Eftisledare

Eftisledare

Här finns samlat blanketter och information till eftisledare.

Blanketter

Barn:
Då ett barn skadats på eftis fyller ledaren i blanketten tillsammans med föräldern:
SKADEANMÄLAN privat olycksfall- och resenärskada. På blanketten skall framgå försäkringsnummer: 11-41724-01, samt försäkringstagarens namn: Folkhälsan Välfärd Ab.

Blanketten skall undertecknas av ledaren på eftiset, inte av föräldern. Det är vi (Folkhälsan) som är försäkringstagaren.

Anmälan samt bifogade läkarkostnader och intyg kopieras och skickas till kontoret samt till föräldern. Orginalet skickas till Folksam Skadeförsäkring Ab. Om familjen behöver göra uppföljningsbesök till läkarstationen som medför extra kostnader så skickas kvittot in i efterhand till Folksam.

Personal:
Då en i personalen skadar sig på jobbet eller på väg till eller från jobbet fyller personen i blanketten:

ANMÄLAN OM OLYCKSFALL/YRKESSJUKDOM
På vilken det skall framgå försäkringsnummer: 01-60392
Denna blankett sänds till förmannen som undertecknar blanketten.

Skadeanmälan privat olycksfalls- och resenärskada/barn

Anmälan om olycksfall/yrkessjukdom/ personal