Folkhälsan 2023: Aktivt arbete för hälsa och välmående - Folkhälsan
28 mars 2024

Folkhälsan 2023: Aktivt arbete för hälsa och välmående

Folkhälsans årsredovisning 2023 har publicerats. Under fjolåret fortsatte organisationen att arbeta för sitt uppdrag: att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland.

Läs mera här

Under 2023 fortsatte Folkhälsan att jobba för att stärka människors hälsa och välmående. Under året arbetade vi bland annat för öka ungas kapacitet att förbättra sin psykiska hälsa och erbjöd en mångfald av lättillgängliga och förmånliga motionsformer. Vi erbjöd miljöer och stöd för ett gott liv i livets alla skeden, från små barn till seniorer. Vi utbildade 135 studerande i idrott och massage och många fler gick korta kurser och utbildningar. Vi publicerade undersökningsresultat om bland annat motionens roll då man åldras och om en genvariant som förorsakar glaukom.

- År 2023 var ett bra år. Vår dagliga verksamhet med forskning samt service, träffar, evenemang och utbildningar för våra kunder, klienter och medlemmar är givande och uppskattad. Samtidigt fortsätter vi att arbeta mot våra strategiska mål och för att hålla Folkhälsan relevant också under de kommande årtiondena, säger Samfundet Folkhälsans tf. vd Niklas Talling.

Bekanta dig med Folkhälsans verksamhet och se glimtar från vårt år 2023 här. För den som önskar mer detaljerad information kommer vår verksamhetsberättelse och vårt bokslut att publiceras på sidan Om Folkhälsan då de är klara.