Folkhälsanforskare blir chef för WHO:s cancerforskning - Folkhälsan

28 maj 2018

Folkhälsanforskare blir chef för WHO:s cancerforskning

Professor Elisabete Weiderpass Vainio som leder en forskargrupp vid Folkhälsans forskningscenter har utnämnts till chef för Världshälsoorganisationen WHO:s cancerforskningsinstitut, International Agency for Research on Cancer, IARC.

– Jag är jätteglad över det här nya uppdraget som chef för institutet. Jag ser framemot att kunna bidra med mitt kunnande till det viktiga arbete som IARC utför.

Weiderpass Vainio är ursprungligen från Brasilien, men numera också naturaliserad svensk och finländare. Vid Folkhälsan har hennes grupp forskat i genetisk epidemiologi.

– Jag forskar i fetma hos barn och ungdomar: var orsakar detta? Vad är konsekvens? Jag jobbar också som cancerforskare med samarbetsparter från över 30 olika länder.

Arbetet som chef för IARC inleds den 1 januari 2019. Utnämningen går på fem år med möjlighet till en förlängning på ytterligare fem år.

– Institutet har en lång och viktig historia sedan 50 år. Det är viktigt att IARC fortsätter sitt viktiga arbete med cancerforskning. Det finns ett stort antal andra aktörer idag inom detta forskningsfält men IARC:s roll är fortfarande betydelsefull.

Elisabete Weiderpass Vainio är professor i epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemologi och biostatistik vid Karolinska Instituet, och professor i cancerepidemiolog vid Arctic University of Norway. Hon är adjungerad professor i cancerepidemiologi i Brasilien, Kina och Iran, och gästprofessor i Kuwait. Hon är expert inom cancerepidemiologi och cancerprevention och leder för närvarande forskningsavdelningen vid Norska Cancerregistret och den genetiska epidemiologigruppen vid Folkhälsans forskningscenter i Finland.

– Jag har studerat vid Karolinska Institutet i Sverige, jobbat som läkare och forskare. Min man är också läkare och forskare, och jobbar nuförtiden i Kuwait som dekanus på den nya Folkhälsovetenskapliga fakulteten. Familjen är stor med 4 (bonus)-döttrar och än så länge 6 barnbarn.

Källor: IARC, Karolinska Institutet, Elisabete Weiderpass Vainio.