Hjärndagen

Den motiverade och lärande hjärnan

Hjärndagen ordnas 8.4.2024 på Arcada i Helsingfors med möjlighet att delta distans. Huvudtemat i år är den motiverade och lärande hjärnan. Keynote speaker i år är Anna Tebelius Bodin från Sverige som ger oss verktyg att beröra, motivera och leda lärande. Anna är utbildare, föreläsare och författare, med examen från Harvard University, där hon även assisterade forskning om hjärnan. Välkommen med på en inspirerande eftermiddag med aktuella och intressanta föreläsare!

 

Plats: På plats på Arcada samt distans via streaming
Adress: Jan-Magnus Janssons plats 1, 00550 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan och Förbundet för mentala tränare i Finland
Hjärndagen är ett gratis evenemang
Det är kostnadsfritt att delta i Hjärndagen i år. Hjärndagen finansieras via projektmedel och understöd.

Ett högt tempo, ständig uppkoppling, konstant nyhetsflöde och för lite återhämtning gör att både yngre och äldre hjärnor går på övervarv. Skolvärlden utmanas av koncentrationssvårigheter samt bristande motivation och i arbetslivet upplever många splittring d.v.s. ständiga avbrott i koncentrationen. Många hjärnor har vant sig vid snabba dopaminkickar från sina skärmar, vilket gör det svårt att bibehålla fokus och ta in större helheter.

På Hjärndagen lär du dig hur du kan hjälpa din och andras hjärnor att fungera på ett hållbart sätt som ökar motivationen, koncentrationsförmågan och inlärningen. Hjärndagen riktar sig speciellt till dig som jobbar inom utbildningsvärlden, som förman eller som vill öka ditt eget mentala välbefinnande. Hjärndagen lämpar sig som fortbildningsdag för utbildningspersonal och man kan få ett intyg över att man deltagit.

 

Programmet för Hjärndagen 8.4.2024:

12:30- 12:45 Inledning- Välkommen till årets Hjärndag med temat den motiverande och lärande hjärnan
12:45- 13:15 Sömnens betydelse för inlärning och motivation- Mikaela Wiik
13:15- 13:45 Mentalt starka ungdomar- Amy Skogberg
13:45- 14:10 Hjärnpaus & Minimässa på Arcada
14:15- 15:45 Att leda pedagogiskt – med insikt om hjärnan - Anna Tebelius Bodin
15:50- 16:00 Avslutning

Programledare är Amy Skogberg som driver podden Mentalkanalen

I trivsam och karismatisk Mentalkanalen-stil guidar Amy dig genom denna konferens.

Amy är utbildad mentala tränare. I sin podcast Mentalkanalen dyker hon in i hjärnans labyrinter och letar fram nycklar till ett bättre välmående. Hon bjuder på egna och andras erfarenheter, den senaste forskningen samt konkreta tekniker för att förebygga psykisk ohälsa.

Du kan välja att delta i Hjärndagen på plats på Arcada i Helsingfors eller distans via streaming. Det finns ett begränsat antal platser till båda alternativen.
Ifall tidpunkten inte passar dig kan du anmäla dig till Distans alternativet så får du en inspelning efter Hjärndagen.
OBS! inspelningen skickas enbart till dem som anmält sig på förhand. 

Anmäl dig här

Klicka på kursen nedan för att anmäla dig

Varför träna hjärnan?

Hjärnan skapar känslor, formar tankar, lagrar minnen och styr allt som händer i kroppen. Vi är en helhet med olika aspekter och beståndsdelar, mellan vilka vi behöver hitta en balans - den fysiska, psykiska, emotionella, psykosociala, själsliga, sociala och den yttre fysiska miljön.

Nyckeln är att identifiera sätt som fungerar bra för oss som en del av den egna personliga strategin för att främja motståndskraft och övervinna problem. Det är
inget man har eller inte har, men den kan vara olika stark för olika individer.

Vi är olika och reagerar på olika sätt i olika sammanhang. Det handlar om flexibilitet, beteenden, styrkor, tankar och handlingar som vi kan lära oss och utveckla.

Genom neurovetenskap kan vi lära känna hjärnan och hur den fungerar - lättare hantera de yttre kraven på bl.a. problemlösning, innovativt tänkande, lärande, samspel och empati. Hjärnan är formbar – föränderlig och anpassningsbar.

Hur vi ser på oss själva och våra egna möjligheter har betydelse. Genom att förstå vilka styrkor och förmågor vi har, ges vi möjlighet att utveckla och använda dem.

