Nu kan du få hushållsavdrag för rehabilitering i hemmet - Folkhälsan
01 februari 2024

Nu kan du få hushållsavdrag för rehabilitering i hemmet

År 2024 är det möjligt att få hushållsavdrag på licenserade fysio- och ergoterapeuters hembesök. Folkhälsan erbjuder hembesök inom fysioterapi i Österbotten och inom ergoterapi i Österbotten, Åboland och huvudstadsregionen.

Läs om våra rehabiliteringstjänster

Två vuxna håller varandra i handen.

Hushållsavdraget på 60 procent beviljas för arbetets andel och självrisken är 100 euro per skatteår. Avdraget gäller då du köper tjänsten för din familjemedlem eller för dig själv och då terapin ges i ditt (kundens) hem eller fritidsbostad.

Eliisa Uusihaka arbetar som enhetschef på Folkhälsans rehabilitering i Korsholm. Enligt henne gynnar möjligheten till hushållsavdrag både kunden och tjänsteproducenten.

– För kunden är nyttan givetvis ekonomisk då man får dra av en del av arbetet i sin beskattning. I vissa fall kan terapin som ges i hemmet faktiskt vara mera ändamålsenlig jämfört med terapin som ges på en mottagning. För kunder som har svårt att röra sig utanför hemmet är detta också en lättnad, säger Uusihaka.

Uusihaka har noterat att välfärdsområdenas sparåtgärder har lett till att det är svårare för kunderna att få servicesedlar som kan användas för rehabilitering.

– Hushållsavdraget är åtminstone ett till alternativ för kunden. Vi på Folkhälsan hoppas på att nå ut till våra nuvarande och blivande kunder med budskapet om att denna nya möjlighet finns och att den kan utnyttjas, säger hon.

Riktgivande information om hushållsavdraget

 
 • Avdraget gäller för fysio- och ergoterapi då tjänsten tillhandahålls i kundens hem eller fritidsbostad.
 • Tjänsten ska köpas av en utomstående lagligt licenserad terapeut (inte familjemedlem eller person som bor på samma adress).
 • Hushållsavdraget beviljas för arbetets andel (inte för resekostnader, utrustning eller läkemedelskostnader).
 • Tjänsten ska köpas antingen för en själv eller en familjemedlem (förälder, make/maka, makens föräldrar, hemmaboende barn).
 • Man kan dra av 60 procent av arbetsandelen, självrisken är 100 euro per skatteår och maximi avdragbart belopp är 3500 euro per skatteår.
 • För att få dra av i beskattningen ska den som betalar tjänsten ha en beskattningsbar inkomst som berättigar till hushållsavdragag.
 • Avdraget gäller inte i följande situationer:
  • Terapin har genomförts som distanstjänst.
  • Kunden får redan offentligt stöd för rehabiliteringen till exempel i form av en servicesedel.
  • Kunden har fått ersättning för terapin från försäkringsbolaget.
  • Kunden får terapin som en förmån från arbetsgivaren.

Kontakt

Eliisa Uusihaka

Enhetschef, Korsholm

050 407 3483

Åsa Lindroos-Lönnbäck

Enhetschef, Jakobstad och Karleby 

044 066 5649

Sofia Nyberg

Huvudstadsregionen

barnmottagningen@folkhalsan.fi

tel 050 465 7784

Katarina Nyström

Åboland ung.aboland@folkhalsan.fi

044 788 3640

Mera information om hushållsavdraget fås av skattemyndigheten på https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/