Enastående föräldrar

Enastående föräldrar

Folkhälsan upprätthåller ett nätverk för enföräldersfamiljer i Svenskfinland med olika aktiviteter och mötespunkter såväl fysiskt som virtuellt.

Ett barn håller en vuxen i handen.

Begreppet ”enastående föräldrar” används som samlingsbegrepp för föräldrar som av olika orsaker lever som enda vuxen tillsammans med sina barn. Det innefattar ensamförsörjare, soloföräldrar, frånskilda vecka-vecka-föräldrar och egentligen alla som själva definierar sig som ensamstående föräldrar. Folkhälsan ordnar både virtuella och fysiska träffar för enastående föräldrar och deras familjer med fokus på kompisstöd, återhämtning och kraft i vardagen. 

Kurser och träffar

Börja med att välja region för att se vad som ordnas nära dig. Klicka sedan på en av kurserna för att få mer detaljerad information

Verksamhet

På olika håll i Svenskfinland ordnas aktivitetsdagar för enföräldersfamiljer med fokus på fysiskt välmående, avlastning och kontakt till andra familjer i liknande livssituationer. Vi bjuder på lunch och mellanmål, ledda aktiva, rörliga och/eller avslappnande program både skilt och gemensamt för barn och vuxna, samt skön samvaro.

På olika håll i Svenskfinland ordnas möjligheter att pröva på en hobby eller delta i en upplevelse tillsammans med andra familjer i liknande livssituationer. Vi bjuder på avgifter och/eller inträdesbiljetter samt en matbit, och har barnledare med som hjälper till att ta hand om barnen.

Folkhälsan upprätthåller ett nätverk för enföräldersfamiljer i Svenskfinland med virtuella mötespunkter, ”virtuella byar”. Byarna består av slutna Facebookgrupper som leds av frivilliga som får utbildning för uppdraget. Grupperna ordnar regelbundna virtuella träffar och/eller fysiska träffar. Läs mera. 

Folkhälsan ordnar i samarbete med semesterförbundet läger för barnfamiljer som behöver ett avbrott i vardagen. En del av dessa läger är riktat specifikt för enföräldersfamiljer. Läs mera. 

Folkhälsan koordinerar ett nätverk för enförälderfamiljer i huvudstadsregionen med träffar varannan vecka på onsdag kvällar i Folkhälsanhuset i Brunakärr på Mannerheimsgatan 97 kl. 16.30-19.  Läs mera. 

Folkhälsan ordnar träffar, kurser och föreläsningar med olika teman och med tider specialanpassade för enastående föräldrars vardagsverklighet.

Kontakt

  • Sara Hellsten

   Sakkunnig i familjearbete, koordinator för nätverket för enastående föräldrar

  • tfn:
   044 788 1088

  • Kontakta