Hjärnans jobb är att skanna omvärlden och ibland uppstår det oro och stress. Med olika verktyg kan vi förebygga och stärka välbefinnandet samt den mentala styrkan. Vi kan lära oss hantera olika situationer.

Men, ifall oron blir alltför stor och katastroftankar tar över, behöver vi tillgänglig professionell hjälp genom terapi eller specialistvård i gott samförstånd med det förebyggande arbetet.

När vi är en del av ett sammanhang känner vi oss trygga och har lättare att anpassa oss. Varje dag lär vi oss något om oss själva och utvecklas genom olika upplevelser. Vi blir medveten om vår inre styrka när vi känner oss sköra, men även när vi känner oss trygga. Vi växer som människor i både vardag som i det professionella när vi ger näring till en positiv syn på oss själva och omvärlden.

Varje dag ger möjlighet att utveckla det egna självledarskapet, som individ och i det professionella. Vårt viktigaste uppdrag är att utvecklas som människa, men det kräver ett godkännande från dig själv.

Presentationer av föreläsningarna

Att leda pedagogiskt – med insikt om hjärnan
I den här föreläsningen får du verktyg att beröra, motivera och leda lärande. Det handlar om att göra hjärnans kemi till något så konkret att det guidar det pedagogiska ledarskapet. Det är vardagsnära, konkret och fokuserar på detaljerna som gör skillnad. Vad behövs för att skapa förtroendet att leda? Hur motiveras man att lära? Hur bygger vi engagemang? Varför är motivation ett så missförstått fenomen och vad är det egentligen? Här går vi igenom hur vi håller det pedagogiska ledarskapet som bygger på tryggheten i relationerna. Vad gör människan trygg och hur ser vi effekten på hjärnan och viljan att lära?

Anna Tebelius Bodin är utbildare, föreläsare och författare, med examen från Harvard University, där hon även assisterade forskning om hjärnan. Sedan dess har Anna kommit ut med 5 böcker och gett över 1400 föreläsningar om psykologin bakom hur vi kommunicerar, lär och leder med kunskap om hjärnan. 2020 erhöll Anna Mensa-priset för sitt inspirerande sätt att sprida förståelse för psykologin och hjärnan.

Sömnens betydelse för inlärning och motivation
Att sova på saken är många gånger ett klokare beslut än man tror. För det är när vi sover som hjärnan börjar sitt viktiga arbete för vår hälsa, vårt välbefinnande, vår utveckling och inlärning. Det är också under nattens sömntimmar som vår sinnesstämning under den påföljande dagen formas. Det i sin tur kan vara avgörande för vår motivation på olika sätt. Under presentationen får du ta del av vad som händer när vi sover, hur det hänger ihop med inlärning och motivation och vad du kan göra för att sova så gott som möjligt.

Mikaela Wiik jobbar idag som sakkunnig i arbetsvälbefinnande på Folkhälsan, men har tidigare jobbat som sakkunnig i sömn och återhämtning. 

Uppdrag: Mentalt starka ungdomar

Svenska Finlands Idrottsförbunds team av mentala tränare, Mentis, har slagit sina huvuden ihop och skapat en handbok i mental träning för ungdomar. I boken kombinerar de sin samlade expertis för att erbjuda en helhetssyn på välmående för unga. Boken, som lanseras under våren, fokuserar på olika aspekter av välmående, från att skapa laganda och hantera stress till att boosta motivationen och höja självkänslan. Amy Skogberg är en av författarna och delar här med sig av innehållet och de många övningarna som är inkluderade i materialet.

Amy Skogberg är ekonom i grunden, och hennes förflutna som toppidrottare ledde henne senare i livet in på en utbildning till certifierad mental tränare. I den rollen mentaltränar hon idrottare, bland annat på uppdrag av Svenska Finlands Idrottsförbund. Amy Skogberg har varit verksam som karriärcoach för Finlands Ekonomer och arbetar för närvarande som Chief Human Resources Officer på den svenska IT-koncernen Pedab Group AB. Hon är grundare av den finlandssvenska podcasten Mentalkanalen, som handlar om hur man kan förebygga psykisk ohälsa.

Samarbetspartners

Arrangörer Folkhälsan och Förbundet för Mentala Tränare i Finland r.f.

Kontakt

  • Karoliina Laaksoharju

   Enhetschef Folkhälsan Solvalla

  • tfn:
   044 788 6252

  • Jobbar på Solvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

   Visa mer
  • Kontakta