Folkhälsans Allaktivietshus på Åland Ab

Erbjuder service i Mariehamn

Folkhälsans Allaktivitetshus på Skeppargatan 11 i Mariehamn är en samlingsplats för olika generationer.

I fastigheten finns 32 handikappvänliga lägenheter, både som hyres- och ägarbostäder. I Allaktivitetshuset finns också grupphemmet Linden med nio platser för personer med minnessjukdom.

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab administrerar även verksamheten vid Backebergs lekpark.

Bolaget inledde sin verksamhet hösten 2005 och sysselsätter i dag 13 personer med en omsättning på ca 1,1 miljoner euro.

I fastigheten bedrivs även daghemsverksamhet i samarbete med Mariehamns stad.