Fin-HIT fyller tio år och detta firas i den andra uppföljningens tecken - Folkhälsan

17 mars 2021

Fin-HIT fyller tio år och detta firas i den andra uppföljningens tecken

Fin-HIT-undersökningen har anledning till fest denna vår. Studiens allra första inbjudningsbrev skickades nämligen iväg för exakt tio år sedan. Efter det har undersökningen gått framåt med stormsteg: första skedets datainsamling pågick till år 2014 och den första uppföljningen genomfördes under åren 2015 och 2016. Under den tiden har Fin-HIT publicerat 24 referentgranskade vetenskapliga artiklar och datamaterialet har resulterat i två doktorsavhandlingar.

Syftet med Fin-HIT är att undersöka vilka faktorer i barn- och ungdomen som främjar hälsa både på kort och på lång sikt. I första hand undersöker gruppen hur gener, miljö och livsstil är kopplade till viktutveckling . Forskningsmaterialet gör det också möjligt att i framtiden studera långvariga sjukdomar, såsom typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Förra hösten gjorde Fin-HIT en pilotundersökning inför den andra uppföljningen. En grupp deltagare bjöds in och ombads fylla i ett frågeformulär på webben. Pilotstudiens resultat och deltagarnas feedback har använts för att finslipa frågeformuläret och rekryteringsstrategin. Nu är forskningsgruppen redo att påbörja den andra uppföljningen på allvar.

Mer än 10 000 familjer runtom i Finland deltar i Fin-HIT-undersökningen. Då undersökningen började var barnen ca 9–12 år. Inbjudan till den andra uppföljningen skickas då de fyllt 18 år. Deltagarna har alltså blivit unga vuxna och även deras föräldrar har deltagit i undersökningen under årens lopp.

Undersökningen är unik i Finland och den kan i framtiden ge svar på många hittills obesvarade frågor om hur olika hälsofaktorer hänger ihop med varandra. I takt med att deltagarna blir äldre ökar möjligheten att se samband.

Fotbollskapten Tim Sparv och stavhoppare, studerande Saga Andersson kommer med en videohälsning till deltagarna här.

Fin-HIT firar sina 10 år av forskning med att inleda studiens andra uppföljningsfas och ordna ett avgiftsfritt seminarium den 15.4.

Länk till Fin-HIT-gruppens egna hemsidor hittas här.

Programmet för Fin-HIT-jubileumsseminariet hittas här och anmälningen sker här.