Information om beslut från Samfundet Folkhälsans vårmöte den 21 maj 2024 - Folkhälsan
21 maj 2024

Information om beslut från Samfundet Folkhälsans vårmöte den 21 maj 2024

Samfundet Folkhälsans högsta beslutsfattande organ, vårmötet, fastställde verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2023.

Folkhälsan-koncernens omsättning uppgick till 74,1 miljoner euro (+8,1 % jämfört med år 2022). Folkhälsan har definitivt etablerat sig som en av största social- och hälsovårdsorganisationerna i Finland.

Koncernens disponibla resultat uppgick till 3,7 miljoner euro (1,9 miljoner år 2022). Samfundet Folkhälsans disponibla resultat uppgick till 2,7 miljoner euro (0,4 miljoner år 2022).

Avkastningen från placeringar uppgick till 26,2 miljoner euro (25,9 miljoner år 2022).

Marknadsvärdet på de totala förvaltade tillgångarna uppgick per 31.12.2023 till 824,2 miljoner euro och per 30.4.2024  till 879,3 miljoner. Totalavkastningen uppgick till 6,03 % år 2023.

Revisionsberättelsen presenterades av Folkhälsans revisorer och Samfundet Folkhälsans styrelse beviljades ansvarsfrihet för år 2023. Däremot beviljades inte tidigare verkställande direktören Georg Henrik Wrede ansvarsfrihet.