Familjeterapi i Helsingfors

I de psykoterapeutiska samtalen strävar vi efter att förstå de svårigheter eller symtom, som du söker hjälp för utifrån din livssituation och livshistoria.

Kontakta oss

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar 08.00–16.00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd

Ni kan besöka vår mottagning mot privat betalning eller ansöka om stöd för familjeterapi från Folkpensionsanstalten. Ta gärna kontakt så diskuterar vi mera.

Prisuppgifter

Kontakt

    • Pia-Lena Ilander

      Par- och familjeterapeut, socionom YH (Servicesedel och FPA rättigheter)

    • Pia-Lena erbjuder individuella stödsamtal, par-och familjeterapi samt föräldrahandledning. Pia-Lena har också grundutbildning i kroppsorienterad psykoterapi, konstterapi och Internal Family Systems therapy. Arbetsspråken är svenska, finska och engelska.

      Visa mer