Handledarutbildning i Babyberöring i Vasa 22.10.2024 kl. 8.30-15.30

Startdatum: 22.10.2024
Kursperiod: 22.10.2024 - 26.11.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
044-7883756
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.09.2023 00.00
Kurskod: 180E0015001
Kurspris: 40,00 €
Anmäl dig här

Babyberöring är ett koncept som Folkhälsan utarbetat med syftet att stärka kontakten mellan babyn och den vuxna, dels genom kärleksfull beröring och dels genom reflektion. I babyberöringen uppmuntras föräldern att reflektera kring babyns uttryck och det egna föräldraskapet, vilket har visat sig öka förståelsen för babyn som en egen liten individ, med tankar, känslor och behov.


Den här kursen riktar sig till dig som vill ordna babyberöringskurser för familjer. Under handledarkursen får du lära dig hur du kan ge och lära ut kärleksfull beröring genom strykningar och rörelselekar. Vi går genom barnets utveckling, anknytning och ett reflektivt arbetssätt. Vi går också igenom olika sätt att marknadsföra och arrangera familjekurser. 


Ingen förhandskunskap om det vi går igenom på kursen behövs. 


Efter att du gått handledarutbildningen rekommenderar vi alla kursdeltagare att hålla en föräldragrupp i babyberöring, som består av fem träffar.  Varje träff rekommenderas vara 1- 1½ h. Vi stöder dig i alla skeden av kursen. 


Kurspriset:  40 €.


I kursmaterialet ingår en handledarmanual, ett föräldrahäfte samt en liten flaska olja. Du behöver en egen docka med dig till utbildningsdagen.


Kursdagen är den 22.10 kl. 08.30-15.30 i Vasa, Folkhälsanhuset i Vasa
En virtuell återträff ordnas 26.11 kl. 17.30-19


För mera information:


Ghita Johansson tfn 044-788 3756


Sofia Eriksson tfn 044-788 1094


Kursen ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans vänner.

Anmäl dig här

Tider :

22.10.2024 08.30 - 15.30 Glaskabinettet
26.11.2024 17.30 - 19.00 Platsen saknas