Delta på Hjärndagen och lär dig om den motiverade och lärande hjärnan - Folkhälsan
19 mars 2024

Delta på Hjärndagen och lär dig om den motiverade och lärande hjärnan

Hjärndagen ordnas som ett gratisevenemang 8.4.2024 på Arcada i Helsingfors med möjlighet att delta på distans. Programmet riktar sig speciellt till dig som jobbar inom utbildningssektorn eller med ledarskap av olika slag och som vill lära dig hur hjärnan kan fungera på ett hållbart sätt, i en tid som kännetecknas av ett högt tempo, snabba dopaminkickar och ständig uppkoppling. Hjärndagen lämpar sig som fortbildningsdag för utbildningspersonal och du kan få ett intyg på att du deltagit.

Läs mera och anmäl dig

Evenemanget arrangeras av Folkhälsan och Förbundet för Mentala Tränare i Finland r.f.  En av föreläsarna är den svenska utbildaren, föreläsaren och författaren Anna Tebelius Bodin som har en examen från Harvard University, där hon också assisterade i forskning om den lärande hjärnan. Hon har kommit ut med fem böcker och gett över 1400 föreläsningar och på Hjärndagen föreläser hon för första gången i Finland.  Under sin föreläsning med temat Att leda pedagogiskt – med insikt om hjärnan berättar Tebelius Bodin vilka verktyg du kan använda för att beröra, motivera och leda lärande. Tipsen är vardagsnära och konkreta och fokuserar på detaljerna som är betydelsefulla. Mikaela Wiik, sakkunnig inom arbetsvälbefinnande på Folkhälsan, gläder sig över att Tebelius Bodin tackade ja till inbjudan.

– Det är så fint att Anna äntligen besöker oss på Hjärndagen eftersom hon är känd för att göra komplexa ämnen så tillgängliga att de kan spela en roll för hur vi lever och kommunicerar. År 2020 hedrades hon till exempel med årets Mensa pris för sin förmåga att göra det komplexa enkelt och i dagens ständiga informationsflöde är det guld värt i mitt tycke, säger Wiik.

I dagens värld tvingas våra hjärnor att fungera i en omgivning som inte är optimal. Det höga tempot syns bland annat genom ett konstant nyhetsflöde och ständig uppkoppling vilket i sin tur gör att både äldre och yngre hjärnor går på övervarv. Detta påverkar skolvärlden i form av koncentrationssvårigheter och bristande motivation samtidigt som ständiga avbrott är kännetecknande för arbetslivet. En central del av att motarbeta de negativa effekterna som omgivningen har är tillräcklig återhämtning.

Mikaela Wiik föreläser om Sömnens betydelse för inlärning och motivation. Sömnen är en nyckelfaktor då vi vill främja hälsa och välbefinnande samt motverka de negativa effekter som dagens livsstil medför konstaterar Wiik.

 – Två av sömnens otaliga fördelar är förbättrad inlärning och ökad motivation att ta itu med saker som är viktiga för en. Att lyfta upp sömnens betydelse för vår hjärnhälsa är en av målsättningarna i det nationella programmet för hjärnhälsa, där Folkhälsan är en av samarbetsparterna.

Konferensen leds av Amy Skogberg som är utbildad mental tränare och programledare för podden Mentalkanalen. Skogberg kommer att dela med sig av sina och andras erfarenheter, den senaste forskningen och konkreta tekniker för att förebygga psykisk ohälsa.