Webbinarie om första informationen vid diagnosbesked

Startdatum: 14.05.2024
Kursperiod: 14.05.2024 - 14.05.2024
Arrangör: Ensitietoverkosto
Folkhälsans förbund
Harvinaiskeskus Norio
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Annika Nyman
annika.nyman@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.02.2024 00.00
Anmälan stänger: 13.05.2024
Bilagor:
Kurskod: 18FM0005003
Anmäl dig här

Att ge ett diagnosbesked
- baserat på konsensusrekommendationen för God praxis 


Målgrupp: yrkesverksamma inom hälso-, sjuk- och socialvård (läkare, barnmorskor, sjukskötare, hälsovårdare, rådgivningspersonal, rehabiliteringshandledare, psykologer och andra som är intresserade av temat i sin yrkesroll eller av annan orsak) 

När: tisdagen 14 maj, kl. 12:00-16:00 

Var: Webbinariet streamas och du får länk dagen innan. Du har tillgång till inspelningen 2 veckor efter evenemanget, om du har anmält dig på förhand.

Hur: Webbinariet är tvåspråkigt finskt och svenskt. I programmet, efter rubriken, finns inom parentes vilket språk föreläsaren använder. Alla presentationer du ser på skärmen är tvåspråkiga. 

Arrangörer: Folkhälsan, Harvinaiskeskus Norio och Ensitietoverkosto 

Program

12:00 Tervetuloa – alustus päivän teemaan - Välkomna – inledning till dagens tema (FI+SVE)
Malin von Koskull
Puheenjohtaja/ordförande, Folkhälsan

12:10 Kokemuspuheenvuoro - Erfarenhetstalare (SVE)

12:30 Hyvin annettu ensitieto edistää lapsen oikeuksien toteutumista - Barnets rättigheter främjas av diagnosbesked som ges enligt konsensusrekommendationen (FI)
Kirsi Pollari
Erityisasiantuntija, OTT, TtM, YTM, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Specialsakkunnig, jur. dr., HVM, SVM, Mannerheims Barnskyddsförbund

12:50 Mitä tukea lääkäri voi saada konsensussuosituksesta ensitiedon antamiseen? - Vilket stöd kan läkaren få av konsensusrekommendationen vid ett diagnosbesked? (FI)
Maija Seppä-Moilanen
LT, lastentautien ja lastenneurologian erikoislääkäri, HUS, Uusi lastensairaala
MD, specialistläkare i barnsjukdomar och barnneurologi, HNS, Nya barnsjukhuset

13:25 Eksistentiaalinen ja psykologinen näkökulma konsensussuositukseen - En existentiell och psykologisk synvinkel på konsensusrekommendationen (FI)
Katri Suhonen
PsT, YTM, TM, pappi. Saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija, Kirkkohallitus
PsD, SVM, TM, präst. Sakkunnig inom tillgänglighet och funktionshinder, Kyrkostyrelsen

13:40 TAUKO/PAUS

13:50 Ensitukiryhmäistunto – ETRI - Grupp för första stöd – ETRI (FI)
Katja Riikonen
Perheiden tuen johtaja, Kehitysvammatuki 57 ry
Chef för familjestöd

13:55 Kokemuspuheenvuoro - Erfarenhetstalare (FI)

14:15 Diagnosbesked och genetisk rådgivning - Ensitieto ja perinnöllisyysneuvonta (SVE)
Sonja Strang-Karlsson
Specialistläkare (klinisk genetik, barnmedicin), HNS
Erikoislääkäri (perinnöllisyyslääketiede, lastentaudit), HUS

14:50 Kehovariaatiot ja ensitieto - Kroppsvariationer och diagnosbesked (FI)
Tikli Oikarinen
Asiantuntija, ISIO ry
Sakkunnig

15:10 Betydelsen av diagnosbeskedet för familjer som berörs av en sällsynt diagnos - Ensitiedon merkitys perheiden näkökulmasta, kun on kyse harvinaissairaudesta (SVE)
Maria Hintze
Sakkunnig, sällsynta diagnoser, Folkhälsan
Asiantuntija, harvinaissairaudet

15:35 Kommenttipuheenvuoro päivän teemaan - Kommentarer kring dagens tema (FI)
Miina Weckroth
Toiminnanjohtaja, LT Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry
Verksamhetsledare

15:45 Loppukeskustelu  - Avslutande diskussion (FI+SVE)
Malin von Koskull
Miina Weckroth

Luennoitsijoiden diat ovat kaksikielisiä
Föreläsarnas dior är tvåspråkiga 

Här kan du läsa konsensusrekommendationen för God praxis kring diagnosbesked (25.10.2023). En svensk översättning är under arbete våren 2024. 

Anmäl dig här

Tider :

14.05.2024 12.00 - 16.00 På distans