Uppdrag: Skolfred 2024-2025 (virtuell)

Startdatum: 10.04.2024
Kursperiod: 10.04.2024 - 29.04.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Maria Lingonblad
maria.lingonblad@folkhalsan.fi
050-3042163
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 20.02.2024 00.00
Anmälan stänger: 05.04.2024
Kurskod: 18FM0004002

Skolfreden för läsåret 2024-2025 utlyses 28.8 i Tavastehus.

Skolfred har utlysts sedan 1990 och evenemanget är nationellt även om orten för utlysningsevenemanget varierar från år till år. Skolfredsprogrammet är organiserat av Folkhälsan, Finlands Föräldraförbund, Mannerheims Barnskyddsförbund, inrikesministeriets polisavdelning och Utbildningsstyrelsen.

Skolfredens mål är att påminna om allas rätt till en psykisk/fysisk/socialt trygg skoldag. Att jobba för en bra gemenskap och ett gott klimat på skolan, ett klimat där elever och studerande får känna samhörighet och acceptans. Elevernas delaktighet i planeringen och genomförandet av skolfredens utlysning samt det fortsatta arbetet under läsåret är central. Vill du veta mera om Skolfreden och hur man kan jobba med den och med övriga trivselfrämjande insatser på skolan? 

Välkommen med på Uppdrag:Skolfred - en virtuell träffpunkt kring skolans skolfredsarbete

Fortbildning 10.4 2024 kl 14-15.30 (online)
Under träffen presenteras Skolfredens bakgrund och skolfredsarbetet under pågående läsår. Vi presenterar även material som kan användas i skolans trivselarbete samt ger exempel på goda modeller från skolfältet.
Webbinariet innehåller bl.a. följande presentationer:


Intervention av skolans antimobbningsarbete
Skolans antimobbningsarbete är starkt förknippat med skolans verksamhetskultur. Vad ingår i en verksamhetskultur där trakasserier, mobbning och våld inte accepteras? Hur kan skolan effektivt förebygga mobbning? Hur ska skolan ingripa i mobbning för att försäkra sig om att den tar slut? Vilka bör skolan samarbeta med för att lyckas i sitt antimobbningsarbete? Stora frågor, men de kan i stor utsträckning besvaras med systematiskt arbete och mångprofessionellt samarbete.
Hanna Rönnblom, specialsakkunnig vid ingripande i mobbning, Vanda stad


Unika tillsammans
En skola där alla, vuxna och barn ges möjlighet att känna sig trygga och inkluderade. En miljö öppen för diskussioner och nytänk. Hur kommer vi dit?
Emelie Matkoski och  Anna Södergran, speciallärare vid Mosebacke Skola, Närpes


Verkstad 29.4 2024 kl 14.30-15.30 (online)
En mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte.


Folkhälsans digitala aktiviteter Med hjälp av digitala aktiviteter får du in olika teman med hjälp av rörelse. Folkhälsans kostnadsfria digitala aktiviteter fungerar på Seppo-spelplattformen, är kostnadsfria och får användas av vem som helst. Det finns färdiga spel med teman rörelse, kost, trafik och återhämtning. Kom med och lyssna hur du lätt kan ta i bruk spelen. Jette Timgren, Sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning, Folkhälsan


Hur går vi vidare? Stöd för individer och grupper som upplevt mobbning. Materialet Hur går vi vidare? riktar sig till vuxna som möter barn och unga med erfarenhet av mobbning. TGenom att delta i Uppdrag: Skolfred så får du: • Information kring Skolfreden 2024-2025, dels via fortbildningen i vår och dels via epostutskick under sommaren.

 • Tips och idéer kring trivselfrämjande och mobbningsförebyggande arbete i skolan

 • Möjlighet att beställa avgiftsfria skolfredsarmband, så långt vårt lager (5000 armband) räcker, till skolans elever/studerande. Armbanden postas ut till skolorna i maj 2024 och ska delas ut i samband med skolfredens utlysning 28.8 2024. Uppge följande uppgifter i anmälan om ni vill beställa armband:
  - Skolans namn
  - Postadress
  - Kontaktperson och hens mobiltelefonnummer
  - Antal elever i skolan


Fortbildningen är avgiftsfri.


 


 

Tider :

29.04.2024 14.30 - 15.30 På distans