SFV Start! kan bli starten på något stort - Folkhälsan
27 januari 2023

SFV Start! kan bli starten på något stort

Investerar du i barn blir avkastningen trygga barn, vilket resulterar i stabila vuxna. Stabila vuxna resulterar i stabila samhällen vilket gagnar alla i samhället. Bland annat den här tesen drevs då innnovationstävlingen SFV Start! gick in i sin accelerationsfas där lösningar för att minska ensamhet och utanförskap bland barn och unga vaskas fram.

Läs mer om tävlingen SFV Start!

De tolv lagen som fortsatt deltar i tävlingen SFV Start! har samlats för att för varandra och tävlingsarrangörer presentera sina idéer för hur vi tillsammans ska kunna minska på ensamhet och utanförskap i samhället. En av samlingens huvudidéer var att låta olika perspektiv på problematiken mötas och till och med krocka med varandra, för att nya innovationer ska kunna uppstå.

Titta på videon här under och lyssna in Cecilia Huhtalas tankar om ofrivillig ensamhet, utanförskap och exempel på hur vi kan åtgärda dem. Huhtala är ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund och engagerad som jurymedlem i tävlingen SFV Start!

Hur skala upp?

En av talarna på SFV Start!-samlingen var Maria Ahlström-Bondestam, engagerad i bland annat Unicef och förkämpe för barns rättigheter både lokalt och globalt.
– Om du brinner för något, om du anser det viktigt – då har du ett ansvar för att göra något åt saken, säger hon.

Ahlström-Bondestam talar förutom om det personliga ansvaret för att skrida till handling, om hur det kan gå till då man skalar upp verksamhet, övertygar finansiärer och beslutsfattare om att det är lönsamt att satsa på barn och unga.
En av hennes teser är att det lönar sig att tala i termer som t.ex. en potentiell finansiär har lätt att begripa. En donation kan beskrivas som en investering och effekten, det projektet åstadkommit, som avkastning på investeringen.

Handling och aktivitet

Ett gäng som skridit till verket och nu siktar på att skala upp, är föräldrarna bakom tävlingsbidraget Kom in Jakobstad. De har med idel frivilliga krafter skapat en plats för ungdomar, i aktivitetscentret Kom In, som varje veckoslut samlar ungdomar från hela Jakobstadsregionen.
- Vi har nyligen bytt lokal och tillsammans med ungdomar och frivilliga renoverat den, säger Ulf Snellman som är en av de totalt 70 aktiva föräldrarna.


Eldsjälar på Kom in

Att göra saker tillsammans kan få också en blygare person att känna sig bekväm i sammanhanget. Därför bygger Kom in på en fysisk lokal, ett aktivitetscenter, där det går att göra saker. Till exempel aktivitetscentrets volleybollplan är populär bland ungdomarna.

Nu vill Kom in utveckla en vänverksamhet, en vänbank, som ska koppla ihop frivilliga ungdomar som får en kort utbildning, med andra ungdomar som har behov av en vän. Tanken är att kunna nå också dem som inte törs eller kommer sig för att självmant ta sig till aktivitetscentret.
- Vänelevsverksamheten i skolan är bra, men det behövs vänner också utanför skolan, säger eldsjälen Torbjörn Pettersen
Kom in-gänget deltar i SFV Start! för att få hjälp med att utveckla konceptet. På sikt skulle de också vilja ha möjlighet att anställa en verksamhetsledare, verksamheten har vuxit så pass mycket att det börjar bli utmanande att sköta allt med frivilliga krafter.

Direktkontakt med barn och unga

Titta på videon här under och lyssna in Bo-Håkan Söderholms tankar om vikten av kontakt till barn och unga och hur kontakten kan skapas.

 

Titta på videon här under och lyssna in Nana Blomqvists syn på varför allt fler barn och unga är ensamma och vad hon tycker vi kan göra åt saken.

Tävlingen fortsätter

Innovationstävlingen SFV Start! ordnas av Svenska folkskolans vänner och Folkhälsan. Tävlingen rullar nu vidare och tävlingsbidragen finslipas under våren.

Följ med på adressen https://start.sfv.fi/

Läs även Folkhälsans och SFV:s artikel om ensamhet här

Text: Filip von Koskull
Foto & Video: Mikko Käkelä