Projekt Växthus

Projekt Växthus

Du som är mellan 17-25 år gammal, berätta om dina utmaningar som ung idag och vad du gör för att må bra eller bättre. Vårt mål är att stärka din och andra ungas psykiska hälsa. Vi vill veta hur just du har det när du som om ung vuxen står inför förändringar i livet. Vad gör du för att må bra i vardagen? Klicka på länken nedan för att berätta din historia.

Berätta om din vardag

Dina erfarenheter kan hjälpa andra

Att bearbeta dina känslor och dela med dig hur du har det, kan hjälpa dig att förstå hur du tänker och agerar. Att berätta om hur du lyckats komma ur svåra situationer och igenom tunga tider kan vara värdefullt och ge hopp åt någon annan.  Vi söker de autentiska berättelserna som i vanliga fall kanske inte publiceras på sociala medier. Om du vill kan du skicka din berättelse som en ljudfil eller video (max 50 MB) till oss, eller be oss intervjua dig och skriva din berättelse åt dig på vaxthus (ät) folkhalsan.fi

Information om hur svaren behandlas

Genom berättelserna som fås in synliggör vi sedan hur det är att vara ung vuxen idag. En del berättelser kan komma att publiceras i sin helhet eller i förkortad version på Folkhälsans sociala medier och webbsida samt delas via studentorganisationers sociala medier. Berättelserna kan också komma att användas i forskning. Alla som deltar är med i utlottningen av tre biobiljettspaket. Du kan också svara anonymt.

Klicka här för att delta

Allmänt

Det psykiska illamåendet och ensamheten har ökat de senaste åren bland unga vuxna. En ny livssituation vid till exempel studier, arbete eller flytt hemifrån gör unga vuxna extra sårbara i en snabbt föränderlig värld. Upplevelsen av stress och prestationskrav kan lätt bli betungande.

Projekt Växthus vill öka unga vuxnas kunskap och kapacitet att förbättra sin psykiska hälsa. Psykisk hälsa innebär att man känner igen sina resurser och klarar av livets utmaningar. Genom samskapande processer strävar projektet efter att öka unga vuxnas livskontroll, stärka gemenskap och förebygga ensamhet. Konkreta verktyg tas fram för att hantera stress och höga förväntningar. Med en hälsofrämjande verksamhet och möjlighet att göra gott för andra vill vi bidra till en starkare framtidstro. Läs mera om projektet nedan under "Information".

Information

Projekt Växthus är ett treårigt STEA-finansierat projekt som inleddes i april 2022. Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och stärka känslan av gemenskap hos unga vuxna.

Aktiviteter genom samskapande processer

Projektet förverkligas i samarbete med ungdomsverkstäder och studentföreningar i Svenskfinland. Verksamheten, som fokuserar på psykisk hälsopromotion, formas genom samskapande processer tillsammans med unga vuxna.

Inom projektet kommer vi att skapa en ny gruppverksamhet med mål att ge unga vuxna bättre kapacitet att klara av motgångar och att påverka den egna psykiska hälsan gynnsamt. Skillnaden mellan sunda känsloreaktioner och psykisk ohälsa synliggörs via en kampanj. Projektet vill även öka känslan av gemenskap och meningsfullhet bland unga vuxna genom engagemang i frivilligverksamhet i grupp, där man kan stärka både den egna och andras hälsa.

Målgruppen är svenskspråkiga unga vuxna (17–25 år) i huvudstadsregionen, Åbo, Vasa och Jakobstad som är på väg in i vuxenlivet och befinner sig i en ny livssituation då de nyligen flyttat hemifrån, inlett studier eller nytt arbete, eller söker arbete eller studieplats.

Kontakt

  • Jenny Vilén

   Projektledare, Växthuset – för unga vuxnas psykiska hälsa

  • tfn:
   044 488 3090

  • Kontakta
  • Maria Kentta

   Projektledare, Växthuset – för unga vuxnas psykiska hälsa

  • tfn:
   044 788 6348

  • Kontakta