Villa Familia skyddshem

Vårt skyddshem finns i Karis, det är tvåspråkigt och fungerar dygnet runt, så du kan ringa oss när som helst.

En nallebjörn har placerats brevid några garnnystan.
Plats: Villa Familia
Adress: Högbensvägen 36, 10350 Mjölbolsta
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Telefon: 050 468 5736

Villa Familias skyddshem har fem familjeplatser. Till skyddshemmet kommer personer som har blivit utsatta för våld eller hotade om våld. Man får skydd mot våldet och hjälp för att få ett slut på våldet samt stöd och information on praktiska saker.

 

Skyddshemtjänsterna är avsedda för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer; kvinnor, man och barn. Barn kommer till skyddshemmet tillsammans med en förälder. Skyddshemmet är avsett som ett kortvarigt skydd. Staten finansierar skyddshemtjänsterna. Tjänsterna är gratis för klienten. Man kan söka sig till skyddshem på eget initiativ, utan myndighetskontakt. Ring ändå helst till skyddshemmet innan du kommer.

I skyddshemmet finns det ett rum för funktionshindrade. 

Du kan också ringa till Nollinjen, nummer 080 005 005. Den är en nationell, avgiftsfri hjälptelefon för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer. Även närstående till personer som utsatts för våld eller yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet kan ringa Nollinjen.

Om du är i akut behov av hjälp, ring det allmänna nödnumret 112.