Internationella ungdomsdagen - Folkhälsan
12 augusti 2023

Internationella ungdomsdagen

Hej ungdom, du är viktig, önskad och behövd – för framtiden, i samhället, för dina närmaste och för Folkhälsan.

Ung flicka sitter på en bänk i parken

Idag, på internationella ungdomsdagen, uppmärksammar vi er unga, era önskemål och behov. I vår verksamhet för unga finns bland annat

Välkommen med!