Folkhälsan erbjuder kunskap om klimakteriet via virtuella föreläsningar - Folkhälsan
13 januari 2023

Folkhälsan erbjuder kunskap om klimakteriet via virtuella föreläsningar

Klimakteriet påverkar många men kunskapen om klimakteriet, och olika symptom det kan innebära, är svag. Folkhälsan erbjuder nu en virtuell och kostnadsfri föreläsningsserie om ämnet, öppen för alla, med start den 19 januari.

Mera information om klimakteriet

Klimakteriet är ett skede som alla kvinnor eller personer som fötts med livmoder går igenom. Det är en naturlig fas i livet där den fertila tiden upphör och kroppen då går igenom olika förändringar. Trots att det för många är en period som upplevs omvälvande, och mycket i kroppen påverkas, talas det förhållandevis lite om klimakteriet i vårt samhälle.

Eftersom kunskapen om klimakteriet och olika symtom är rätt svag överlag finns det många som lider utan att söka hjälp och som inte kopplar ihop sina symtom med hormonförändringarna. Folkhälsan vill därför erbjuda kunskap om olika saker som kan påverkas, och ge redskap att stärka den egna hälsan.

– Jag önskar att alla kvinnor skulle veta vad klimakteriet innebär och hur man själv kan påverka sin hälsa, samt ha koll på vilken slags hjälp som finns att få. Jag önskar också att övergångsåldern skulle bli något man kan prata med andra om och få kamratstöd, säger Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan.

Tack vare ett överväldigande intresse ordnar vi på nytt en tredelad föreläsningsserie om klimakteriet. I fjol deltog närmare 1 000 personer i den. Den virtuella föreläsningsserien Klimakteriet – fiende eller vän? hålls 19.1, 1.2 och 13.2.2023 kl. 18–20, och går också att se i efterhand för dem som anmält sig.

– Deltagarna uppskattade att de fick konkreta råd om hur de kan må bättre under klimakteriet, och lärde sig om hur många olika områden i livet som kan påverkas, säger Åhman.

Under föreläsningarna tar vi upp symptom, hormoner, behandling, samt hur livsstilsfaktorer såsom motion, sömn och kost påverkar. Även sexuell hälsa och relationer samt eget välmående i vardagen och arbetslivet diskuteras. Varje gång består av 90 minuter föreläsning följt av 30 minuter då frågor som ställts under kvällen besvaras. Föreläsningarna hålls av en gynekolog samt sakkunniga inom fysisk aktivitet, sömn, kost, relationer och sexuell hälsa.

Anmälan till föreläsningsserien via den här länken.

Folkhälsan har också samlat kunskap om klimakteriet på sin webbplats, med texter och videor av egna och utomstående sakkunniga. Här finns bland annat information om vad klimakteriet är, olika symtom, hur man via motion, kost och återhämtning kan påverka sitt mående, hur man kan ta hand om sina relationer och sin sexualitet, och om hormonbehandling. Den här informationen hittas på folkhalsan.fi/klimakteriet.

Kontakt:

Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan, ställer gärna upp på separata intervjuer kring temat:

e-post suss.ahman@folkhalsan.fi
tfn 050 326 4807