Grupp Lohi

Hundmodeller av mänskliga sjukdomar

Forskningsgruppens mål är att förstå sjukdomars genetiska ursprung. Vi eftersträvar genidentifiering hos hundar som en mycket relevant modell för mänskliga sjukdomar. Vi har bildat en stor hund-DNA-databank med circa 80 000 prover från över 330 olika raser. Detta är en betydande resurs för många sorters genetiska studier.

Genetiska studier med hjälp av genassociering och den nya generationens genomsekvenseringsmetoder har genomförts eller gör som bäst av forskningsgruppen. Dessa inkluderar idiopatisk epilepsi, ataxi, neurodegeneration, ögonsjukdomar, ångest och flera utvecklingsavvikelser. Vi har hittat en ny genetisk loci och identifierat gener associerade med många av störningarna och fortsätter att validera och karakterisera gener och relaterade system i olika modeller, inklusive mänskliga patienter. Vi har upptäckt flera nya gener för förhållandena som beskrivs ovan. Detta har gett nya kandidatgener för mänskliga sjukdomar, förbättrad förståelse för de relaterade sjukdomsmekanismerna och detta har möjliggjort utvecklingen av nya gentester för diagnostiska ändamål och avelsändamål hos hundar. Dessutom håller vi på att utveckla ett nytt metabolomtest för hundar som ett ytterligare diagnostiskt- och forskningsverktyg för att stöda pågående sjukdomsstudier.

Läs mera

Ledande forskare

Hannes Lohi, PhD, professor, gruppledare
Marjo Hytönen, PhD, docent, administrativ gruppledare

Post-Doc forskare

Cesar Araujo
Meharji Arumilli
Maria Kaukonen
Milla Salonen

Gästande forskare
Maria Kaukonen, DVM, PhD
Milla Salonen, PhD

Doktorander

Tiina Heinonen
Salla Mikkola
Julia Niskanen
Emma Hakanen
Inka Penttinen

Grundexamensstuderande

Siiri Lappalainen, BSc
Sara Mikkonen, BSc

Övrig Personal

Sini Karjalainen, Laboratorietektiker

Metabolic fingerprinting of dogs with idiopathic epilepsy receiving a ketogenic medium-chain triglyceride (MCT) oil.

Berk BA, Ottka C, Hong Law T, Packer RMA, Wessmann A, Bathen-Nöthen A, Jokinen TS, Knebel A, Tipold A, Lohi H, Volk HA. Front Vet Sci. 2022 Oct 6;9:935430. doi: 10.3389/fvets.2022.935430. eCollection 2022.

Fearfulness associates with problematic behaviors and poor socialization in cats.

Mikkola S, Salonen M, Hakanen E, Lohi H. iScience. 2022 Oct 3;25(10):105265. doi: 10.1016/j.isci.2022.105265. eCollection 2022 Oct 21.

Validation of a Chromosome 14 Risk Haplotype for Idiopathic Epilepsy in the Belgian Shepherd Dog Found to Be Associated with an Insertion in the RAPGEF5 Gene.

Belanger JM, Heinonen T, Famula TR, Mandigers PJJ, Leegwater PA, Hytönen MK, Lohi H, Oberbauer AM. Genes (Basel). 2022 Jun 23;13(7):1124. doi: 10.3390/genes13071124.

Serum metabolomic profiles in dogs with chronic enteropathy.

Walker HK, Boag AM, Ottka C, Lohi H, Handel I, Gow AG, Mellanby RJ. J Vet Intern Med. 2022 Sep;36(5):1752-1759. doi: 10.1111/jvim.16419. Epub 2022 Jul 26.

Metabolic changes associated with two endocrine abnormalities in dogs: elevated fructosamine and low thyroxine.

Ottka C, Puurunen J, Müller E, Weber C, Klein R, Lohi H. Metabolomics. 2022 Jul 20;18(8):58. doi: 10.1007/s11306-022-01917-4.

Genetic epidemiology of blood type, disease and trait variants, and genome-wide genetic diversity in over 11,000 domestic cats.

Anderson H, Davison S, Lytle KM, Honkanen L, Freyer J, Mathlin J, Kyöstilä K, Inman L, Louviere A, Chodroff Foran R, Forman OP, Lohi H, Donner J. PLoS Genet. 2022 Jun 16;18(6):e1009804. doi: 10.1371/journal.pgen.1009804. eCollection 2022 Jun.

Metabolomic Abnormalities in Serum from Untreated and Treated Dogs with Hyper- and Hypoadrenocorticism.

Imbery CA, Dieterle F, Ottka C, Weber C, Schlotterbeck G, Müller E, Lohi H, Giger U. Metabolites. 2022 Apr 9;12(4):339. doi: 10.3390/metabo12040339.

Metabolomic serum abnormalities in dogs with hepatopathies.

Imbery CA, Dieterle F, Ottka C, Weber C, Schlotterbeck G, Müller E, Lohi H, Giger U. Sci Rep. 2022 Mar 29;12(1):5329. doi: 10.1038/s41598-022-09056-5. PMID: 35351920

Aggressiveness, ADHD-like behaviour, and environment influence repetitive behaviour in dogs.

Sulkama S, Salonen M, Mikkola S, Hakanen E, Puurunen J, Araujo C, Lohi H. Sci Rep. 2022 Mar 24;12(1):3520. doi: 10.1038/s41598-022-07443-6. PMID: 35332179

Age, breed, sex and diet influence serum metabolite profiles of 2000 pet dogs.

Puurunen J, Ottka C, Salonen M, Niskanen JE, Lohi H. R Soc Open Sci. 2022 Feb 16;9(2):211642. doi: 10.1098/rsos.211642. eCollection 2022 Feb. PMID: 35223061

Personality traits associate with behavioral problems in pet dogs.

Salonen M, Mikkola S, Hakanen E, Sulkama S, Puurunen J, Lohi H. Transl Psychiatry. 2022 Feb 23;12(1):78. doi: 10.1038/s41398-022-01841-0.

Jane and Aatos Erkko Foundation

Sigrid Jusélius Foundation

Leonberger Health Foundation International

Folkhälsan Research Center

University of Helsinki

Dog and Cat Breed Clubs

Kinship Co

Kontakt

  • Hannes Lohi

   Gruppledare

  • tfn:
   050 319 9319

  • Kontakta