flexibel i jobbet som ergoterapeut och det trivs jag med. Det allra bästa med mitt jobb är att få vara med och se när någon lyckas i terapin och lär sig nya saker – de stunderna är verkliga guldkorn!

  • Kontakta

Våra fysioterapeuter

  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Hanna Nyberg

  • 044 066 5719
  • Jag arbetar som fysioterapeut i Jakobstads- och Karlebyregionen. Jag jobbar mest med vuxna och äldre klienter som har någon form av neurologiska besvär eller olika typer av smärt/stressproblematik. Terapin sker antingen hos oss på Folkhälsan eller hemma hos klienten. Vattenterapi i vår varmvattenbassäng, både individuellt och i grupp, ingår också i mina arbetsuppgifter. I mötet med klienten är jag lugn och närvarande i stunden. Jag försöker möta varje klient på klientens egen nivå och ser människan som en helhet. Jag arbetar mycket med kroppskännedom och avslappning. Det bästa med mitt jobb är att få möta olika människor och kunna hjälpa dem i vardagen. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Basal kroppskännedom I- II
   Basal kroppskännedom ,tillämpning vid neurologisk skada och sjukdom
   Norsk Psykomotorisk fysioterapi
   Balans vid neurologisk sjukdom
   Fascia
   Kinesiopejpning
   ICF/GAS dokumentering
   Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Julia Niemi

  • 044 788 6313
  • Mitt specialområde är barnneurologi och jag jobbar med individuella terapier för barn i bebisåldern och upp till övre tonåren. Ofta åker jag ut på besök i barnens egen miljö, men jag har även terapier i barnrummet på Folkhälsan eller vattenterapi. Som fysioterapeut vill jag fokusera på möjligheterna hos mina klienter. Vi tränar ofta utomhus i skogen, lekparken, skidspåret eller trafiken. Det har också hänt att vi tränat i slalombacken. Jag njuter av att få vara med i den där stunden av lycka, då barnet eller den unga upplever inre motivation eller framsteg! Det bästa med mitt jobb är att hinna se barnet och få ta del av deras roliga kommentarer. Jag jobbar gärna tillsammans med föräldrar och lärare som känner barnet bättre än jag, då blir resultatet bättre. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska och jag arbetar i Karleby- och Jakobstadsnejden.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
   Barn fysioterapi
   NDT Bobath grundkurs
   NDT Bobath babykurs
   Praktisk arbetshandledning för barnterapi
   Allasterapia neurologisten sairauksien kuntoutuksessa

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
   Lasten fysioterapia faskia
   Kinesio teippaus
   Ordlöshandledning Affolter
   Rakenteisen kirjaaminen
   GAS,ICF målsättningar och dokumentering
   Maahanmuuttajien kuntoutus
   Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Malin Solvin-Granholm

  • 044 788 3741
  • I mitt arbete som fysioterapeut arbetar jag framför allt med barn och unga som har neurologiska sjukdomar eller någon typ av funktionsnedsättning. Jag försöker se möjligheter istället för problem och jag tycker om att arbeta med barn eftersom barnen är här och nu och oftast positiva. Min utgångspunkt är alltid barnets perspektiv och jag träffar barnen i deras egen vardag – hemma, i skolan eller på dagis. Men jag tar också emot barn och unga i Folkhälsans utrymmen. Jag är en lugn, trygg och glad fysioterapeut med bra tålamod. Rörelseglädje är viktigt och jag försöker peppa mina klienter så att de ska känna att de lyckas och har roligt i terapin. Jag tar gärna med mina klienter ut i naturen eftersom det gör terapin mera mångsidig. Det bästa med mitt arbete är alla fina människomöten. Jag tycker om att träffa olika typer av människor och jag tycker om att vara en del av det nätverk som finns runt varje klient. Mitt arbetsfält sträcker sig från Vörå i söder till Larsmo i norr och mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
   Barn fysioterapi
   Lapsen sesomotorinen kehitys, mitä havainnoin ja miten ohjaan liikkumista 0-18 kk
   Lasten neurologisen kuntoutus
   Neurologisen leikkiikäisen lapsen tutkimisesta ja fysioterapiasta
   Introductory course on conduktive education
   Syn är mer än att bara se
   Simlärare, Specialsimlärare
   Första hjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Monica Sandström

