Folkhälsan och Medimar inleder samarbete - Folkhälsan

08 mars 2019

Folkhälsan och Medimar inleder samarbete

Folkhälsan på Åland erbjuder sedan hösten 2018 hemvård och hemsjukvård för äldre och yngre personer som behöver olika former av stöd i hemmet. För att kunna förse klienterna med läkartjänster i hemmet inleder därför Folkhälsan ett samarbete med Medimar.

Avtalet mellan Folkhälsan och Medimar innebär att Folkhälsan kan erbjuda hembesök av läkare till privatpersoner. Läkartjänsterna erbjuds i kombination med Folkhälsans hemvård och hemsjukvårdstjänster. Även läkarbesök per distans kommer att erbjudas.

Avtalet mellan parterna möjliggör en heltäckande vård där klienterna utöver hemvård, daglig omvårdnad och sjukvård också får möjlighet till läkarkonsultation samt vid behov hembesök och distansbesök av egen läkare.

 Vi vill att klienten och dess anhöriga skall känna trygghet i sin vård och med detta upplägg vill vi säkra en effektiv helhetsvård, säger Jenny Sporre, enhetsledare på Folkhälsans hemtjänst och hemsjukvård på Åland.

Målsättningen för Folkhälsans hemtjänstverksamhet är att varje klient har en personlig egenvårdare som fungerar som kontaktperson och ansvarar för att den individuella vårdplanen uppdateras regelbundet. Grundtanken är att erbjuda en helhetspaket med stödtjänster där klienten har en och samma leverantör och kontaktperson.

Etableringen av denna service sker inom ramen för Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, som är ett icke vinstdrivande bolag inom social- och hälsovårdsbranschen på Åland. Tjänsterna erbjuds direkt till privatpersoner eller till kommunerna runtom på Åland.

– Vi startar upp hemtjänsten som ett komplement till den kommunala äldreomsorgen på Åland. Målsättningen inom landskapet Åland är att flera personer ska erbjudas möjlighet att bo hemma så länge som möjligt. Parallellt ökar åldersstrukturen och därmed troligen även behovet och efterfrågan på hemvård och hemsjukvård i framtiden, förklarar vd Niclas Forsström.

– Vi är glada att kunna bistå Folkhälsan med läkartjänster till detta kompletterande initiativ, säger vd Mathias Grunér vid Medimar. 

Mera information fås av:

Niclas Forsström
vd, Folkhälsans Allaktivitetshus Ab
tfn 0457 374 9750

Mathias Grunér
vd, Medimar
tfn 0457 561 4011

Jenny Sporre
Enhetsledare, hemtjänst & hemsjukvård på Åland
tfn 0457 345 6250

Läs mera om Folkhälsans hemtjänst och hemsjukvård på Åland här.