Hemtjänst och hemsjukvård på Åland

Folkhälsans hemtjänst utgör ett komplement till den kommunala äldreomsorgen på Åland. Folkhälsans hemtjänst fungerar på fasta Åland.

Trädet i centrum av Mariehamn har knoppar, blad och blommor.
Tid: Må–sö kl. 8–20
Plats: Fasta Åland
Adress: Skeppargatan 11, Mariehamn
Arrangör: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab
Telefon: 018 527 053

Folkhälsan erbjuder äldre och yngre personer olika former av stöd för ett tryggt boende i eget hem. Folkhälsan erbjuder också hjälp åt familjer med skötsel och tillsyn av barn. Även personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättning kan få hjälp av oss.

Folkhälsan vill genom sin hemtjänstverksamhet stöda och hjälpa med aktiviteter i det dagliga livet. Vi utgår från personens behov och utvecklar nya och flexibla verksamhetsformer. Vi kan även hjälpa till olika stödansökningar såsom vårdbidrag.

Varje klient har en egenvårdare som fungerar som kontaktperson och ansvarar för att den individuella vårdplanen uppdateras regelbundet. Äldreomsorgens värdegrund bygger på en helhetssyn av de äldre samt individcentrering, respekt för klientens integritet, självbestämmanderätt, rätt till vård på modersmålet, tryggt bemötande och kontakt, hälsofrämjande arbete och ett rehabiliterande arbetssätt.

Vi erbjuder kontinuitet och flexibilitet i vården. Vi är yrkesskickliga, utbildade för vårt arbete och får regelbunden fortbildning, vilket är ett led i Folkhälsans kvalitetssäkring inom vården. Hemtjänsten fungerar måndag till söndag från klockan 8 till 20.

Folkhälsan på Åland kan erbjuda momsfri service. Förutom den momsfria servicen är du berättigad till hushållsavdrag på 50 %. Vi hjälper gärna till med detta. Du kan även ansöka om servicesedel i din kommun.

Exempel på tjänster och hjälp:

 • daglig omvårdnad
 • stygnborttagning
 • stödperson
 • matlagning
 • städservice
 • klädvård
 • personlig hygien och duschhjälp
 • uppköp
 • tillsyn och samtal
 • medicinhantering och apoteksärenden
 • följeslagare och promenadsällskap
 • hjälp åt familjer med skötsel och tillsyn av barn.

Vi erbjuder även hemsjukvård för ett tryggt boende i eget hem. Bland annat det här kan hemsjukvården hjälpa dig med:

 • medicinhantering
 • sårvård
 • blodprov
 • mäta blodtryck och blodsocker
 • receptförnyelse
 • hämta mediciner från apoteket
 • förmedla viktig information mellan dig och din läkare
 • rådgivning och samtal kring hälsa och välmående
 • läkarkonsultation med egen läkare.

Matleverans

Vi kan även erbjuda hemleverans av Café Vretens goda mat. Maten tillreds från grunden i vårt kök i Allaktivitetshuset och vi levererar på vardagar inom Mariehamn. Mat inklusive leverans kostar 11,50 euro. Det ingår också sallad och bröd i priset.

Bokning

Boka gärna en tid så att vi närmare kan diskutera behov och kostnader. Första planeringsbesöket är kostnadsfritt.