  • 044 7883638
  • I mitt arbete som fysioterapeut möter jag klienter med olika grader av funktionsutmaningar, men främst handlar det om neurologiska problem. Jag ger individuella terapier för barn, ungdomar och vuxna och rör mig både ute på fältet och tar emot klienter på Folkhälsan. För att få en bra helhet samarbetar jag gärna med anhöriga, andra terapeuter och övrig personal. Jag är en människokännare som ser fram emot varje möte med varje enskild klient. I terapin tar jag ofta hjälp av de fyra årstiderna – jag cyklar tillsammans med klienterna, skidar eller upplever naturen på andra sätt. Tillsammans med mig har du möjlighet att prova på olika aktiviteter enligt dina egna resurser för att hitta din inre motivation. Målet är att terapin ska vara både mångsidig och inspirerande. Jag ger även terapi i bassängen. Som fysioterapeut är jag tålmodig och lugn och jag tycker om att ha roligt tillsammans med mina klienter. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi

   Barnfysioterapi
   Kasvuiän ortopediset ongelmat
   Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
   Samarbete fysioterapeut och ergoterapeut
   Praktisk arbetshandledning för barnterapi
   Sensorisen integraation perusteet

   Vuxen neurologi
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
   Voimaharjoittelu neurologisilla kuntoutujilla
   Fördjupningskurs,skulderstabilitetens betydelse för armfunktion
   Handläggning av balansproblematik
   Selkäydinvammat ja toimintakyky
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering
   Aikuis CP koulutus

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
   C1-C2-C3 OMT
   Neuralvävnadens mobilisering
   Kinesiotejpning
   Fascia grundkurs
   Malike-motionshjälpmedelskolningar
   Ordlös handledning Affolter, SCA om afasi
   GAS ,ICF dokumentering
   Första hjälp I,Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad

   Tiina Lillkvist

  • 044 788 3731
  • Jag är en friluftsintresserad fysioterapeut som främst arbetar med neurologiska klienter och som gärna tar med mina klienter ut i naturen ibland. Det finns en mängd olika hjälpmedel att ta till för att komma sig ut, också för dig som har en neurologisk funktionsnedsättning. Jag väljer att se möjligheter och gör allt för att hitta lösningar utgående från dina egna resurser. Terapierna sker främst på Östanlid eller som hembesök och jag ger också vattenterapi. Utöver neurologiska klienter jobbar jag också med stöd- och rörelseorgansproblem och bäckenbottenterapi. I mitt arbete tar jag helheten i beaktande – hela människan – inte bara det fysiska, och jag vill att terapin ska vara effektiv men rolig! Det bästa med mitt jobb är klienterna, och den variation som det innebär att arbeta med människor. Mina arbetsspråk är finska, svenska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi

   Vuxen neurologi
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
   Voimaharjoittelu neurologisilla kuntoutujilla
   Fördjupningskurs,skulderstabilitetens betydelse för armfunktion
   Handläggning av balansproblematik
   Selkäydinvammat ja toimintakyky
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering
   Lantiopohjan toimintahäiriö peruskoulutus
   Lantiopohjan toimintahäiriö jatkokoulutus
   Lantiopohjan fysioterapia

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
   Selkärangan tutkiminen ja hoito
   IMTA Introductory Course Level 1
   Maitland tuki ja liikuntaelimistön toimintakyky
   Aku ja triggerpiste
   Fysioterapian tutkiminen kaula- , rintarangan ja hartiarenkaan ongelmia
   Symtoms and signs
   Olkanivelen tutkiminen ja harjoittelu
   Selän tutkiminen
   Neuralvävnadens mobilisering
   Kinesiotejpning
   Fascia grundkurs
   Malike-motionshjälpmedelskolningar
   Ordlös handledning Affolter, SCA om afasi
   GAS ,ICF dokumentering
   Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • Koordinator Östanlid (telefontid kl.8-9)

   Yvonn Björkström

  • 044 788 3639
  • Min roll som koordinator på Folkhälsan Östanlid innebär att jag tar hand om förfrågningar och bokar in grupper till vårt gym eller till vår omtyckta simbassäng. När jag inte drar egna grupper finns jag i infon vid huvudingången.Sedan många år tillbaka jobbar jag även som konditionsskötare på Östanlid. Jag leder olika grupper och finns även på plats under ”Öppet gym”. När vi ordnar öppet gym kan man komma hit och lära sig hur man använder maskinerna på rätt sätt och samtidigt träna en gång gratis i vårt fina gym. Det bästa med mitt jobb på Folkhälsan är mångsidigheten och flexibiliteten. Det händer mycket i huset och man får träffa många olika typer av människor varje dag. Det gillar jag. Folk brukar beskriva mig som en glad och positiv person som är lätt att samarbeta med. Mina arbetsspråk är svenska och finska.

