Hemtjänst och hemsjukvård på Åland

Folkhälsans hemtjänst utgör ett komplement till den kommunala äldreomsorgen på Åland. Folkhälsans hemtjänst fungerar på fasta Åland.

Tid: Må–sö kl. 8–20
Plats: Fasta Åland
Adress: Skeppargatan 11, Mariehamn
Arrangör: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab
Telefon: 018 527 053

Folkhälsan erbjuder äldre och yngre personer olika former av stöd för ett tryggt boende i eget hem. Via hemtjänsten erbjuder vi också hjälp åt barnfamiljer samt personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättning. Folkhälsan vill genom sin hemtjänstverksamhet stöda och hjälpa med aktiviteter i det dagliga livet och utgår från personens behov

Äldreomsorgens värdegrund bygger på en individcentrerad helhetssyn av de äldre. Vi arbetar hälsofrämjande med respekt för klientens integritet och självbestämmanderätt. Vi fokuserar på det trygga bemötandet. Vi erbjuder kontinuitet och flexibilitet i vården, är yrkesskickliga, utbildade för vårt arbete och får regelbunden fortbildning, vilket är ett led i Folkhälsans kvalitetssäkring inom vården.

Exempel på tjänster och hjälp:

• daglig omvårdnad
• stygnborttagning
• stödperson
• städservice
• klädvård
• personlig hygien och duschhjälp
• uppköp
• tillsyn och samtal
• medicinhantering och apoteksärenden
• följeslagare och promenadsällskap
• hjälp åt familjer med skötsel och tillsyn
av barn.

Vi erbjuder även hemsjukvård för ett tryggt boende i eget hem.

Bland annat det här kan
hemsjukvården hjälpa dig med:

• medicinhantering
• sårvård
• blodprov
• mäta blodtryck och blodsocker
• receptförnyelse
• hämta mediciner från apoteket
• förmedla viktig information mellan dig
och din läkare
• rådgivning och samtal kring hälsa och
välmående
• läkarkonsultation med egen läkare

Förutom den momsfria servicen är du berättigad till hushållsavdrag.
Boka gärna en tid så att vi närmare kan diskutera behov och kostnader. Första planeringsbesöket är kostnadsfritt.