Folkhälsans nya varumärke fokuserar på det värde vi skapar - Folkhälsan
27 januari 2023

Folkhälsans nya varumärke fokuserar på det värde vi skapar

Folkhälsan är mer än du anar! I över hundra år har vi jobbat med fokus på människan och hennes hälsa, runtom i Svenskfinland och på Åland. Folkhälsan har förnyat sitt välkända och förtroendeingivande varumärke, med fokus på det meningsfulla vi gör för våra intressenter och det värde vi skapar i samhället. Vi välkomnar alla med i vår verksamhet.

Vi jobbar för livsglädje och bättre hälsa. 

Folkhälsan är den största svenskspråkiga organisationen i Finland som arbetar för bättre hälsa och livskvalitet. Vi är såväl en serviceproducent och expertorganisation som en medborgarrörelse, med ca 19 000 medlemmar och 97 lokalföreningar.

Visste du att vår verksamhet i Finland och på Åland omfattar bland annat daghem, stöd för unga, utbildning, service för äldre och personer med funktionsnedsättning samt ett forskningscentrum i världsklass?

Våra tjänster bygger på evidensbaserad kunskap. Vi driver vår verksamhet hållbart utan kommersiellt vinstintresse. Vi har jobbat i över ett århundrade som initiativtagare och föregångare.

Vi är stolta över det arbete vi tillsammans gör inom olika delar av samhället. Vi hoppas att du vill komma med! Delta i våra kurser och evenemang, kom med som frivillig, sök våra lediga jobb, studera hos oss... möjligheterna är många och gemenskapen välkomnande.

Att man bemöts på svenska är jätteskönt, tryggt och viktigt.

Folkhälsan förnyade sitt varumärke

Folkhälsan har förnyat sitt välkända och förtroendeingivande varumärke. Det vill vi förvalta väl och se till att Folkhälsan har en tydlig och modern identitet som känns aktuell och intressant, också för yngre målgrupper och i digitala kanaler.

Det nya varumärket bidrar med tydlighet i budskap och visuellt uttryck. Det ska också förena oss internt och få oss att arbeta för helheten Folkhälsan.  Varumärket tar avstamp i det meningsfulla arbete vi gör för våra intressenter och målgrupper, och i det värde vi skapar i samhället.

- Vi tog därför med våra intressenter i varumärkesarbetet. Vi är tacksamma över alla värdefulla svar som vi fick av vår personal, förtroendevalda och frivilliga, liksom av äldre boende i våra hus, barn i våra daghem, studerande vid våra läroinrättningar, deltagare i våra kurser och partners i till exempel forskningsvärlden, ministerier och inom pressen, berättar kommunikationsdirektör Jessica Ålgars.

Folkhälsan stöder en hållbar, trygg, hälsosam och aktiv vardag och närmiljö för alla. Det har vi gjort i 102 år och det vill vi göra minst lika länge till.