  • Specialsiserad på senior träning
   Vattengymnastik i grupp
   Seniorträning i gym individuellt och i grupp
   Första hjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad

   Titti Ljung

  • 050 917 1557
  • I mitt arbete som företagsfysioterapeut har jag förmånen att få inspirera folk att röra på sig! Det ger mig mycket energi. På samma sätt är det när jag leder vattengympagrupper – att få ta del av den sköna känslan som infinner sig när klienterna stiger ner i varmvattenbassängen är riktigt härligt. Många av mina klienter har stöd- och rörelseproblem, och för dem passar terapin i bassängen ypperligt. Människomöten av alla de slag ger mig mycket energi och gör mig glad. Jag är noga med att bemöta alla på ett vänligt sätt och jag upplever att klienterna känner sig trygga med mig. Till mina arbetsuppgifter hör också att planera och leda våra Må bra-dagar, så ta gärna kontakt med mig om du vill veta mer om våra rekreationsdagar!

  • Specialkunskap
   Företagsfysioterapeut
   Fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutus

   Ergonomi
   CI-CII-CIII
   Fascia
   Kinesiotejpning
   Funktionell träning, nack-axelbesvär
   Motionshandledarutbildningar
   Första hjälp I, Säkerhetskort för social-och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Jakobstad och Karleby

   Heidi Bergman

  • 044 788 3680
  • Har du någon typ av smärtproblematik? Då har du kommit rätt! Jag arbetar som fysioterapeut på Östanlid i Jakobstad och jag hjälper dig gärna att hitta en meningsfull terapi som vi kan förankra i din vardag. Jag ger individuell terapi och vattenterapi. Varje enskilt möte är viktigt för mig och jag strävar efter att se individen som en psykofysisk helhet. Jag jobbar med kroppskännedom utgående från vars och ens egna resurser, och jag använder mycket humor i mitt arbete. Som fysioterapeut är jag närvarande och trygg, och jag ser det som en stor rikedom att varje dag få vara med och påverka andra människors liv. Jag är fullständigt tvåspråkig och kan också arbeta på engelska.

  • Neurologisk fysioterapi
   Lasten sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
   Lihastaudit fysioterapia
   Praktisk arbetshandledning i barnfysioterapi
   Bassängterapi

   Psykofysisk fysioterapi
   BBAT I,II,III Basic Body Awareness terapi
   BARS Body Awarness Rating Scale
   Basic Body Awareness BARS
   Uni ja terveys
   Tunne kehosi,oivalla voimavarasi
   Kipuasiakkaan kohtaaminen ja haastattelu
   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
   CI CII manuell undersökning och behandling
   Kinesioteippaus
   Faskia behandling
   GAS ,ICF målsättning och dokumentation i terapiarbetet
   Förtsa Hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

  • Kontakta

Våra talterapeuter

  • talterapeut, Östanlid

   Anna Stenhäll

  • 044 788 1108
  • I mitt arbete som talterapeut träffar jag främst barn i och under skolåldern. Jag träffar barnen i deras egen vardag – hemma, på daghemmet eller i skolan – och vi arbetar med kommunikation på olika sätt. Vi lär oss till exempel att förstå vad andra människor säger, hur man är i kontakt med andra och att själv kunna begära eller berätta om något. Det kan ske via talade ord, men också med tecken eller bilder som stöd. Mitt fokus ligger också på klienter med oralmotoriska svårigheter och ätsvårigheter. Det bästa med mitt jobb är att få arbeta med människor, vilket gör jobbet väldigt varierande. Ja, det är ett utmanande arbete, men också väldigt spännande! Som talterapeut är jag lugn och tålmodig. Flexibel och lyhörd behöver man också vara då man samarbetar med många olika aktörer. Mitt arbetsspråk är svenska och jag rör mig i huvudsak i Jakobstad, Pedersöre och Larsmo.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i vardagen
   - Grundkurs i blisskommunikation
   - Grundkurs i teckenspråk
   - PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   - SCA – Supported Conversation for adults with Aphasia
   Autism
   - Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   - PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)

   Hörsel

   Röst

   Språkliga svårigheter
   - Benämning och berättande
   - It Takes Two to Talk® - Certification Workshop
   - Pragmatiska svårigheter hos barn
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   - Diplomkurs i oralmotorik

   Ätande och sväljning
   - Feeding Therapy – a sensory motor approach
   - Spädbarns ätutveckling
   - The Sequential Oral Sensory (SOS) Approach to Feeding Course
   Övrigt
   - Servicekedja för barn och unga med ADHD

  • Kontakta
  • talterapeut, Karleby och Jakobstad

   Julia Åstrand (mammaledig)

  • Jag arbetar i huvudsak med barn med olika språk- och kommunikationssvårigheter. Talterapin sker för det mesta i barnens egen vardagsmiljö (daghem, skola eller hemma) men jag tar också emot klienter på mottagningen vid Östanlid. Eftersom terapin oftast sker i klientens vardagsmiljö har jag regelbunden kontakt med personerna i nätverket runt varje klient och får samarbeta dem, vilket ger mervärde till den individuella terapin. Som talterapeut har jag ett mjukt sätt i mötet med mina klienter. Jag är närvarande i stunden och lyhörd i terapisituationen. Jag tycker speciellt att det är givande att under terapibesöken få finnas till för klienten fullt ut och få ha roligt tillsammans på klientens egna villkor. Mitt arbetsspråk är svenska och mitt arbetsområde är i huvudsak Jakobstad, Karleby och Nykarleby.

  • Snap Core first, symbolbaserad AKK mjukvara
   Barn med utmanande beteende – att förstå, bemöta och stöda
   Språkstödjande insatser i skolan, samarbete lärare – talterapeut

  • talterapeut, Jakobstad och Karleby

   Rebecka Lindholm

  • 044 788 1043
  • Jag arbetar främst med barn och ungdomar i skolåldern och på daghem. Jag träffar barnen i deras egen vardagsmiljö och tillsammans arbetar vi med kommunikation på olika sätt. Det kan handla om att man har tal-, röst- eller språksvårigheter, sväljningsproblematik eller att man behöver stöd för att utveckla alternativ kommunikation. Då jobbar vi bland annat med stödtecken, bilder, kommunikationsmappar eller symboler. Man kan även få hjälp av en talterapeut vid kommunikativa svårigheter på grund av till exempel autism, afasi eller Parkinsons. Det bästa med mitt jobb som talterapeut är att få arbeta med så många olika människor! Det är ett utmanande arbete, och man behöver vara flexibel och anpassningsbar i klientmötet, men det är också ett väldigt givande jobb. Som talterapeut är jag lyhörd och empatisk. Det är viktigt att varje klient känner sig trygg och upplever att det är en rolig terapisituation. Mina arbetsspråk är främst svenska och engelska och mitt arbetsområde är Jakobstad och Karleby.

  • Språkstödjande insatser i skolan, samarbete lärare – talterapeut
   Pivotal Response Training – menetelmäkoulutus
   Vinkkejä etäkuntoutukseen
   Snap Core First , symbolbaserad AKK mjukvara
   Förebyggande åtgärder vid utmanande beteende

  • Kontakta
  • talterapeut

   Yvonne Backlund

  • 044 788 1046
  • Jag arbetar på svenska, och främst med barn i skolåldern och på daghem, men jag tar även emot vuxna som är i behov av talterapi. Jag träffar mina klienter i skolan, på dagis, hemma eller på någon av Folkhälsans mottagningar i Jakobstad och Karleby, och tillsammans arbetar vi med kommunikation på olika sätt. Det kan handla om att man har försenad språkutveckling, behöver stöd och träning på grund av olika språk- eller kommunikationssvårigheter, eller behöver hjälp med att komma igång med alternativ kommunikation såsom bilder eller stödtecken. På ett lekfullt sätt arbetar vi tillsammans för att stärka och träna på det som varje enskild klient behöver – det ska kännas roligt att komma på terapi! Som talterapeut är jag engagerad, kreativ och lyhörd och kan anpassa mig efter varje person och situation. Det bästa med mitt jobb är att få jobba med klienterna, men också att få vara en del av nätverket runt varje klient – att få samarbeta med daghems- och skolpersonal, andra terapeuter, föräldrar och andra viktiga personer i barnets närhet, och tillsammans hitta lösningar och målsättningar som är givande för barnet.

  • Kontakta

Kontakta oss

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Folkhälsan och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta